Vukić: “Predsjednici SO rade iako su za penziju”

U moru neprimjerenih ponašanja u gradovima  gdje DPS vrši vlast, dolazi do još jedne raritetne pojave. Naime, u gradovima gdje DPS vrši vlast sa dvije trećine odbornika penzioneri su predsjednici Skupština opština. Zato je tragikomično kada oni govore o potrebi zapošljavanje mladih ljudi

Sekretar Izvršnog odbora GO SNP Dragan Vukić pita da li da li Demokratska partija socijalista žmuri na kršenje zakona s obzirom na to da su pojedini predsjednici Skupština opština već navršili 67 godina života I stekli uslov za penziju, a da je Ustavni sud ukinuo odredbe Zakona o radu po kojima su stariji od 67 godina mogli da rade i da je zapošljavanje penzionera neustavno.

Dragan Vukić

“U moru neprimjerenih ponašanja u gradovima  gdje DPS vrši vlast, dolazi do još jedne raritetne pojave. Naime, u gradovima gdje DPS vrši vlast sa dvije trećine odbornika penzioneri su predsjednici Skupština opština. Zato je tragikomično kada oni govore o potrebi zapošljavanje mladih ljudi”, navodi se u saopštenju.

Vukić kaže da se na sajtovima opština Kotor, Danilovgrad i Nikšić vidi da su  predsjednici SO  već su navšili 67 godina života što znači da su stekli uslove za penziju ili su već u penziji, ali i dalje predsjedavaju Skupštinama opština iako je to nezakonito.

“ Pojedini predsjednici tih opština su diplomirani pravnici pa bi trebalo da znaju da Zakonom o lokalnoj samoupravi (sl.list CG br 2/2018 i 34/2019) propisano da predsjednik SO ovu funkciju vrše profesionalno tj. zasnivaju radni odnos u skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o državnim službenicima i namještenicima Sl.list CG 2/2018 i 34/2019) gdje se jasno navodi da imenovanom, odnosno postavljenom licu prestaje radni odnos po sili zakona kad navrši 67 godina života ili najmanje 15 godina staža osiguranja”, navodi se u saopštenju.

Pitaju da li DPS žmuri na kršenje zakona.

“S obzirom na to da je Ustavni sud ukinuo odredbe Zakona o radu po kojima su stariji od 67 godina mogli da rade i da je zapošljavanje penzionera neustavno. Ili je možda predsjednica Vrhovnog suda i oko ovoga pitanja donijela načelni pravni stav po potrebi vladajuće klase?!”. Zaključuje Vukić.

Komentari

avatar