Nedjelja, 29 Januara, 2023
Rubrika:

Vlada usvojila Informaciju o privremenom finansiranju, obećavaju redovne plate i penzije

U diskusiji je ocijenjeno da će ovakav pristup u narednim mjesecima omogućiti redovne isplate zarada, penzija, socijalnih i drugih davanja do usvajanja budžeta za 2021. godinu.

Vlada Crne Gore usvojila je Informaciju o potrebi donošenja rješenja o privremenom finansiranju potrošačkih jedinica od 1. januara do donošenja Zakona o budžetu Crne Gore za iduću godinu, saopšteno je iz Vladine Službe za odnose sa javnošću.

U diskusiji je ocijenjeno da će ovakav pristup u narednim mjesecima omogućiti redovne isplate zarada, penzija, socijalnih i drugih davanja do usvajanja budžeta za 2021. godinu. To, istovremeno, znači i da će servisiranje svih drugih isplata koje su važne za građane i privredne subjekte biti redovno.

“U Informaciji se navodi da će Ministarstvo finansija, u izvršenju ovlašćenja propisanog Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, donositi mjesečna rješenja o privremenom finansiranju do donošenja Zakona o budžetu za 2021. godinu. Članom 37 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti je propisano, između ostalog: „ako se zakon o budžetu države ne donese do 31. decembra tekuće godine, za narednu fiskalnu godinu, Ministarstvo finansija, do njegovog donošenja, potrošačkim jedinicama mjesečno odobrava sredstva do iznosa 1/12 stvarnih izdataka u prethodnoj fiskalnoj godini”, rekli su u Vladi.

Na sjednici je usvojena i Informacija o produženju Programa subvencionisanja zarada u cilju ublažavanja negativnih efekata epidemije korona virusa.

“Tim povodom, Vlada je odlučila da odobri produženje primjene programa za mjesec, odnosno isplatu subvencija decembarskih zarada, pod unaprijed definisanim uslovima”, rekli saopšteno je nakon sjednice kojom je predsjedavao premijer Zdravko Krivokapić.

Vlada je usvojila i Informaciju o potrebi zakazivanja skupštine akcionara Elektroprivrede zbog razrješavanja Odbora direktora te kompanije i imenovanja novih članova.

“Istaknuto je da se postupak razrješavanja svih članova Odbora direktora pokreće zbog lošeg upravljanja društvom u dužem periodu, a donošenje odluka od velikog značaja za rad kompanije nije bilo u skladu sa osnovnim načelima efikasnog upravljanja”, navodi se u Informaciju koju je utvrdila Vlada.

Kako je ocijenjeno, razrješenje je nužno zbog netransparentnog poslovanja, pojedinih kontradiktornih odluka upravljačke strukture kompanije, kao i evidentnog postojanja konflikta interesa kod pojedinih članova Odbora. U Vladi su istakli da se razrješenja sprovedu u što kraćem roku.

Vladi su na razmatranje i usvajanje, kako je saopšteno iz Vladine Službe za odnose sa javnošću dostavljene Informacije o stanju u nacionalnom avio-prevozniku Montenegro Airlines MA. Na sjednici je ukazano na brojne propuste, manjkavosti i nedostatke u poslovanju tog preduzeća.

“Zakon o ulaganju u konsolidaciju i razvoj Društva za transport putnika i robe u vazdušnom saobraćaju Montenegro Airlines suspendovan je odlukom Savjeta Agencije za zaštitu konkurencije. Usljed nejasnih i neriješenih nadležnosti unutar Agencije za zaštitu konkutencije, na osnovu stečenih informacija konsultanti su podržali pozitivno mišljenje o Zakonu, koje Savijet agencije nije prihvatio, te dao rješenje kojim se obustavlja dalja isplata sredstava po osnovu važećeg Zakona. Mogućnost žalbe na obustavu isplata nije iskorišćena od strane tadašnjeg Ministarstva saobraćaja i pomorstva, te se izgubila mogućnost upravnog postupka”, rekli su u Vladi.

Oni su dodali da zakon lex specialis o MA nije donešen na pravi način, te da je kompanija zapala u ozbiljna dugovanja, od kojih su sljedeća urgentna za plaćanje: Eurocontrolu 160.000 eura uz mogućnost zaplijene aviona na aerodromima u EU od 26. decembra ove godine, zakupodavcima Embraer 195 kompaniji GECAS u iznosu od oko 1,2 miliona za zahtjevom za prekid ugovora za iznajmljivanje aviona od 1. januara, zakupodavcu motora za Embraer-e 195 kompaniji BEAUTECH u iznosu od oko 600.000 eura sa zahtjevom za raskid ugovora i povraćaj 28. decembra ove godine, Aerodromu Beograd za pružene uslude u iznosu od 500 000 eura.

“Po osnovu pomenutog Zakona Montenegro Airlines-u isplaćen je iznos od 4,2 miliona eura, umanjen u konačnom na iznos od 3,7 miliona eura, što su namjenska sredstva za restauraciju motora. Za korišćenje ovih sredstava za tekuće obaveze neophodna je odluka Vlade. Druga opcija je kratkoročna pozajmica uz tržišne uslove u iznosu od oko pet milona eura ili jednostavno anstavak primjene spornog zakona i isplata neisplaćenih sredstava od oko 3,8 miliona”, naveli su u Vladi.

Socijalna komponenta , kako su istakli, je još ozbiljnija, jer je poslednja mjesečna zarada zaposlenima isplaćena je u septembru ove godine, dok kompanije nije plaćala obaveze Poreskoj upravi za poreze u doprinose od oktobra 2016. godine.

“Likvidacija Montenegro Arlinesa navodi se kao neminovnost pred koju je Vlada dovedena, a postupak likvidacije iznosio bi oko 50 miliona eura. Zbog prepoznavanja neupitne važnosti postojanja nacionalnog avio-prevoznika, najavljuje se osnivanje potpuno nove kompanije, a postupak stvaranja uz intenzivan rad ne bi bio kraći od šest do devet mjeseci”, saopšteno je nakon sjednice.

Vlada je utvrdila i utvrdila i Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga.

“Uvažavajući potrebe privredne zajednice, navedenim zakonskim rješenjem predlaže se mogućnost prelaznog perioda do 1. juna naredne godine za uspostavljanje sistema elektronske fiskalizacije u realnom vremenu, online. Ovo bi značilo da se poreskim obveznicima u prvih pet mjeseci iduće godine, ostavlja mogućnost izbora načina evidentiranja prometa proizvoda odnosno usluga, uz obavezu uvođenja primjene sistema online fiskalizacije u realnom vremenu, od 1. juna 2021, za sve obveznike u skladu sa Zakonom. Takođe, precizirano je da u trenutku prelaska na novi sistem elektronske fiskalizacije u realnom vremenu, poreski obveznici neće biti u mogućnosti da se vrate na stari sistem”, rekli su Vladi.

U diskusiji je naglašeno da će se donošenjem predloženog zakona uspostaviti sistem kojim će se obezbijediti dostupnost podataka o prometu proizvoda i usluga sa ciljem efikasne kontrole prometa, što će značajno doprinijeti smanjivanju neformalne ekonomije u ovoj oblasti. Zakon će uticati i na postepeno smanjivanje poreske administracije što će poreskim obveznicima olakšati postupak obračunavanja i plaćanja poreskih obaveza, stvaranja uslova za efikasno upravljanje poreskim kontrolama i postupcima prinudne naplate korišćenjem jasnih kriterijuma za analizu rizika u poslovanju poreskog obveznika.

Vlada je utvrdila i Uredba o izmjenama Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave. Izmjenama se, kako su objasnili, praćenje strategije inovacione djelatnosti briše iz nadležnosti Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta. Usluge podrške startapovima i razvoj naučno-tehnoloških parkova brišu se iz nadležnosti tog resora i dodaju u nadležnost Ministarstva ekonomskog razvoja, budući da je to propisano kao dio Nacionalnog inovacionog sistema u skladu sa Zakonom o inovacionoj djelatnosti.

“Propisuje se i nadležnost Ministarstva ekonomskog razvoja za sprovođenje podsticajnih mjera za razvoj inovacija u saradnji sa drugim nadležnim institucijama, u skladu sa lex specialis Zakonom o podsticajnim mjerama za razvoj istraživanja i inovacija, koji se dominantno odnosi na oblast inovacija”, rekli su u Vladi koja je utvrdila i Pravilnik o unutrašnjoj organizacijiiI sistematizaciji Ministarstva odbrane.

Pravilnikom se, kako su naveli, sastavu rukovodnog kadra otvara još jedno mjesto državnog sekretara, dok se iz sastava ekspertskog kadra ukida 9, a otvara 5 radnih mjesta, tako da se ukupan broj radnih mjesta smanjio za tri.

“Na inicijativu Ministarstva unutrašnjih poslova razmotren je Zahtjev za davanje saglasnosti za popunu radnog mjesta koje nije predviđeno Kadrovskim planom. S tim u vezi, Vlada je dala saglasnost da se popuni radno mjesto broj 1 – direktor Uprave policije, sistematizovano Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave policije. U Zahtjevu je naglašeno da u vrijeme izrade i usvajanja kadrovskog plana za ovu godinu, radno mjesto direktora Uprave policije nije naznačeno kao potrebno, jer je dužnost direktora obavljao dr Veselin Veljović, koji je u međuvremenu je podnio zahtjev za prestanak mandata zbog prelaska na novu dužnost”, saopšteno je iz Krivokapićevog Kabineta.

Vlada je donijela i rješenje kojim se odbija zahtjev službenika Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja, načelnika Područne jedinice Cetinje Božidara Ivanovića, za izuzeće predsjednice Disciplinske komisije u disciplinskom predmetu, na raspravi održanoj 11. decembra, kao neosnovan.

“Na sjednici je donijet i Zaključak kojim se stavljaju van snage zaključci vlade broj 07-4675 od 22. oktobra 2020. godine. Riječ je o zaključcima kojima je Vlada dala saglasnost za prodaju nepokretnostiu svojini Crne Gore – katastarske parcele broj 1992, po načinu korišćenja pašnjak 5. klase, površine 1.483 m², upisane u list nepokretnosti broj 813, KO Radmanci, Opština Petnjica, ukupne procijenjene vrijednostiu iznosu od 4.449.00 eura i zadužila Ministarstvo finansija da, u skladu sa zakonom, sprovede postupak prodaje navedene nepokretnosti. Nakon okončanja kompletnog postupka, koji je uključivao i javno nadmetanje, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja je predložilo da Vlada stavi van snage ranije zaključke, jer su i proglašeni kupac i drugorangirani ponuđač odustali od kupovine nepokretnosti”, naveli su u Vladi.

Zbog smjene na čelu Ministarstva unutrašnjih poslova, usvojen je i Predlog za izmjenu Zaključka Vlade od 11. juna 2020. godine, sa sjednice od 04. juna godine kojim je ovlašćen Mevludin Nuhodžić, tadašnji ministar unutrašnjih poslova da, u ime Vlade, potpiše anekse Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o sprovođenju graničnih provjera na zajedničkim graničnim prelazima.

“Donijet je novi Zaključak kojim se ovlašćuje Sergej Sekulović, ministar unutrašnjih poslova, da, u ime Vlade, potpiše anekse Sporazuma. Iz istih razloga usvojen je i Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore od 27. februara 2020. godine, sa sjednice od 20. februara 2020. Godine, a minister Sekulović ovlašćen je da potpiše Sporazum o izmjenama i dopunama Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o praničnim prelazima za pogranični saobraćaj”, rekli su u Vladi.

Vlada je razmotrila i Predlog za preusmjeravanje sredstava sa potrošačke jedinice Uprava policije na potrošačku jedinicu Uprava za imovinu i zadužila Ministarstvo finansija i socijalnog staranja da preusmjeri ukupan iznos od 260.000,00 eura.

“Na osnovu dostavljenih izvještaja Uprave za imovinu o stanju pozicija na programu Objedinjene javne nabavke – Uprava policije, utvrđeno je da je u cilju izmirenja obaveza prema dobavljačima, potrebno izvšiti preusmjeravanje sredstava iz budžeta Uprave policije”, zaključeno je na sjednici.

Najnovije

Najčitanije

Povezano

Komentari

0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve