Vlada Crne Gore je na današnjoj sjednici donijela odluku o davanju saglasnosti Opštini Ulcinj za otuđenje nepokretnosti.

Sjednica Vlade

Saopšteno je da je Vlada zadužila Upravu za imovinu da se, u svojstvu ponuđača, prijavi na javno nadmetanje za prodaju koje će objaviti Opština Ulcinj, sa ponudom za kupovinu imovine do iznosa od 3.552.000 eura.

Takođe, na sjednici je utvrđen Predlog zakona o pravima putnika u pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi s Izvještajem sa javne rasprave.

Ovim aktom se, kako je saopšteno, uređuju prava putnika u pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi u slučajevima otkazivanja i kašnjenja putovanja u polasku i kašnjenja putovanja u dolasku, zabrana diskriminacije lica sa invaliditetom i lica smanjene pokretljivosti obzirom na uslove prevoza koje nudi prevoznik kao i pravo tih lica na pomoć kada putuju morem ili unutrašnjim plovnim putevima i obaveza pružanja informacija putnicima, žalbena procedura i opšti uslovi sprovođenja.

Uvodi se i novi Inspektor za pomorsku privredu čiji se inspekcijski nadzor isključivo odnosi na kontrolu privrednih subjekata i njihovih aktivnosti u pružanju usluga putnicima u pomorskom i unutrašnjem saobraćaju.

Vlada je utvrdila i Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu i Predlog Zakona o potvrđivanju Ugovora između Crne Gore i Knjaževine Monako o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak.

Donešena je i Odluka o visinu i načinu plaćanja naknade za upotrebu duvanskih proizvoda u kazinima. Ovim dokumentom je propisana da visina naknade koju plaćaju priređivači igara na sreću za upotrebu duvanskih proizvoda u kazinima iznosi 100 eura mjesečno po 1 m² površine kazina, koja se obračunava i uplaćuje mjesečno, do 15. u tekućem mjesecu za prethodni.

Vlada je usvojila Informaciju o Finansijskom sporzumu između Evropske komisije, Crne Gore i Albanije za 2018. godinu, u okviru Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija 2014 – 2020 i prihvatila Finansijski sporazum, kao i Informaciju o Finansijskom sporzumu između Evropske komisije, Crne Gore i Kosova za 2018. godinu, u okviru Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Kosovo 2014-2020 i prihvaćen Finansijski sporazum.

Ukupni procijenjeni troškovi za 2018. godinu iznose 1.411.764 eura, uz maksimalni doprinos Unije određen na 1.200.000 eura i sufinansiranje od strane korisnika bespovratnih sredstava u iznosu od najmanje 15 odsto ukupnih prihvatljivih troškova na nivou projekta.

Usvojena je Informacija u vezi sa projektom Integrisani informacioni sistem socijalnog staranja (IISSS) – e-Socijalni karton i prihvaćen Aneks sporazuma između Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Vlade Crne Gore, kojim su definisane nove ugovorene vrijednosti Sporazuma i rasporeda uplata, shodno revidiranom planu realizacije projekta u iznosu od 455.000,00 eura, čime ukupna ugovorena vrijednost izmijenjenog Sporazuma sada iznosi 1.301.600,00 eura.

Vlada je usvojila Informaciju o realizaciji Uputstva o postupku i načinu sprovođenja programa subvencioniranja računa za električnu energiju. Prema podacima iz Informacije, za dospjele fakture za jul, avgust i septembar neophodno je obezbijediti 675.687, 91 eura, a procjena Ministarstva rada i socijalnog staranja je da će za period oktobar-decembar 2019. godine biti neophodno još oko 800.000 eura, što ukupno iznosi oko 1.500.000 eura.

Vlada je usvojila i Informaciju o realizaciji projekta „Izgradnja kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Bijelo Polje” s predlogom Sporazuma o grantu, između Vlade Crne Gore, Opštine Bijelo Polje i Evropske investicione banke.

Upravni odbor WBIF-a je krajem prošle godine pozitivno ocijenio projekat i odlučeno je da će iznosom od 2.993.000 eura biti sufinansirana izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih u Opštini Bijelo Polje, za šta je Vlada na današnjoj sjednici prihvatila Sporazum o grantu

guest
0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve