Na današnjoj sjednici Vlade usvojene su izmjene i dopune zaključka iz oktobra čime je Prijedlog Zakona o državnim simbolima i danu državnosti usklađen sa Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom redu i miru.

“Izmjene i usaglašavanje zakona su reakcija na dešavanja koja se odnose na plasiranje i negiranje jasno utvrđenih istorijskih činjenica u vezi Crne Gore i iznošenje činjenica kojima se narušava teritorijalni integritet Crne Gore, a samim tim i njen ugled. Vlada ostaje posvećena afirmaciji politike koja se temelji na suzbijanju negativnih i narastajućih fenomena koji se odnose na potiranje našeg državnog kultunog identiteta i veličanja, fašističkih, nacističkih, šovinističkih ideja. Želeći da preduprijedimo buduća negativna djelovanja u više navrata smo sagledali legislativu i mogućnosti pravilnog reagovanja. Tako su pripremljene izmjene i dopune Zakona kojim se uvodi obaveza ustajanja prisutnih na himnu kao i kaznena odredba. Ne smijemo dozvoliti narušavanja ugleda himne”, rekao je ministar kulture Aleksandar Bogdanović na konferenciji za medije.

Kroz saradnju sa MUP-om te su kaznene odredbe koje se odnose na simbole postale sastavni dio izmjena Zakona o javnom redu i miru, rekao je Bogdanović.

Dragan Pejanović iz MUP-a kazao je da je usvojen i niz amandmana na izmjene i dopune Zakona o javnom redu i miru, koje je predložio potpredsjednik Skupštine Genci Nimanbegu.

“Tako Vlada predlaže dopunu člana 4. na način da se prekršajima kojima se narušava javni red i mir smatra i radnja učinjena putem oglasnih i reklamnih objekata i panoa. Vlada predlaže novi član kojim se propisuje prekršaj za lice koje na javnom mjestu putem tih objekata i panoa objavljuje neprimjerene i obmanjujuće sadržaje koji izazivaju uznemirenost i negodovanje građana. Smatra se pod tim netačno iznošenje ili negiranje jasnih istorijskih činjenica u vezi Crne Gore, propagiranje narušavanja teriotoriijalnog integriteta, veličanje okupacije ili fašističkih ideologija”, kazao je Pejanović.

Pored kazne Vlada predlaže i uklanjanje objavljenog sadržaja kao zaštitnu mjeru.

“Kazniće se lice koje prilikom izvođenja himne sjedi, zviždi, stvara buku”, objasnio je Pejanović.

Na današnjoj sjednici Vlade usvojene su izmjene i dopune zaključka iz oktobra čime je Prijedlog Zakona o državnim simbolima i danu državnosti usklađen sa Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom redu i miru.

Novim članom se propisuje da će se pravno lice koje na javnom mjestu, putem oglasnih i reklamnih objekata i panoa, objavljuje neprimjerene i obmanjujuće sadržaje koji izazivaju uznemirenost i negodovanje građana, kazniti se za prekršaj kaznom od od 2.500 eura do 15.000 eura.

U Vladinom predlogu se navodi da se neprimjerenim i obmanjujućim sadržajima koji izazivaju uznemirenost i negodovanje građana smatraju: netačno iznošenje i negiranje jasno utvrđenih istorijskih činjenica u vezi Crne Gore; iznošenje činjenica kojima se narušava teritorijalni integritet ili veliča okupacija Crne Gore; saradnja sa okupatorom ili se zastupaju fašističke, šovinističke i nacističke ideje i ideologije.

Takođe se propisuje da će se preduzetnik koji učini prekršaj kazniti novčanom kaznom od 500 eura do 5.000 eura, odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 300 eura do 2.000 eura, a fizičko lice kaznom od 300 eura do 1.000 eura ili kaznom zatvora do 60 dana.

U članu 21 Zakona, poslije stava 4 dodaje se novi stav koji glasi: „Fizičko lice koje prilikom izvođenja državne himne, u slučajevima kad je izvođenje predviđeno važećim propisima, sjedenjem, zviždanjem, stvaranjem buke ili na drugi način remeti javni red i mir i na taj način izazove uznemirenost, negodovanje ili ugrozi spokojstvo građana kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 250 do 1200 eura, ili kaznom zatvora do 60 dana.”

Vlada predlaže da u se pored zaštitna mjere oduzimanja predmeta koji su upotrijebljeni ili su bili namijenjeni ili su nastali izvršenjem prekršaja doda i zaštitna mjera uklanjanja objavljenog sadržaja.

guest
0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve