Subota, 3 Juna, 2023
Rubrika:

Vlada osniva Savjet za kontrolu biračkog spiska

Vlade Crne Gore je, na danas održanoj šestoj sjednici kojom je predsjedavao premijer Zdravko Krivokapić, usvojila Informaciju o formiranju savjetodavnog tijela Vlade za kontrolu biračkog spiska

Vlade Crne Gore je na današnjoj sjednici usvojila Informaciju o formiranju savjetodavnog tijela Vlade za kontrolu biračkog spiska.

Kako je sapošteno iz Vlade, polazeći od preuzete obaveze prema građanima za stvaranje uslova za prve slobodne izbore, Ministarstvo unutrašnjih poslova zaduženo je da, u roku od 14 dana, u saradnji sa Generalnim sekretarijatom Vlade, sačini Predlog odluke o formiranju Savjeta za kontrolu biračkog spiska.

”Zadatak ovog savjetodavnog tijela bio bi prevashodno da birački spisak kao jedan od ključnih segmenata izbornog procesa, a koji je i kroz preporuke OEBS-a i ODIHR-a prepoznat kao kamen spoticanja dovede u red. Pod ovim se podrazumijeva sve, od normativnog aspekta u smislu potrebe za unapređenjem Zakona o biračkom spisku, prevashodno, ali i neke od ključnih preporuka poput pitanja prebivališta i pravne sposobnosti za glasanje koje bi trebalo bi preispitati u skladu s međunarodnim obvezama i dobrom praksom kako bi se omogućilo veće učešće na izborima, preko razmatranja pitanja da li aktuelna upotreba elektronskih uređaja za identifikaciju birača daje optimum imajući u vidu da organizacije civilnog društva iz izbora u izbore navode da se u biračkom spisku nalaze preminuli i lica koja žive u inostranstvu, pa sve do prava uvida u birački spisak od strane različitih subjekata”, navode u Vladi.

Vlada je usvojila Informaciju o izradi Nacionalne strategije za imunizaciju protiv SARS – CoV-2 (COVID-19).

”U Informaciji je navedeno da je specifični cilj Strategije da omogući pravovremeno, jasno i transparentno uvođenje COVID-19 vakcine u nacionalni program imunizacija. Strategija će pokrivati ključne oblasti definisane od strane Instituta za javno zdravlje i Instituta za ljekove i medicinska sredstva. U raspravi je posebno naglašeno da uvođenje i sprovođenje programa COVID-19 vakcinacije treba da bude apsolutni prioritet kompletne izvršne vlasti i cjelokupne Vlade, a ne samo Ministarstva zdravlja. Navedeno se posebno odnosi na finansijski momenat koji pored nabavke vakcina (najznačajnija budžetska linija) mora da osigura pokrivenost i drugih troškova”, ističe se.

Donijet je Program monitoringa površinskih i podzemnih voda za 2021. godinu.

”U diskusiji je istaknuto da je konkretan cilj koji se postiže donošenjem Programa zaštita voda, odnosno sprečavanje, kontrola i smanjenje zagađivanja voda radi postizanja dobrog statusa voda”, naglašava se.

Vlada je donijela Odluku o sazivanju vanredne Skupštine akcionara „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ AD Podgorica.

“Ovom Odlukom Vlada, kao većinski kvalifikovani akcionar, zahtijeva od Odbora direktora da u što kraćem roku sazove Skupštinu akcionara radi donosenja Odluke o razrješenju Adnana Muhovića, člana Odbora direktora ovog društva”, dodaju u Vladi.

Usvojen je Završni izvještaj o realizaciji Strategije za integrisano upravljanje migracijama u Crnoj Gori za period od 2017. do 2020. godine.

“U Izvještaju je konstatovano da je Crna Gora u prethodnom periodu u kontinuitetu sprovodila aktivnosti koje se odnose na unaprijeđenje uslova na polju zakonitih migracija, suzbijanje nezakonitih migracija, promovisanje vrijednosti međunarodne zaštite, pune integracije lica koja imaju međunarodnu zaštitu, posljednje primjene sporazuma o readmisiji, a sve na platformi intenzivne regionalne i međunarodne saradnje i usklađivanja sa pravnom tekovinom i najboljom praksom zemalja članica Evropske unije”, ukazuju u Vladi.

Usvojili su i Informaciju o potrebi davanja ovlašćenja za raskid ugovora o pravnim uslugama zaključenog između advokatske kancelarije BDK advokati AOD i Vlade Crne Gore.

“S obzirom na to da prethodnih mjeseci nije bilo potrebe za pružanjem pravnih usluga po zaključenom ugovoru, te da su ugovorne strane izrazile saglasnost da Ugovor sporazumno raskinu, Vlada je ovlastila ministra kapitalnih investicija Mladena Bojanića da raskine Ugovor”, preciziraju u Vladi.

Usvojena je Informacija o pružanju humanitarne pomoći Hrvatskoj zbog saniranja posljedica zemljotresa, koji je pogodio ovu državu 29. decembra 2020. godine.

“Zaključeno je da se pomoć u materijalnim sredstvima koju će pružiti Ministarstvo unutrašnjih poslova uruči Direktoratu za civilnu zaštitu Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske”, ističe se u saopštenju.

Usvojila je Informaciju o postupanju sa 10.500 tona pšenice koju je bivše Ministarstvo ekonomije nabavilo u aprilu 2020. godine.

“Pšenica je nabavljena zbog portebe za brašnom, u koje do danas nije pretvorena. te je njeno stanje upitno. Troškovi skladištenja na mjesečnom nivou iznoslili su: 47250 eura (za mjesece sa 30 dana), a 48825 eura (za mjesece sa 31 dan); ukupni troškovi skladištenja, zaključno sa 31.12.2020. godine iznose 340 200 eura. Fakturisano je 291 375 eura, a plaćeno je 244 125 eura. Napomenuto je da je u julu mjesecu pribavljena informacija od Nikšićkog mlina u kojoj se nudi skladištenje u njihovim silosima za 35 000 eura za 180 dana, odnosno šest mjeseci”, ukazuju u Vladi.

Tim povodom donijeti su zaključci kojima je zadužena Uprava za bezbjednost hrane da bez odlaganja izvrši inspekcijski nadzor u silosima Luke Bar i konstatuje stanje u kome se nalazi pšenica, dok su nadležna ministarstva zadužena da preduzmu konkretne aktivnosti u cilju zaključivanja ugovora o prevozu i skladištenju pšenice, kao i definisanja daljih koraka u rješavanju ovog pitanja.

Vlada je usvojila Informaciju o realizaciji projekata iz oblasti obnovljivih izvora energije, iz nadležnosti Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

“U tom kontekstu, Vlada je dala saglasnost da se prekine postupak odobravanja izgradnje objekta male hidroelektrane mHE „Slatina“ na vodotoku Slatina u opštini Kolašin, kao i budućih novih malih hidroelektrana, do okončanja postupaka kontrole procedure i zakonitosti zaključenih ugovora o koncesiji za male hidroelektrane od strane radne grupe Ministarstva kapitalnih investicija”, naglašava se.

Usvojena je Informacija o ukidanju Poreske uprave, Uprave za igre na sreću, Uprave za nekretnine i Uprave za imovinu, odnosno o uspostavljanju i početku rada Uprave prihoda i Uprave za katastar i državnu imovinu.

“Tim povodom Vlada je donijela zaključak kojim ovlašćuje Milojka Spajića, ministra finansija i socijalnog staranja, da koordinira radom ovih organa uprave do regulisanja statusa starješine u skladu sa zakonom”, dodaje se.

Na današnjoj sjednici imenovani su predstavnici Vlade u Socijalnom savjetu Crne Gore, kojim će rukovoditi ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović.

Vlada je donijela rješenje o imenovanju predsjednika i četiri člana Komisije za stambena pitanja Vlade Crne Gore, kojom će rukovoditi Božo Milonjić, generalni sekretar Vlade.

Vlada je imenovala potpredsjednicu Privredne komore Crne Gore Ninu Drakić za članicu Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte, umjesto Vlastimira Golubovića koji je podnio ostavku na članstvo.

Najnovije

Najčitanije

Povezano

Komentari

0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve