Subota, 1 Aprila, 2023
Rubrika:

Vlada odobrila izmjene plana IRF: Veća kreditna podrška privredi

Vlada je dala saglasnost na Predlog izmjena i dopuna Srednjoročnog plana IRF CG A.D. za period 2019 – 2022. godine usljed novonastale situacije izazvane pandemijom korona virusa

Vlada je dala saglasnost na Predlog izmjena i dopuna Srednjoročnog plana IRF CG A.D. za period 2019 – 2022. godine usljed novonastale situacije izazvane pandemijom korona virusa.

Vlada CG

U Vladi navode da je smanjenje svih ekonomskih i privrednih aktivnosti usljed pandemije koronavirusa dovelo do potrebe adekvatnog odgovora IRF-a, u cilju ublažavanja negativnih efekata na crnogorsku privredu.

IRF će, ističu u Vladi, u narednom periodu kreirati programe podrške u skladu sa potrebama privrede i ekonomske politike Vlade Crne Gore, a sve u cilju očuvanja postojećih preduzeća, radnih mjesta, kao i pokretanja novih investicija, kako bi se očuvala crnogorska ekonomija.

“Programi će se kreirati u saradnji sa nadležnim ministarstvima, kako bi se raspoloživi resursi iskoristili na najbolji mogući način. Očekivano povećanje tražnje za adekvatnim progamima finansijske podrške i povećanje kreditne aktivnosti kreće se i do 30 odsto u odnosu na plan”, ističu u Vladi.

Usvojen je i Izvještaj o radu Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore za 2019. godinu sa finansijskim iskazima i Izvještajem nezavisnog revizora za 2019. godinu i predlozima Odluka.

“U Izvještaju se naglašava da je praksa uspješnog poslovanja nastavljena i u prošloj godini koju je IRF završio sa realizacijom 241,4 miliona eura, kroz 516 projekata, čime je plan od 180 miliona premašen za 35 odsto. Tokom desetogodišnjeg poslovanja IRF je plasirao preko milijardu eura, što je omogućilo otvaranje novih i očuvanje postojećih preko 16 000 radnih mjesta”, navode u Vladi.

Donijeta je Odluka o prestanku važenja Odluke da se u objektima u Podgorici, Golubovcima, Baru i Beranama sprovodi liječenje lica oboljelih od zarazne bolesti COVID-19.

Usvojena je Informacija o zahtjevima priređivača igara na sreću o potrebi oslobađanja od fiksnog dijela koncesione naknade za priređivanje igara na sreću dok traju mjere zabrane rada.

“Tim povodom, Vlada je utvrdila da od 15. marta do pestanka važenja mjera iz Naredbe Ministarstva zdravlja za preduzimanje privremenih mjera za sprečavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprečavanje prenošenja novog koronavirusa miruju prava i obaveze koncesionara po osnovu ugovora o koncesiji za priređivanje igara na sreću”, navode u Vladi.

Vlada je utvrdila Predlog Zakona o računovodstvu kojim se uređuje se razvrstavanje pravnih lica registrovanih za obavljanje privrednih djelatnosti i djelova stranih društava, uslovi i način vođenja poslovnih knjiga, organizacija računovodstva, sastavljanje, dostavljanje i objavljivanje finansijskih izvještaja, uslovi i način vršenja procjene vrijednosti imovine i druga pitanja od značaja za računovodstvo.

“Osnovni razlog za donošenje Zakona je usklađivanje postojeće regulative sa odgovarajućim direktivama EU. Novim Zakona će se omogućiti unapređenje postojeće legislative iz oblasti računovodstva i finansijskog izvještavanja. Predviđenim zakonskim rješenjem uređuje se i oblast procjene vrijednosti u skladu sa najboljom međunarodnom praksom”, navodi se u saopštenju.

Vlada je donijela Odluku o izradi Plana generalne regulacije Crne Gore. Radi se o planskom dokumentu kojim se detaljnije određuju ciljevi i mjere prostornog i urbanističkog razvoja Crne Gore, uz uvažavanje specifičnih potreba koje proističu iz regionalnih posebnosti, razrađuju ciljevi planiranja prostora i uređuje racionalno korišćenje prostora i područja mora, u skladu sa ekonomskim, socijalnim, ekološkim i kulturno – istorijskim razvojem.

“Planom generalne regulacije Crne Gore, pored ostalog, određuje se namjena površina; uslovi uređivanja, izgradnje i korišćenja prostora; koridori i kapaciteti infrastrukture; granice građevinskih područja; granice obuhvata za koje se razrađuju detaljna urbanistička rješenja; granice zona urbane sanacije; prostor predviđen za razradu urbanističkim projektima; zaštićena područja; pravila uređenja i pravila građenja po zonama, pravila parcelacije, smjernice urbane sanacije; smjernice za izradu urbanističkih projekata; smjernice za zaštitu kulturne baštine i dr”, ističu u Vladi.

Vlada je usvojila Informaciju o novoj metodologiji pristupanja Evropskoj uniji.

Usvojena je i Informacija o Instrumentu pretpristupne podrške Evropske unije za period 2021-2027 (IPA III) i početku pripreme programa IPA 2021 i IPA 2022.

“U odnosu na praksu iz prethodnih perspektiva IPA I i IPA II, značajna novina u Ipi III će biti to da neće biti unaprijed definisani iznosi finansijske podrške po državama, već će postojati jedinstvi, zajednički budžet za sve države korisnice Ipe. Evropska komisija je osmislila ovakav pristup kako bi podstakla brže i efikasnije sprovođenje programa i projekata, ali i pružila državama korisnicama dodatne mogućnosti i nagradu za dobru dinamiku u sprovođenju reformi, što je ujedno u skladu s revidiranom metodologijom pristupanja Evropskoj uniji”, navode u Vladi.

Kada je u pitanju programiranje podrške, iako iz perspektive korisnika neće biti većih izmjena u samom procesu, Evropska komisija će nastojati da kroz Ipu III osigura pristup koji će biti zasnovan na učinku, podržavajući države i institucije koje su se obavezale na veći obim reformi.

“Ključni kriterijumi za dobijanje finansijske podrške će biti relevantnost (strateški značaj) i zrelost predloženih projekata, shodno pravilima koje važe u državama članicama EU prilikom korišćenja Evropskih strukturnih i investicionih fondova. Ovakav pristup će značiti da će Evropska komisija svake godine, na nivou regiona Zapadnog Balkana i Turske, birati projekte koji su najbolje rangirani po kriterijumima strateškog značaja i zrelosti. U praksi će to značiti da će države sa spremnijim projektima i dobrim sistemom strateškog planiranja biti u mogućnosti da iskoriste više sredstava u odnosu na manje spremne države”, ističu u Vladi.

Takođe, najavljena je i mogućnost korišćenja dodatnih sredstava za države koje budu brže napredovale u pregovaračkom procesu.

Vlada je usvojila Informaciju o nemogućnosti povraćaja sredstava u Fond za podršku opštinama za predfinansiranje donatorskih projekata.

“Tim povodom zaduženo je Ministarstvo finansija da opštinama, koje imaju problem sa kašnjenjem uplate sredstava od donatora za realizaciju donatorskih projekata usljed pandemije izazvane virusom covid-19, odobri odlaganje povraćaja sredstava Fondu najduže na rok od 12 mjeseci od roka dospijeća obaveze”, navode u Vladi.

Usvojen je Izvještaj o sprovođenju Strategije za prevenciju i zaštitu djece od nasilja sa Akcionim planom 2017-2021.godine (za 2019. godinu).

“Akcioni plan za 2019.godinu sa 6 specifičnih strateških ciljeva obuhvata ukupno 41 aktivnost, od čega je sprovedeno i realizovano 5 aktivnosti – 12 odsto, u toku je ili se kontinuirano realizuje 33 – 78 odsto, dok nijesu realizovane 3 mjere – 10 odsto. U Izvještaju je ocijenjeno da je povećan stepen realizacije u odnosu na prethodni period. Usvajanje smjernica i uputstava od kojih zavisi i sama realizacija aktivnosti koje su dio Akcionog plana očekuje se u trećem, odnosno četvrtom kvartalu 2020. godine”, navode u Vladi.

Vlada je usvojila Izvještaj o radu Fonda za obeštećenje sa Izvještajem o prikupljenim sredstvima, raspoloživim akcijama i izdatim obvezicama za 2019. godinu.

U Izvještaju je navedeno da je pravo na isplatu godišnje rate u iznosu od 2.159.930,71 eura za prošlu godinu ostvarilo je ukupno 4130 korisnika prava na obeštećenje. Fond je izdao i 214 potvrda o konverziji novčanog obeštećenja u obveznice u ukupnoj nominalnoj vrijednosti od 1.434.590,00 eura.

Najnovije

Najčitanije

Povezano

Komentari

0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve