Suđić zakazao sjednicu SO Kotor za 16. avgust

Na dnevnom redu zasijedanja koje će se održati u skupštinskoj sali palate Bizanti, između ostalog su: prijedlozi Odluka o izmjeni Odluke o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama, o izvođenju javnog rada u Opštini Kotor za pomoć i njegu starih lica u kući

Predsjednik Skupštine opštine Kotor Jovo Suđić zakazao je XXVII sjednicu SO u petak, 16. avgusta 2019. godine sa početkom u devet sati.

Jovo Suđić

Na dnevnom redu zasijedanja koje će se održati u skupštinskoj sali palate Bizanti, između ostalog su: prijedlozi Odluka o izmjeni Odluke o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama, o izvođenju javnog rada u Opštini Kotor za pomoć i njegu starih lica u kući.

Pred odbornicima naći će se i Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterijuma, uslova i postupka za davanje u zakup zemljišta čiji subjekt raspolaganja je Opština Kotor radi postavljanja privremenih objekata, o izgradnji javne rasvjete Koložunj, o rekonstrukciji javne rasvjete Popovići, o utvrđivanju lokacije za izgradnju javne rasvjete lokalnih puteva u naselju Dragalj, Gornje Krivošije, o utvrđivanju lokacije za izgradnju javne rasvjete lokalnih puteva u naselju Bojanići, Gornje Krivošije, o utvrđivanju lokacije za privremeno skladištenje neopasnog građevinskog otpada i kabastog otpada na teritoriji Opštine Kotor, Nacrt lokalnog plana zaštite životne sredine 2019-2023 i Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za privremeno skladištenje neopasnog građevinskog otpada na teritoriji Opštine Kotor.

Na dnevnom redu su i izvještaji o podržanim projektima NVO, iznosu dodijeljenih sredstava, realizovanim projektima i njihovim efektima za 2017. godinu, o radu i Finansijskom poslovanju za 2017. i 2018. godinu Fondacije „Kotorski festival pozorišta za djecu” kao i Program rada sa Finansijskim planom za 2018. i 2019., zatim, izvještaji o radu i finansijskom poslovanju za 2017. i 2018. godinu JU Kulturni centar „Nikola Đurković”, Program rada i Finansijski plan za 2018. godinu sa Programom rada sa Finansijskim planom za 2019. godinu ove ustanove.

Odbornici će razmatrati i izvještaje o radu i finansijskom poslovanju za 2017. i 2018. godinu OJU „Muzeji” Kotor, kao i Program rada sa finansijskim planom za 2019. godinu ove ustanove i Program kuturnih manifestacija u Opštini Kotor za 2019. godinu.

Komentari

avatar