Trenutna situacija sa korona virusom otvorila je novi pogled na javnu upravu, ali i podstakla digitalizaciju, jer samo sa unapređenjem digitalizacije možemo govoriti o dobrom upravljaju, transparentnosti i integritetu, kazala ministarka javne uprave Suzana Pribilović na konferenciji “Dobro upravljanje i borba protiv korupcije u digitalnom vremenu“ u organizaciji Vlade Albanije u okviru predsjedavanja OEBS-om, koja se održava u online formi.

Ministarka javne uprave Suzana Pribilović na konferenciji “Dobro upravljanje i borba protiv korupcije u digitalnom vremenu“

“Različita istraživanja povezuju ulogu procesa digitalizacije u javnom sektoru sa procesima u borbi protiv korupcije. Naime, brojne studije slučaja pokazuju da je e-uprava učinkovit alat za smanjenje korupcije kroz promociju dobrog upravljanja i jačanja svih aktera u procesu reforme javne uprave. Konkretno, e-uprava može smanjiti koruptivno ponašanje kroz poboljšanje kvaliteta odnosa s građanima, sa jedne strane strane, odnosno efikasnijom kontrolom i kontrolom ponašanja zaposlenih, sa druge strane. Rezultati ovakvih istraživanja pokazuju u najvećoj mjeri uticaj e-uprave i pozitivne efekte na sprovođenje zakona i smanjenje birokratskog ponašanja“, istakla je Pribilović.

Ona je kazala da digitalne tehnologije obezbjeđuju transparentnost u procesima participacije građana i privrede i uopšte veću dostupnost informacijama, imajući u vidu sve veću ulogu ICT-a u informisanju građana, te da su brojne prednosti korišćenja digitalnih rješenja u borbi protiv korupcije.

Digitalizacija transformiše javnu upravu na bezbroj načina, utičući na brzinu i razmjenu.

“Kada govorimo o konkretnim primjerima razvoja i upotrebe digitalnih rješenja u borbi protiv korupcije, Crna Gora kontinuirano radi ne samo na kvalitetu pružanja digitalnih usluga, već i na unapređenju sistema koji su direktno vezani za praćenje procesa anti-korupcije poput digitalizacije rada Agencije za sprječavanje korupcije kao i razvoju digitalnog procesa javnih nabavki”, ističe Pribilović.

Naime, objašnjava ona, procesi digitalizacije u dijelu kontrole imovinskih kartona javnih funkcionera kroz obezbjeđivanje elektronske razmjene podataka sa drugim državnim organima postoji u realnom vremenu, što je i u regionu prepoznato kao primjer dobre prakse.

“Sa druge strane, EK TAIEX peer-review misije Evropske komisije u najnovijem Izvještaju o sistemu javnih nabavki Crne Gore, ocijenila je da je crnogorski sistem javnih nabavki jedan od najstabilnijih sistema u regionu, što je sa sigurnošću zasluga i korišćenja informacionog sistema koji se stalno razvija i unapređuje“, istakla je Pribilović.

Ministaka je kazala da u normativnom dijelu Ministarstvo javne uprave, kroz unapređenje velikog broja zakonskih rješenja doprinosi prepoznavanju digitalizacije kao važnog preduslova za sveobuhvatnu borbu protiv korupcije.

“Set zakona iz oblasti e-uprave, poput Zakona o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu omogućava korišćenje alata za nedvosmislenu identifikaciju korisnika e-usluga, te onemogućava krivotvorenje identiteta, u slučaju da se želi “zametnuti trag” nekim koruptivnim radnjama, zaključila je Pribilović.

Cilj ove konferencije je podsticanje političkog dijaloga među državama učesnicama, kao i identifikacija i primjena antikorupcijskih pristupa koji jačaju demokratiju, vladavinu zakona, ekonomski razvoj, stabilnost i bezbednost. Relevantni predstavnici na visokom nivou iz država učesnica OEBS-a, Partneri za saradnju, Kancelarije Ujedinjenih nacija za drogu i kriminal (UNODC) i drugih međunarodnih organizacija, akademija i civilnog društva.

Fokus diskusije na konferenciji je na upotrebi novih tehnologija, inovacijama, kao i trenutni status međunarodne saradnje u ovoj oblasti.

guest
0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve