“Nakon tri godine rada na sadržaju Prijedloga zakona o radu i pet mjeseci javne rasprave dobili smo zeleno svjetlo Evropske komisije”, rekao je ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić, koji je istakao da će ovaj akt koji je usklađen sa svim međunarodnim standardima, kvalitetno urediti tržište rada.

Kemal Purišić

Ministar Purišić je, kao predlagač Zakona, govoreći o novinama koje sadrži novi zakon o radu, istakao da će se, po novom zakonu, radni odnos zasnivati na neodređeno vrijeme.

“Radnička klasa je u vrijeme nekadašnjeg totalitarnog sistema živjela bolje nego sada kada je obespravljena i uništena”, rekao je poslanik opozicionog Demokratskog fronta Branko Radulović.

“Govoriti danas o zakonu o radu i pravima radnika je krajnje degutantno”, rekao je Radulović čija je diskusija više orijentisana na svoj pogled na opšte stanje u oblasti radnih, socijalnih i ekonomskih prava radnika.

Komentari

avatar