Crna Gora se u potpunosti pridržava odredbi Bečke konvencije o diplomatskim odnosima i isto očekuje od svih diplomatskih predstavnika u našoj zemlji, saopštili su večeras iz Ministarstva vanjskih poslova, najavljujući da će preduzeti mjere protiv ministra-savjetnika Ambasade Srbije u Podgorici.

Ambasada Srbije u Podgorici

Kako ističu, u djelovanju ministra-savjetnika Ambasade Srbije, stekli su se, i nepobitno utvrđeni, postupci kojima se flagrantno krši slovo i duh Bečke konvencije, dobra vjera i dobra praksa u međudržavnim odnosima i diplomatskim relacijama.

“U otvorenoj i veoma korektnoj komunikaciji, uz obostrano razumijevanje, ambasador Srbije je u Ministarstvu vanjskih poslova Crne Gore precizno i detaljno obaviješten o karakteru ovih aktivnosti, kao i o odgovarajućim mjerama koje će biti preduzete od strane crnogorskih organa”, naveli su Ministarstvu.

Sa druge strane, dodaju, naša diplomatkinja u zvanju ministra savjetnika u Ambasadi Crne Gore u Beogradu ponaša se i djeluje primjereno i uzorno, poštujući sve standarde i uzuse Bečke konvencije, pa, osim, pukog reciprociteta, stvarnih motiva i razloga za preduzimanje mjera protiv nje nema.

Komentari

avatar