Potpredsjednik Demokrata Momo Koprivica saopštio je da je Demokratska partija socijalista prepoznata je po podređivanju državnih resursa partiji, što, kako je naveo, naročito do izražaja dolazi u predizbornom periodu.

Momo Koprivica

“O tome ubjedljivo svjedoče i brojke. Samo u prethodnim izbornim kampanjama, od 2016. godine, DPS, samo po osnovu donacija fizičkih lica, prihodovao je čak 1.239.827 eura, a svi ostali 150.000, od čega SD 70.000 eura”, navodi Koprivica I dodaje da nisu zanemarljiva ni sredstva koja, u iste svrhe, DPS dobija iz crnih fondova.

On tvrdi da se za donaciju DPS-u se dobija cijela paleta pogodnosti: ugovori o javnim nabavkama, koncesije, zakup državnih dobara, atraktivne državne lokacije i subvencije.

“DPS biznismeni krše zakonske zabrane doniranja u vrijeme koje prethodi ili je tokom trajanja javnih nabavki. Demokrate su podnijele prijave ASK-u protiv Ranka Jovovića, Hilmije France i Ljubomira Kočovića, uz kompletnu dokaznu građu. ASK još ne postupa po prijavama, što govori da je ta institucija obična alatka u rukama DPS-a”, navodi se u saopštenju.

Koprivica navodi da je u Crnoj Gori zaključeno 8921 radnopravnih ugovora u institucijama i javnom sektoru u toku izbornih kampanja od 2016 godine.

“Godišnje se broj fizičkih lica kojima se isplaćuje novac iz tekuće budžetske rezerve kreće od nevjerovatnih 4.645 do još nevjerovatnijih 6.662, a u prosjeku im se, tako, daleko od očiju javnosti i bez jasnih mjerila isplati po 564 eura. Godišnje, to dostigne frapantan iznos od 3.325.927 eura”, navodi Koprivica.

On je kazao finansiranje političkih subjekata i izbornih kampanja rak-rana crnogorskog društva.

“A zakon u ovoj oblasti jedan je od najlošijih pravnih akata u sistemu. Reforma u ovoj oblasti jeste jedan esencijalni dio sveobuhvatne izborne reforme. Moramo stati na put ilegalnom finansiranju i finansiranju iz anonimnih izvora i preko trećih lica, zloupotrebama socijalnih davanja i budžetskih sredstava, kao i partijskom zapošljavanju”, zaključio je on I dodao:

“Zbog svega navedenog, Demokratska Crna Gora je i u ovoj oblasti, ključnoj za proces sveobuhvatne izborne reforme, predložila veliki broj rješenja čijim će se prihvatanjem stati na put ogromnom broju zloupotreba i omogućiti da se u Crnoj Gori glasa, po prvi put, na slobodnim, fer i poštenim izborima.”

Komentari

avatar