Način funkcionisanja Ženske političke mreže posebno je pozdravljen na prestižnom međunarodnom skupu u Palati Ujedinjenih nacija u Ženevi, i preporučen je kao model koji treba da preuzmu druge države u regionu, kao i u Evropi, saopšteno je danas iz ŽPM.

Ženska politička mreža

Kako se ističe, na skupu, posvećenom obilježavanju 25. godišnjice usvajanja Pekinške deklaracije i platforme za djelovanje u cilju podsticaja rodne ravnopravnosti, učestvovale su Maja Ćatović, Snežana Jonica, Jelica Janičić i Marija Blagojević, a bilo prisutno više od 300 predstavnika vlada i ženskih organizacija iz 56 zemalja Evrope i Centralne Azije, koji su zaključili da, uprkos ostvarenom napretku, još postoji mnogo izazova i prepreka na putu ostvarenja ravnopravnosti.

Stalna predstavnica UNDP-a u Crnoj Gori Daniela Gasparikova rekla je da su Ujedinjene nacije u Ženevi ugostile predstavnike 56 zemalja iz Evrope i Centralne Azije kako bi ocijenili napredak u oblasti rodne ravnopravnosti.

“Na skupu je prisustvovala delegacija Vlade Crne Gore, skupštinskog Odbora za rodnu ravnopravnost i civilnog društva. Takođe, UNDP je osigurao da skupu prisustvuje i delegaciju Ženske političke mreže kako bi predstavile rezultate svog rada. Za mene lično, političarke su u svojim prezentacijama poslale snažne poruke prisutnim zemljama da stvaranje kulture dijaloga različite političke teme, na svim nivoima, mora donijeti rezultate. Ujedno, učešće žena u politici i u procesima odlučivanja ne predstavlja cilj sam za sebe, već su cilj politike koje doprinose zajednici i ljudima koje političari predstavljaju, i to na način da rješavaju pitanja od životnog značaja”, istakla je Gasparikova.

Ćatović je saopštila je da nakon 25 godina od usvajanja Pekinške deklaracije možemo kazati da je Crna Gora ubrzala korake na putu ka ostvarenju potpune ravnopravnosti, ali mora još brže ići ka ostvarenju tog cilja.

“Ženska politička mreža, koju čine ujedinjene političarke iz opozicije i vlasti, svakodnevno radi na zacrtanim ciljevima, čiji je rezultat već vidljiv”, dodala je.

Jonica je naglasila da u Ženskoj političkoj mreži uporno i hrabro nastavljaju sa radom na promjeni i primjeni propisa, koji mogu suštinski poboljšati kvalitet života građana.

Ona je kazala da Ženska politička mreža u ponedjeljak, 4. novembra, započinje već najavljenu kampanju “Vijek borbe za politička prava žena”.

“Podržite nas kako bismo osigurali da oni koji su nam dali riječ, tu riječ i održe”, poručila je Jonica.

Blagojević  je govorila na posebnom panelu posvećenom retrogradnim procesima, koji je organizovala Ženska politička mreža u partnerstvu sa UNDP i švedskom Agencijom za rodnu ravnopravnost.

Takođe, na centralnom panelu o ženskom liderstvu, Blagojević je prezentovala aktivnosti ŽPM i predstavila sekvence spota najavljene kampanje.

ŽPM je fokusirana na kreiranje politika koje će doprinijeti stvaranju povoljnijeg društvenog ambijenta i adekvatnih politika i mjera za postizanje ravnopravnosti žena u Crnoj Gori. Žensku političku mrežu čine političarke iz 16 parlamentarnih političkih partija u Crnoj Gori, a nastala je pod okriljem programa “Podrška antidiskriminacionim i politikama rodne ravnopravnosti” koji realizuje UNDP u partnerstvu sa Ministarstvom ljudskih i manjinskih prava, uz finansijsku podršku Delegacije EU.

Komentari

avatar