Državna revizorska institucija, revizijom pravilnosti, utvrdila je da je Nova srpska demokratija, nije sve finansijske i druge radnje uskladio sa zakonskim i drugim propisima, zbog čega je nadležni Kolegijum izrazio negativno mišljenje.

foto Arhiva

Revizijom je utvrđeno da su za finansiranje izborne kampanje u Podgorici prikupljena sredstva iz privatnih izvora u iznosu od 34.600 eura iako je dozvoljeno maksimum bio 26.116 eura.

“Konstatovali smo da su prikupljena sredstva u većem iznosu za 8.483 eura od Zakonom utvrđenog limita”, navodi se u izvještaju DRI.

Troškovi izborne kampanje za lokalne izbore u Glavnom gradu i Plužinama su takođe prekoračeni. Prekoračeni iznos u Podgorici iznosio je 16.317, a u Plužinama 600 eura.

Utvrđeno je i da NOVA ne plaća redovno porez, iako ima odobren reprogram duga.

“Partija je u poslovnim knjigama iskazala obaveze po osnovu poreza i doprinosa u iznosu od 89.972,21€ (tekuće obaveze u iznosu od 35.674 eura i obaveze po Reprogramu poreskog duga u iznosu od 54.298 eura. Subjekt revizije nije u periodu na koji je odobren Reprogram poreskog duga nije redovno izmirivao tekuće poreske obaveze”, ističe se u izvještaju DRI.

Preporučili su partiji Andrije Mandića da smanji gotovinske isplate i da plaćanje troškova vrši preko žiro računa.

RASHODI PARTIJE

Partija je u 2018. godini evidentirala troškove u iznosu od 815.818 eura.

Troškovi evidentirani u poslovnim knjigama u iznosu od 168.159 eura odnose se na isplaćene naknade izvršiocima angažovanim ugovorima o djelu.

“Naknade si isplaćene za 50 izvršilaca u iznosu od 250 eura do 16.300 eura po izvršiocu za period angažovanja (od mjesec do 12 mjeseci). Utvrđeno je da je dio ugovora o djelu zaključen sa izvršiocima za obavljanje poslova koje spadaju u redovne partijske aktivnosti (obilazak opštinskih odbora, prikupljanje i obrada podataka putem anketiranja, evidencija članstva, izrada Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju i obuke članova biračkih odbora) a za koje je po prirodi i opisu posla trebalo zaključiti ugovore o radu”, objašenjeno je u izvještaju.

Takođe je utvrđeno da kod jednog broja zaključenih ugovora o dijelu postoje formalno-pravni nedostaci (ne sadrže pravni osnov, broj djelovodnog protokola i isti nijesu potpisani od strane izvršioca).

“Revizijom je utvrđeno da su po osnovu angažovanja u Partiji tri javna funkcionera primila naknade. Uvidom u imovinske kartone dostupne na sajtu Agencije za sprječavanje korupcije, utvrđeno je jedan funkcioner nije Agenciji za sprečavanje korupcije prijavio prihode ostvarene po ovom osnovu”, dodaje se u saopštenju.

Najzanimljivija stavka u rashodima partije predstavljaju nematerijalni troškovi koji su iznosili gotovo 200.000 eura. Od tog iznosa, vjerovali ili ne, na troškove obilaska mjesnih i opštinskih odbora utrošeno je 161.963 eura.

“Troškovi u iznosu od 161.963 odnose se na troškove dnevnica angažovanih članova Partije za obilazak i formiranje mjesnih i opštinskih odbora, naknade troškova upotrebe sopstvenog vozila u službene svrhe i troškove goriva. Od navedenih troškova gotovinski je isplaćen iznos od 156.239 eura, a preostali iznos je plaćen preko žiro računa”, zaključuje se u izvještaju.

guest
0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve