DPS Podgorica: Nastavljamo sa politikom ekonomskog i demokratrskog razvoja Crne Gore

Na večeras održanoj sjednici Odbora DPS Podgorice, kojom je predsjedavao predsjednik Časlav Vešović, razmatrana su kongresna dokumenta Demokratske partije socijalista Crne Gore

Na večeras održanoj sjednici Odbora DPS Podgorice, kojom je predsjedavao predsjednik Časlav Vešović, razmatrana su kongresna dokumenta Demokratske partije socijalista Crne Gore.

Sjednica Odbora DPS Podgorica

U sklopu javne rasprave, koja je organizovana povodom pripreme za održavanje VIII Kongresa, članovi Odbora, kao i predsjednici mjesnih odbora DPS Podgorice, imali su priliku da daju  komentare i prijedloge za izmjene i dopune nacrta Programa, Statuta i Izvještaja o radu.

Ocijenjeno je da predloženi nacrti predstavljaju odličnu platformu za nastavak uspješnog  vođenja politike koja će omogućiti još veći ekonomski i demokratski razvoj, kao i doprinijeti još boljoj organizaciji DPS u susret budućim izazovima. Komentarišući Izvještaj o radu, Odbor je zaključio da on najbolje potvrđuje i svjedoči o brojnim uspjesima i političkim ostvarenjima DPS-a, koji su za posljedicu imali i  razvoj naše društvene zajednice.

Odbor će do 20. oktobra, saglasno prethodno donijetim odlukama, nastaviti sa evidentiranjem prijedloga i sugestija članova i simpatizera DPS-a Podgorice, zahvaljujući kojima će se, vjerujemo, obogatiti sadržaj kongresnih dokumenata.

Komentari

avatar