,,U državi koja ima skoro nikakvu ili površnu demokratizaciju, koja ne dopire do vladavine prava i uspostavljanja legitimnih, efikasnih i ekonomičnih institucija, moguće je decenijsko kršenje Zakona o državnoj imovini”, ističu Demokrate.

Iako je, 2009. godine, Skupština CG usvojila Zakon o državnoj imovini, prema kojem su organi i javne službe u vlasništvu države, kao i opština, trebalo da naprave popis, procjenu i evidentiranje nepokretnih stvari koje su u njihovom vlasništvu i u roku od godinu dostave podatke Upravi za nekretnine, to se, kako kažu u ovoj političkoj partiji, do danas nije desilo.

“Dugogodišnje kršenje Zakona ne predstavlja ništa značajno za vlast, uz nepostupanja po preporukama DRI u oblasti raspolaganja i upravljanja državnom imovinom, kao direktnu posljedicu nepostojanja registara državne imovine, imamo situaciju da je Uprava za imovinu za zakup objekata i poslovnog prostora samo za prošlu godinu potrošila 4,7 miliona eura novca poreskih obveznika. Uz to, iz džepa građana uzeto je još oko 200.000 eura za program koji nikada nije realizovan. Naime, u februaru 2010. godine Vlada je donijela Uredbu o načinu rada državne uprave, kojom je propisano da će program elektronske obrade podataka za vođenje posebnih evidencija, registara i jedinstvene evidencije pripremiti Ministarstvo finansija i resor za informaciono društvo. Iako su ministarstva bila dužna da uspostave kompatibilne programe u cilju uspostavljanja jedinstvenog informacionog sistema za vođenje evidencije stvari u državnoj svojini, to se nije desilo, ali je za taj posao bila angažovana privatna firma ‘Atos’ iz Beograda, kojoj je za to plaćeno 199.800 eura”, navode u saopštenju Demokrate.

Kako se dodaje, ni nakon deset godina sama vlast ne zna šta država Crna Gora posjeduje od pokretne i nepokretne imovine, ali zato nemilice troši novac poreskih obveznika. Ne zna se sa čim država raspolaže, ko je sve koristi, koliko se novca izdvaja za dodatno korišćenje pokretnih i nepokretnih stvari za potrebe države.

“Zašto DPS izbjegava i prolongira sačinjavanje registra? Šta se to krije od građana i javnosti? Ko i zbog čega prolongira rokove i krši zakon? Da se u tom izbjegavanju ne krije još neka afera poput afere ‘Stanovi’. Ovako bahato i nedomaćinsko ponašanje naša je realnost i trajaće sve dok traje postojeća vlast, koja izjednačava sebe sa državom, a na vitalne funkcije sistema postavlja partijske vojnike, koje pored postavljenja na javnu funkciju i obilato nagrađuje stanovima, povoljnim kreditima, službenim automobilima”, poručuju u saopštenju.

Partokratija je, kako napominju, postala prirodno stanje stvari koje blokira razvoj i modernizaciju crnogorskog društva i države. Posljedica svega toga jeste da širom administrativnog aparata sjede pojedinci koji su angažovani ne po nivou obrazovanja, radnom iskustvu i stručnim kvalitetima, već po partijskoj pripadnosti.

Komentari

avatar