Njemačka i Crna Gora imaju odlične odnose, osnažene savezništvom u NATO, njemačkom podrškom u procesu evropske integracije, kao i zajedničkim stavovima po pitanju vanjske politike, ocijenio je ministar vanjskih poslova Srđan Darmanović na sastanku sa Vilijem Šteheleom, članom regionalnog Parlamenta njemačke savezne pokrajine Baden-Virtemberg.

Šef crnogorske diplomatije je naglasio značaj pokrajina u Njemačkoj, pri čemu je podsjetio da su Crna Gora i Baden-Virtemberg potpisale sporazum o ekonomskoj saradnji.

“Unapređivanje naših političkih i privrednih veza kako na saveznom, tako i na nivou pokrajina za Crnu Goru je od izuzetne važnosti”, istakao je ministar.

Štehele je ocijenio da je Crna Gora na dobrom putu, posebno u kontekstu pristupanja Evropskoj uniji.

Takođe, istakao je da treba preduzeti konkretne korake u pravcu realizacije projekata koji su predviđeni potpisanim Sporazumom.

Tokom razgovora bilo je riječi o pregovaračkom procesu sa EU i vladavini prava, te na toj liniji istaknuta snažna podrška SR Njemačke u ovoj oblasti.

Štehele je uputio poziv Darmanoviću da posjeti saveznu pokrajinu Baden-Virtemberg, što je šef crnogorske diplomatije sa zadovoljstvom prihvatio.

Komentari

avatar