Srijeda, 7 Juna, 2023
Rubrika:

Počelo ispitivanje povezanosti Cijevne sa izvorištem Bolje sestre

Ova aktivnost definisna je kao jedna od obaveza na nedavno održanom prvom sastanku Savjeta za vode koji je formirala Vlada sa zadatkom da kao savjetodavno i stručno tijelo doprinese realizaciji politika u oblasti vodoprivrede u cilju očuvanja i održivog upravljanja vodama u Crnoj Gori, kao i rješavanju brojnih lokalnih i globalnih izazova u oblasti voda.

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja u saradnji sa Geološkim i Hidrometeorološkim zavodima započelo je ispitivanje povezanosti podzemnih voda rijeke Cijevne sa obodnim izvorima, kao i izvorištem ,,Bolje sestre”.

Kako su naveli, ova aktivnost definisna je kao jedna od obaveza na nedavno održanom prvom sastanku Savjeta za vode koji je formirala Vlada sa zadatkom da kao savjetodavno i stručno tijelo doprinese realizaciji politika u oblasti vodoprivrede u cilju očuvanja i održivog upravljanja vodama u Crnoj Gori, kao i rješavanju brojnih lokalnih i globalnih izazova u oblasti voda.

,,Ispitivanje je započelo danas primjenom standardnih istraživačkih metoda koje podrazumijevaju upuštanje specijalne supstance natrijum-fluorosceina koja se više decenija koristi u oblasti hidrogeologije za detektovanje pravaca kretanja podzemnih voda i razumijevanja povezanosti podzemnih i površinskih voda. Supstanca zelene boje, koja je bezopasna po čovjeka i okolinu upuštena je u istražnu bušotinu (pijezometar), na lokaciji Mahala, koja se nalazi 1000 metara uzvodno od ušća Cijevne u Moraču”, kazali su iz Ministarstva.

Ispitivanje tokova podzemnih voda podržano je kroz IPA 2014 projekta „Jačanje kapaciteta u cilju implementacije Okvirne direktive o vodama“ koji implementira Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja u saradnji sa međuarodnim partnerima.

Geološki zavod je dao punu naučnu podršku za realizaciju ovog zadatka, a dodatna istraživanja će sprovesti Hidrometeorolški zavod u cilju praćenja ispitivanih podzemnih tokova.

Takođe, uključen je i Regionalni vodovod, čiji će eksperti pratiti stanje na izvoru Bolje sestre.

,,Matematicki model koji je rađen u neposrednoj blizini bušotine pokazuje da bi se boja na izvoristu Bolje Sestre mogla pojaviti u naredne dvije do tri nedjelje, a ovo potkrijepljuje i činjenica brzog ustaljenja nivoa vode u bušotini. Svakako, ukoliko se ispostavi da se voda ne pojavi na izvoru Bolje sestre, onda ćemo imati podatak da ne postoji povezanost fluvioglacijalnih sedimenata ovog dijela Zetske ravnice sa izvorištem Bolje sestre usljed prirodne barijere rijeke Morače”, navode u resoru Milutina Simovića.

Radi efikasnog praćenja pravaca kretanja podzemnih voda, kroz eksperimentalni tok, Ministarstvo moli sve građane ovog područja da ukoliko primijete da se na privatnim bunarima pojavila “obojena voda“ o tome obavijeste Direktorat za vodoprivredu Ministarstva poljoprivredena  (kontakt tel. 020 482 108 od sedam do 16 sati ili e-mail adresu momcilo.blagoj[email protected]), ili Geološki zavod([email protected])

,,Ponavljamo da nema mjesta bojazni po kvalitet i bezbjednost vode, jer je unijeta supstanca bezopasna i po živa bića i životnu sredinu i brzo se razgrađuje”, navode u Ministarstvu.

Dodaju da će slična istraživanja biti sprovedena i na drugim lokacijama u Crnoj Gori u narednom periodu.

,,Ovakva istraživanja u Crnoj Gori su rađena 80-tih godina i nikada nijesu završena sistematično i na način kako je to sada započeto. Plan je da se mapiraju sve podzemne vode u Crnoj Gori, kako bi se moglo sa sigurnošću ukazati na veze podzemnih voda i preventivno raditi na njihovoj zaštiti, kao najvažnijem prirodnom resursu u Crnoj Gori, što potkrepljuje i činjenica da 92 odsto stanovništva koristi ovaj resurs za vodosnabdijevanje”, zaključuju u Ministarstvu.

Najnovije

Najčitanije

Povezano

Komentari

0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve