Petak, 9 Juna, 2023
Rubrika:

Milovan Đilas je tvrdio da je ujedinjenje Crne Gore sa Srbijom 1918. godine bila velika prevara

Đilas je brojne zelenaške komite, njihov život i stradanje opisao, u prvom redu, u djelu ''Besudna zemlja'' i u romanu ''Svetovi i mostovi''. Đilasov pogled na njih je kako književni pogled jednog pisca, tako i svjedočanstvo koje, u određenoj mjeri, može poslužiti kao istorijski izvor ali istorografska literatura ili istorijska beletristika.

Za aktuelno.me

Piše: Novak Adžić

Milovan Đilas je u svojim romanima, autobiografskim djelima, političkim i drugim tekstovima, na osnovu vlastitog iskustva, te neposrednih i posrednih istoriografskih i drugih saznanja, pisao o mnogim suverenističkim, komitskim, ustaničkim zelenaškim prvacima i portretisao je, u većoj ili manjoj mjeri brojne zelenaške komite, borce, te opisivao njihove životne sudbine. Primjerice, on je opisivao ustaničku, komitsku i drugu akciju komandira Dušana Stankova Vukovića iz Bjelica, te poručnika i komitskog vojvodu Todora Vučetina DulovićaRadojicu Orovića, kapetana Draga Prelevića, potporučnika Milovana Matijeva Bulatovića, komitskog vojvodu Radoša Punišinog Bulatovića i njegovog brata Draga Punišinog Bulatovića[1]. On pominje i, kako kaže, „glasovite odmetnike“, odnosno, ustanike i komite Milutina-Muja  Bašovića i Petra Zvicera[2], ali o njima, njihovoj borbi i sudbinama ništa konkretno ne veli.

Đilas je brojne zelenaške komite, njihov život i stradanje opisao, u prvom redu, u djelu  „Besudna zemlja“ i u romanu „Svetovi i mostovi“. Đilasov pogled na njih je kako književni pogled jednog pisca, tako i svjedočanstvo koje, u određenoj mjeri, može poslužiti kao istorijski izvor ali istorografska literatura ili istorijska beletristika.

Milovan Đilas je pisao  (u vrijeme kad je bio ubijeđeni komunista i kada je to prestao biti i postao disident), u svojim političkim tekstovima i književnim djelima, o zelenaškom ustaničkom i komitskom državotovornom političkom  i ideološkom pokretu. Činio je to kao ideološki i politički protivnik zelenaša i kao sin ranijeg oficira crnogorske vojske Nikole Đilasa, kasnijeg kapetana u vojsci KSHS, koji se isticao u unitarističko-unionističkoj politici poslije 1918. godine i koji je učestvovao u nekoliko oružanih poduhvata protivu zelenaša, kao i u gušenju ustanka u Rovcima 1920. godine.

Milovan Đilas

Milovan Đilas je svoje viđenje fenomena crnogorskog zelenaškog pokreta, eksponirao i u vremenu kad je bio komunistički partijski ideolog, ratni zapovjednik u NOB (1941-1945) i poslijeratni državni funkcioner u Jugoslaviji, a i u doba kad je, odričući se svojih dotadašnjih stavova, postao komunistički disident, politički zatvorenik i liberarni mislilac.

Pitanje čina i načina tzv. „bezuslovnog ujedinjenja“ Crne Gore i Srbije, odnosno i zapravo, nasilne aneksije Crne Gore 1918. godine, te sazivanja, vijećanja i odlučivanja tzv. Podgoričke skupštine novembra 1918. godine, bilo je predmetom Đilasove analize i vrjednovanja. Naime, Đilas o sudbini Crne Gore nakon 1918. godine u KSHS/Kraljevini Jugoslaviji piše: “Nije samo 25 godina stare Jugoslavije pokazalo da je te­orija o jednoj naciji maska za proširenje i učvršćenje šačice veliko­srpskih bogataša. Sam početak ujedinjenja Crne Gore i Srbije, bi­la je velika prevara. Nekoliko intelektualaca – neki u iluzijama da rade veliku i plemenitu stvar, a neki direktno plaćeni i iznajmlje­ni u trenutku, kada su srpske trupe već čvrsto držale vlast u svojim rukama, pozvali su iz svakog sreza po nekoliko “provjerenih” pri­stalica, bez znanja i pitanja naroda i proglasili “Veliku podgorič­ku “narodnu skupstinu” koja je podastrla Aleksandru parče har­tije u kome je proglašen kraj nezavisnosti Crne Gore i bezuslovno prikijučenje Srbiji – Otada su se reakcionarni režimi u Crnoj Gori služili metodom zobnice i kamdžije – zobnicu za pojedine proda­ne bjelaško-zelenaške politikante, a kamdžiju za crnogorski na­rod[3].

Za otpor u Crnoj Gori odlukama tzv. Podgoričke skupštinu iz 1918. godine Đilas veli: “U Crnoj Gori nije tada bilo sile koja bi organizovala i pove­la narod u borbu. Došlo je do spontanih seljačkih pokreta koje su pokušale da iskoriste reakcionarne, proitalijanske pristalice starog režima kralja Nikole, i koji je novi režim kralja Aleksandra posli­je tri-četiri godine, uspio da uguši pogromima, ubistvima i teskim robijama?[4].

Tada Đilas, iz svog ideološkog rakursa, artikulišući zvanični partijski stav, karakteriše crnogorske zelenaše, konfederaliste, suvereniste, kao i njihove protivnike bjelaše. Za crnogorske zelenaše tvrdi da su ih činile one snage “koje su htjele bilo da ga odvoje (crnogorski narod) od Srba(bivši zelenaši, separatisti, fe­deralisti)“[5], a za bjelaše navodi da su crngorski narod htjele da „liše njegove posebne nacionalnosti (bivši bje­laši, uiedinjaši, demokrati raznih boja)[6]. Potom tvrdi da su tokom dugog svjetskog rata na južnoslovenskim prostorima bjelaši i zelenaši bili kolaboranti okupacionih vlasti sila Osovine. U tom smislu Đilas navodi: „Saradnja i jednih i drugih sa okupatorom bila je najdrastičniji izraz protivnarodnih namjera i postupaka i ubijedila je jače od ičega Crnogorski narod u reakcio­narne namjere i bjelaša i zelenaša.[7] Kasnije će Đilas promijeniti stav, pa će promišljati i elaborirati te fenomene i procese na nešto drugačiji način, kao i crnogorsko nacionalno pitanje.

Njegove, nerijetko, nepravedne i problematične ocjene o zelenašima su u brojnim slučajevima etiketirajuće, diskvalifikatorske, pristrasne, počesto netačne, ali i ideološki i politički jako obojene, jer ih je on smatrao svojim idejnim i političkim protivnicima i izbornim konkurentima KPJ u međuratnom periodu, kojoj je Đilas pripadao, kao i protivnicima u ratu 1941-1945.

Komitski, ustanički, gerilski zelenaški pokret,- koji je nekoliko godina bio vojno krilo crnogorskog Dvora kralja Nikole i Vlada u egzilu na čijem su se čelu od 1919. do 1922. godine nalazili Jovan Simonov Plamenac[8] i divizijar Milutin Mijajilov Vučinić, a koji je, potom, djelovao, uz moralno-političku podršku razasutih djelova crnogorske emigracije, iako su prestali institucionalno egzistirati crnogorski Dvor i Vlade u izbjeglištvu, – bio je predmet interesovanja Milovana Đilasa.

Crnogorski zelenaški suverenistički državotovrni i emancipatorski pokret oružanog gerilskog karaktera nakon Božićnog ustanka 1919. godine djelovao je pod programskim, ideološkim, organizacionim i institucionalnim egidom crnogorske Vlade u egzilu predvođene Jovanom S. Plamencem.

U djelu „Besudna zemlja“ Milovan Đilas konsiderira i ocjenjuje zelenaški pokret i njegovu vojno-političku prirodu, opisuje nosioce, protagoniste, epilog i sudbinu brojnih komitskih komandata i četovođa. Za zelenaše tvrdi da su bili protivnici „ujedinjenja“ i načina „ujedinjenja“ sprovedenog 1918. godine, tvrdeći da „nijesu bili jedinstveni: bilo je pristalica kralja Nikole, to jest onih koji su priželjkivali samostalnu Crnu Goru; bilo je, pak, onih kojima se nije dopadao način način na koji je izvršeno Ujedinjenje-kao okupacijom, a bilo je jednostavno mnogo nezadovoljnih seljaka[9]. Za crnogorske nezadovoljnike, nakon stvaranja KSHS 1918. godine, Đilas tvrdi: „Svi su oni bili protivnici nove vlasti, koja se za njih nije razlikovala mnogo od okupatorske, sem što je bila dovitljivija i žešća, jer od naše krvi i jezika“[10].

Za čin „ujedinjenja“ obavljen koncem 1918. godine, Đilas navodi da je učinjen voljom Beograda i njene vojne sile. U tom smislu zapaža: „Iza ujedinjenja stajao je Beograd i srbijanska sila[11]. Za pristalice „bezuslovnog ujedinjenja“, odonosno, aneksije Crne Gore Srbiji, bjelaše, „ujedinjaše“ Đilas navodi da ih je narod u Crnoj Gori „prozvao palikućama[12], što je istorijska činjenica, s obzirom da su bjelaši, regrutovani u kontrakomitske čete i „omladinske organizacije“ u zajednici sa srpskom vojskom i žandarmerijom od 1919. do 1921. godine popalili 6.000 crnogorskih domova[13] i terorisali crnogorski narod. Za protivnike bjelaša i politike njihovih beogradskih mentora, za crnogorske zelenaše Đilas kaže da su „pristaše nezavisnosti Crne Gore i kralja Nikole[14], što je, takođe, povijesna činjenica.

Đilas pominje i emigrantsko vojno stjecište crnogorskih zelenaša, italijanski grad Gaetu, đe je bila smještena crnogorska vojska u Italiji (1919-1921), pod egidom crnogorske nejske i rimske Vlade i dvora kralja Nikole. U tom smislu Đilas konstatuje: „Gajeta je bila centar crnogorskih izbjeglica, okupljenih oko pristalica kralja Nikole[15], pa dodaje da su u Gajeti bili stacionirani oni „koji su bili za Crnu Goru kao samostalnu državu[16]

Đilasova književna priča, s obzirom na njen karakter i prirodu, na njenog tvorca i njenu sadržinu je, s jedne strane romansirani istoriografski osvrt i svjedočanstvo o ljudima i događajima jednog vremena, a, s druge strane, ona se s razlogom može kontekstuirati u okvir kako istoriografske literature, tako i u određenim skučajevima i istorijskih izvora, odnosno, svjedočanstva o prošloj stvarnosti Crne Gore jednog doba. Znači, Đilasovu priču, sa stanovišta istorijske metodologije možemo koristiti kao istoriografsku literaturu i kao različite vrste istorijskih izvora, saopštenih u literarnoj formi, što, recimo, možemo reći i za brojna djela drugih književnika, u prvom redu Mihaila Lalića.

Brojni Đilasovi zapisi su komplementarni i kompatibilni istorijskim činjenicama koje govore o ovom pitanju[17]. Mogu se pratiti u objavljenoj i neobjavljenoj, a istraženoj i dostupnoj arhivskoj građi. Neki su, dakako, problematični i podložni diskusiji i osporavanjima.

Naravno, Đilasova priča o navedenome nalazi se u auri, u kojoj postoje i određene proizvoljnosti, nedorečenosti, predrasude, zablude. No, bilo kako bilo, Đilasova priča je važna u onoj mjeri ukoliko se ona može provjeriti u istorijskim izvorima koji o njoj i njenim protagonistima govore. Za mnoge ličnosti i njihove sudbine o kojima piše Đilas, postoje brojni primarni i drugi istorijski izvori, domaći i strani, različiti po porijeklu i vrsti, koji potvrđuju ili dopunjuju, ali u nekim slučajevima problematizuju ili osporavaju Đilasovu priču. Takođe, u Đilasovoj literaturi ugrađeno je mnogo od onoga što je istorijska nauka utvrdila kao istorijske činjenice u pogledu zelenaškog otpora nasilnoj aneksiji Crne Gore sprovedenoj 1918. godine pod firmom „ujedinjenja“ sa Srbijom i o surovim postupcima organa vlasti u slamanju tog otpora narodnih masa iz oružanog i političkog pokreta za pravo, čast i slobodu Crne Gore od 1919. do 1929. godine.

Đilas  u svom djelu „Besudna zemlja“ govori o sistemu mučenja pomoću „mačaka“ i o drugim vrstama zvjerstava nad Crnogorcima i Crnogorkama, prilikom rovačkog crnogorskog zelenaškog ustanka 1919-1920. godine i otpora vlastima i trupama KSHS. Naime, saobrazno, koherentno istorijskim činjenicama, Đilas konstatuje: „Kod Rovčana, naviknutih na slobodu, prevladale su pristaše kralja Nikole i samostalnosti Crne Gore. Oni su ustrojili vlast za sebe, koja se nije pokoravala novoj vlasti, onoj u srezu[18], pa dodaje: „Sa svih strana su vojska, žandarmerija i Narodna garda udarili na malo i nepokorno pleme, zatvoreno u gudurama. Ono se našlo usamljeno, nenaoružano, razjedinjeno, pred silom kakvu nije poznalo u prošlosti. Artiljerija je kao vježbajući se, rušila seljačke pušnjače i razgonila narod i stoku po šumama i urvinama[19].

Potom on ističe: „S Rovčanima je postupljeno i surovo i uvredljivo. Kuće su im popaljene, popljačkani su i premlaćeni nasumce. Ženama su zavezivali u suknje mačke, pa ove šibali štapovima. Starce su jahali i bili ih i gonili da ih prenose preko rijeke. Na djevojke su nasrtali. Imanje i čast i prošlost-sve rovačko bilo je zgaženo[20].

Elem, ovaj Đilasov iskaz je utvrđena i provjerljiva istorijska činjenica i ona ilustruje kako su crnogorski nacionalni i državotvorni emancipatorski ustanički pokret slamali u Rovcima srpska vojska, žandarmerija i bjelaši i kako su mučili i ponižavali narod crnogorski na tome području, iz političkih i ideoloških razloga.

Rovčani, kao i Moračani, su pružili žestok otpor velikosrpskom (srbijanskom) ugnjetaču, boreći se i žrtvujući herojski ZA PRAVO, ČAST I SLOBODU CRNE uvijek kroz istoriju, a nadasve i u  ustaničkom narodnom pokretu od 1919-1929. godine u Crnoj Gori protiv osvajača i okupatora.

 

 

[1] Vidi o tome detaljno: Milovan Đilas, „Svetovi i mostovi“, I i II, Matica Srpska, Novi Sad, 1997.

[2] Milovan Đilas, „Besudna zemlja“, Beograd, 2005. str. 116.

[3] Vidi: Milovan Đilas, “O crnogorskom nacionalnom pitanju“, „Borba“, 1. maj 1945; Milovan Đilas, „Članci 1941-1946“, Beograd, 1947, str. 212-225.

[4] Ibidem

[5] Ibidem

[6] Ibidem

[7] Ibidem

[8] Jovan S. Plamenac, predsjednik Vlade Kraljevine Crne Gore u izgnanstvu (1919-1921) je definisao zelenaški ideološko-politički program na osnovu kojeg je poveden oružani ustanak 1919. godine. Njegovu okosnicu izrazio je i u pismu komandiru Petru Gvozdenoviću od 18 (31) decembra 1918. godine na sljedeći način: „Naša je deviza: Vaspostava Crne Gore sa svim njenim suverenim atributima pa sljedstveno tome i narodno samoopredjeljenje prema postojećem crnogorskom ustavu i parlamentarnim principima“, Dnevnik Krsta Popovića (u privatnom posjedu»; Dr Dimo Vujović, “Podgorička skupština”, Zagreb, 1989, str. 171; dr Dragoljub R. Živojinović, „Italija i Crna Gora 1914-1925“, Beograd, 1998. str. 307. [8]»U januaru 1919. Dolazi u Pariz Jovan Plamenac, vođa ustaške partije (misli se na ustaničku partiju-pokret ustanički-prim.N.A), koja se borila za samostalnost Crne Gore i povratak njenog Kralja u zemlju. Sa Jovanom prebjega je viši broj Crnogoraca u Italiju, đe im je Italija odredila za prebivanje (stanovanje) Gaetu i Formiju«.  Ilija F. Jovanović-Bjeloš, „Na dvoru kralja Nikole-uspomene iz mog života“, Cetinje, 1998. str. 148.

[9] Milovan Đilas, „Besudna zemlja“, Beograd, 2005. str. 114.

[10] Ibidem.

[11] Ibidem, str. 203.

[12] Ibidem.

[13] Vidi o tome: Pantelija Jovović, „Crnogorski političari-portreti“, Beograd, 1924. tvrdi da je u „Crnoj Gori do 1921. godine popaljeno 5.000 crnogorskih kuća“. Tom cifrom zapaljenih crnogorskih domova operiše i crnogorska Vlada u egzilu, s tim što u pojedinim dokumentima ističe da broj zapaljenih crnogorskih kuća dostiže cifru do 6.000. Viđeti o tome: „Uloga Francuske u nasilnoj aneksiji Crne Gore“, zvanično izdanje Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Crne Gore, pariz, 1921. Profesor dr Đulio Vinoli u knjizi Italijansko-crnogorski slučaj, Đenova, 2002 piše i ovo: U toku srpske represije nakon 1918. godine ubijene su hiljade komita i drugih crnogorskih građana“. Dr Đulio Vinjoli u navedenoj studiji eksplicira da su ustanak u Crnoj Gori poveli ljudina čelu sa oficirima odanim kralju Nikoli i Vladi u egzilu, prije svega Krstom Popovićem, koji su pokušavali da se suprotstave aneksiji objavljenoj na podgoričkoj skupštini, afirmišući slobodu Crne Gore da sama odlučuje o svojoj sudbini. Ustanak su Srbi ugušili u krvi, a u Crnu Goru je uveden policijski režim sa specifičnim „antiustaničkim propisima“, koji je trajao do oko 1925-1928. U toku ovog perioda represije poginulo je, na ovaj ili onaj način-bilo u vatrenim obračunima ili od smrtne kazne koju je izricao Vojni sud-prema podacima koje je dvadesetih godina objavio crnogorski federalistički pokret-nekoliko hiljada ljudi“.

[14] Milovan Đilas, c.d., str.120.

[15] Ibidem, str. 188

[16] Ibidem.

[17] Dr Jožef Bajza, “Crnogorsko pitanje“, III izdanje, Podgorica, 2001. str. 44 konstatuje i ovo: “Od srpske okupacije svaka deseta crnogorska kuća je pretvorena u zatvor. Hiljadu srpskih žandarma je tu kontrolisalo hiljade Crnogoraca“.

[18] Milovan Đilas, „Besudna zemlja“ (izdanje na engleskom jeziku, USA, 1958, izdanje na srpskom, Beograd, 1995. Str. 118.

[19] Ibidem, str. 118-119.

[20] Ibidem, str. 119.

*Zabranjeno je kopiranje i korišćenje objavljenog sadržaja bez saglasnosti redakcije portala aktuelno.me i autora teksta

Najnovije

Najčitanije

Povezano

Komentari

8 Komentara
Najstariji
Najnoviji Najpopularniji
Inline Feedbacks
Pregedaj sve
PILJO
26.05.2023-06:59 06:59

Gospodine Adziću,to znamo da nam ne kaže primitivac Đilas(to je za njega rekao Krleža).Uostalom njegovi sudovi o bilo čemu nijesu pouzdani ,devedesetih godina indirekno je podržavao srpski nacionalizam!Kažete da nikada Crnogorci neće dopustiti da sloboda Crne Gore bude ukradena,Crnogorci su to već dopustili ito dobrovoljno bez prisile sve pijući”Dojč” u kafani .neko “dojč” a neko lozu iz Crne Gore(ne crnogorsku lozu) moj Adziću!

SasaPodgorica
26.05.2023-09:11 09:11

Ima nekoliko intervjua njegovog sina Alekse na internetu. Protivnik je cetnika, ali kaze da je i Crnogorac i Srbin, ne vidi razliku. Tvrdi da je isti stav imao i njegov otac.

Crnogorac
26.05.2023-09:43 09:43

Đilas je najveći i najhrabriji crnogorski političar i intelektualac, s uzgred da kažem Lalić je je bio među onima koji su htjeli da ruše Njegošev mauzolej

Merlin
26.05.2023-10:40 10:40

Đilas je monstrum i ratni zločinac koji je gu.icu uvalio u Beograd..

Lovćen
26.05.2023-11:36 11:36
Reply to  Merlin

A otac učesnik zločina u Šehovićima ti je heroj.A umuči zamlatino više.

Uros
26.05.2023-17:08 17:08

“Proitalijanske snage”. Kako ti ovo promace Adzicu veliki “istoricaru”.

Tara
26.05.2023-21:07 21:07

To nije bilo ujedinjenje..no nasilje..ljude su zive–spaljivali u svojim kucama..a na kraju su nas..ti fasisti makli sa mape svijeta….To je bio najveci zlocin u istoriji drzave CG..njih..srbijance..je trebalo vec davno optuziti..kao zlikovc e..Srbija bi trebala da plati CG ostetu—

Savatije
03.06.2023-01:31 01:31

Koja crna Srbija. Te sve zlocine kojih je bilo ste radili medjusobno, sami sebi. Pa isti Djilas opisuje pogrom u Sehovicima. Nisu to pravili srbijanski vojnici nego vi domaci crnogorci. To opisuje bas taj Djilas. Isto vam se desavalo i 1941-1945. Nisu srbijanci doolazili da prave pasija groblja, nego su to bili vi. Zasto je tesko biti iskren. Ta fiksacija srbijancima vam je bolesna, u srbiji zivi pitom narod. Nemojte da mesate ni bosanske srbe sa srbijancima. Bosanski srbi su divlji. Hocui da kazem da necete naci ni jedan pokolj da su ga napravili srbi iz Srbije. Cak i muslimani… Pročitaj više »