Utorak, 16 Jula, 2024
Rubrika:

Značajan doprinos projekta INTERVET WB mobilnosti đaka

Prema riječima v. d. predsjednice dr Nine Drakić, za Komoru, kao važnog aktera u obrazovnom sistemu, koja je posvećena usklađivanju obrazovne ponude sa zahtjevima tržišta rada, implementacija ovog projekta predstavlja pilot fazu kada se govori o mobilnosti đaka

Privredna komora Crne Gore je danas organizovala prezentaciju dosadašnjih rezultata INTERVET WB projekta, kao i iskustava učenika i nastavnika koji su učestvovali u njegovoj realizaciji.

Cilj projekta Evropske unije „Internacionalizacija sistema za stručno osposobljavanje u zemljama zapadnog Balkana” INTERVET WB, na kojem je Komora Crne Gore partner, unapređenje stručnog obrazovanja sa posebnim osvrtom na znanja i vještine stečene kroz praksu, te rada organizacija iz ove oblasti. Ostali partneri dolaze iz zemalja EU (Italija, Belgija, Holandija, Francuska, Malta, Španija, Slovenija i Poljska) i država regiona. Osim Crne Gore, projekat INTERVET WB se realizuje u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Sjevernoj Makedonij, Albaniji i Kosovu. Komora u implementaciji ovog projekta ima podršku Ministarstva prosvjete nauke, kulture i sporta, kao i Centra za stručno obrazovanje.

Prema riječima v. d. predsjednice dr Nine Drakić, za Komoru, kao važnog aktera u obrazovnom sistemu, koja je posvećena usklađivanju obrazovne ponude sa zahtjevima tržišta rada, implementacija ovog projekta predstavlja pilot fazu kada se govori o mobilnosti đaka.

Ona ističe da se pandemija COVID 19 odrazila na tok INTERVET-a nametnuvši niz ograničenja, ali uprkos tome, aktivnosti su realizovane i učesnici su stekli dragocjeno iskustvo u mentalitetski i kulturološki drugačijoj sredini.

“Vjerujem da ste stečeno iskustvo podijelili i unutar svojih škola, među vašim profesorima i školskim drugovima. Uvjerena sam da će iskustva i profesorica i đaka podstaći i druge da se prijave za naredne pozive ovog projekta za mobilnost”, rekla je Drakić.

Ona je iskoristila priliku da čestita projektnom timu SSŠ „Vaso Aligrudić“ na kvalitetnoj projektnoj aplikaciji izrađenoj uz podršku članica Komore – kompanija Amplitudo, Bild Studio, Data Design, Alicorn i Mont-inženjering – koju su međunarodni evaluatori odabrali za finansiranje sredstvima Savezne Republike Njemačke kroz Regionalni fond za izazove, a kojim za region koordinira Privredna komora.

“U najavi je otvaranje i drugog poziva za dobijanje sredstva iz ovog fonda, pa ovim putem ohrabrujem i pozivam direktore škola da pripreme projekte u skladu sa zahtjevima poziva i pokušaju obezbijediti vrijedne donacije za njihovu realizaciju. I kroz ovaj Fond se potvrđuje da je neophodno da privreda i škole sarađuju, a Komora je uvijek spremna da pruži puni doprinos tome”, kazala je Drakić.

V.d. generalne direktorice Direktorata za opšte srednje obrazovanje, stručno obrazovanje i cjeloživotno obrazovanje u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta Marija Lalatović pojasnila je da je Projekat omogućio jednomjesečni boravak učenicima stručnih škola iz Bara, Berana, Podgorice i Cetinja u Bolonji.

“Vjerujem da je to za učenike bilo izuzetno iskustvo, kako u pogledu unapređenja stručnih znanja, tako i sa mogućnošću upoznavanja kulture i tradicije ove lijepe zemlje. Jer, podržavanje mobilnosti u učenju, razumijevanje drugih kultura, poznavanje stranih jezika, podrška su uspješnom građenju karijere na tržištu rada”, kazala je Lalatović.

Prema njenim riječima, Privredna komora je dugogodišnji i pouzdan partner sektoru obrazovanja i ova dobro osmišljena aktivnost u potpunosti je u saglasnosti sa opredjeljenjima datim u Strategiji razvoja stručnog obrazovanja. Naime, u Strategiji je navedena mjera Unapređenje međunarodne saradnje u oblasti stručnog obrazovanja, koja treba da se realizuje kroz saradnju i povezivanje škola, razmjenu učenika i nastavnika i zajedničko učešće u međunarodnim projektima.

“Zahvalnost dugujemo Privrednoj komori na sistematičnom pristupu realizaciji ovog projekta u kojem je u prvom planu bila briga o učeniku. Dogovori sa učenicima i roditeljima, organizovanje kursa italijanskog jezika, briga o bezbjednosti i zdravlju u toku boravka pokazuju punu posvećenost da se ova aktivnost realizuje kako je i planirano. Zahvalnost iskazujemo i italijanskom partneru Uniser koji je u toku čitavog projekta bio njegov aktivni učesnik i podržavao ga “, rekla je Lalatović.

Samostalna savjetnica u Sektoru za projekte Privredne komore Ana Filipović detaljnije je predstavila projekat INTERVET WB, koji se finansira kroz program “Pilot VET mobility scheme Lot 1, sa ukupnim budžetom oko dva miliona eura. Projekat traje 42 mjeseca, tokom kojih će za profesore biti organizovane ljetnje škole srednjeg stručnog obrazovanja, obuke u inostranstvu kod partnera iz zemalja EU i tematski skupovi. Učenici učestvuju u obukama kod partnera iz zemalja EU, u trajanju od jednog ili, što će biti novina naredne godine – tri mjeseca (za učenike završnih razreda).

U okviru INTERVET WB projekta do sada je realizovano više aktivnosti, među kojima se izdvajaju online tematski skup “Internacionalizacija i učenje mobilnosti“, online ljetnja škola stručnog obrazovanja, obuke nastavnika u Sevilji i Lionu, te učenika crnogorskih srednjih stručnih škola u Bolonji.

Za narednu godinu su planirane obuke nastavnika u Holandiji i Malti, kao i đaka u Poljskoj, Španiji i Sloveniji.

Utiske sa obuka u Sevilji i Bolonji podijelili su sa učesnicima skupa predstavnici nastavnika i učenika. Oni su istakli važnost sticanja novih iskustava, vještina i prijateljstava, te upoznavanja sa drugačijim metodama rada i tehnologijama, što im je omogućilo učestvovanje u projektu INTERVET. Nastavnici su posebno istakli da su stečena znanja pomogla njihovim školama pri apliciranju za druge projekte i apostrofirali važnost podrške države obrazovnim institucijama na realizaciji ovih i sličnih aktivnosti.

Upućen je poziv učenicima i nastavnicima da se prijave i budu dio ovog projekta, što će doprinijeti ne samo njihovom ličnom napretku, već i boljitku za obrazovne institucije iz kojih dolaze.

Moderator skupa bio je direktor Sektora za obrazovanje i kvalitet Privredne komore dr Mladen Perazić.

“Ukoliko se nakon završetka srednje škole odlučite za pokretanje sopstvenih biznisa, Privredna komora ima projekat Mobilise SME koji mladim preduzetnicima omogućava plaćenu praksu u inostranim kompanijama u trajanju od jednog do šest mjeseci i tako unaprijede znanja, vještine i kompetencije”, poručio je Perazić.

Najnovije

Najčitanije

Povezano

Komentari

Subscribe
Notify of

0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve