Vlada iz kapitalnog budžeta u 2020. planira nastavak realizacije kapitalnih projekata u sjevernoj regiji u vrijednosti od preko 150 miliona eura, uz mogućnost započinjanja novih projekata. Iz Vlade su saopštili i da nemaju utemeljenja tvrdnje, koje su objavljene u pojedinim medijima, da Vlada navodno za 12 opština ne predviđa ulaganja.

“Naprotiv. Vlada je u 2019. godini u kapitalnom budžetu za pomenute opštine izdvojila preko 22 miliona eura, za realizaciju projekata ukupne vrijednosti od preko 150 miliona eura, čija realizacija će se nastaviti u narednom periodu, imajući u vidu da su dominantno u pitanju višegodišnji projekti”, navodi se u saopštenju.

Predložena Lista prioritetnih kapitalnih projekata za finansiranje iz kapitalnog budžeta države u 2020. godini, koju je Vlada usvojila, sadrži samo DIO projekata, odnosno samo one projekte koji su rangirani vrednovanjem kriterijuma u skladu sa Odlukom o izradi kapitalnog budžeta i utvrđivanju i vrednovanju kriterijuma za izbor kapitalnih projekata,navedeno je u saopštenju.

Od 29 kapitalnih projekata koji su utvrđeni u Predlogu Liste, dominantno su prisutni projekti višegodišnjeg karaktera, u ukupnoj procijenjenoj vrijednosti od 91 milion eura, te će projekti koji budu utvrđeni u Konačnoj Listi biti realizovani u narednom višegodišnjem periodu.

“Ističemo da predlog Liste prioriternih projekta sadrži samo nove projekte koji će potencijalno prvi put biti uključeni u kapitalni budžet države. Naime, shodno Odluci, Lista ne sadrži projekte koji su već započeti, odnosno uvršteni u kapitalni budžet Zakonom o budžetu Crne Gore za 2019. godinu, imajući u vidu da se isti, shodno Odluci, smatraju prioritetnim projektima i njihova realizacija se nastavlja i u narednom periodu do završetka istih”, navodi se u saopštenju Ministarstva finansija.

Iz Vlade navopde da je važno istaći prisutnost snažnog investicionog zamajca u pojedinim opštinama, koji je počeo i realizuje se u tekućoj godini, i koji će biti nastavljen u narednom periodu, imajući u vidu razvojni, višegodišnji karakter ovih kapitalnih projekata.

“S tim u vezi, na području opštine Pljevlja, u kapitalnom budžetu države za 2019. godinu opredijeljena su sredstva za realizaciju pripremnih radova i stvaranja pretpostavki za realizaciju kapitalnih projekata u narednom višegodišnjem periodu u vrijednosti od cca 30 miliona eura. Neki od projekata koji će biti realizovani u narednom periodu su: Projekat sprovođenja mjera smanjenja zagađenja i toplifikacije Pljevalja; Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sistema za upravljanje otpadnim vodama; Vrtić u Pljevljima; OŠ u Gukama. Pored navedenog, od posebnog značaja predstavlja projekat Izgradnje i rekonstrukcija sistema vodosnadbijevanja u opštini Pljevlja”, naveli su u saopštenju.

Takođe, Kapitalnim budžetom za 2019. godinu, opredijeljena su sredstva u iznosu oko 9 miliona eura za razvojne projekte u Bijelom Polju čija ukupna vrijednost projekata iznosi preko 50 mliona eura koji predstavljaju višegodišnje projekte i čija se realizacija nastavlja u narednim godinama, kao što je Izgradnja pješačkog mosta Potkrajci – Njegnjevo, izgradnja Osnovne i muzičke škole ˝Dušan Korać˝, rekonstrukcija željezničke stanice, kao i projekti razvoja turističkog potencijala ove opštine – ski centar na lokalitetu „Cmiljača“ i valorizacija Đalovića pećine.

Projekti Prijestonice Cetinje nijesu uključeni u Listu jer projekti definisani Zakonom ne podliježu vrednovanju i bodovanju kriterijuma u skladu sa Odlukom, s obzirom da su projekti Prijestonice definisani Zakonom o Prijestonici. Svakako, Zakonom o Budžetu Crne Gore za 2019. godine opredijeljena su sredstva u iznosu oko 5 miliona eura za Razvojne projekte Prijestonice Cetinje čija ukupna procijenjena vrijednost iznosi preko 20 miliona eura.

Na teritoriji opštine Žabljak pored Ski centra Durmitor procijenjene vrijednosti 19,00mil.€ realizuje se projekat Izgradnje, rekonstrukcije i sanacije sistema za upravljanje otpadnim vodama kao i gradske saobraćajnice. U opštini Bar kapitalnim budžetom za 2019. godinu opredijeljena su sredstva za realizaciju projekata vrijednih preko 15,00mil.€ koji će se nastaviti u narednom periodu, kao što su izgradnja vrtića u Baru, uređenje šetališta i trga u Sutomoru, objekat nacionalne ˝Kuće maslina˝ i objekat “Kuća vina”, sanacija odlagališta “Ćafe”.

Projekti na teritoriji opštine Rožaje ukupne vrijednosti preko 20 miliona eura za koje je opredijeljen dio sredstava u 2019. godini i koji se nastavljaju u narednom periodu su: Izgradnja i rekonstrukcija vodovoda na području Bukovica-Radetina; Izgradnja gradske pijace; izgradnja objekata vrtića i osnovne škole, ski centar na lokalitetu „Hajla“. Takođe, projekti izgradnje gradskih saobraćajnica i Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sistema za upravljanje otpadnim vodama u Petnjici i Šavniku predstavljaju značajna ulaganja, kao i projekti izgradnje školsko-sportske dovorane, gradske pijace i uređenje Alipašinih izvora u Gusinju.

Iz Vlade su istakli da su brojni i drugi projekti, kao što su projekti rekonstrukcije i adaptacije objekata kulture, zdravstva, socijalnog staranja, nauke, sportske infrastrukture, saobraćajne infrastrukture, kao i valorizacije turističke ponude i očuvanja životne sredine, a koji su utvrđeni Zakonom o budžetu za 2019. godinu i realizuju se u tekućem i čiji se nastavak radova očekuje u narednom periodu.

guest
0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve