Prosvjetarima za stanove 2,1 milion eura

144. sjednica kojom je predsjedavao premijer Duško Marković

Vlada Crne Gore, na današnjoj sjednici, odlučila je da nastavi saradnju sa Stambenom zadrugom prosvjetnih radnika “Solidarno” i prihvatila Sporazum o obezbjeđivanju sredstava za rješavanje stambenih potreba zaposlenih u prosvjeti. Tim povodom zadužila je ministarstva prosvjete i finansija da u naredne 3 godine Stambenoj zadruzi prosvjetnih radnika obezbijede iznos od po 450.000, odnosno 250.000 eura, na godišnjem nivou.

Sjednica Vlade Crne GoreKako je u raspravi naglašeno, Vlada i Ministarstvo prosvjete, od osnivanja SZ „Solidarno“ za potrebe realizacije aktivnosti na planu poboljšanja uslova stanovanja zaposlenih u prosvjeti obezbijedili su sredstva u iznosu 6.321.183 eura.

Imajući u vidu da je Sporazum o obezbjeđivanju sredstava za rješavanje stambenih potreba zaposlenih u prosvjeti, koji je potpisan 2017. godine istekao, Ministarstvo prosvjete i Sindikat prosvjete su inicirali potpisivanje novog Sporazuma za naredni trogodišnji period, koji podrazumijeva povećanje izdvajanja sredstava iz Budžeta za 2020., 2021. i 2022. godinu sa prethodnih 600.000 eura na 700.000 eura.

Vlada donijela odluku o zaduživanju za 2020.

Vlada je donijela Odluku o zaduživanju Crne Gore za 2020. godinu, kojom su definisani kreditni aranžmani koji će biti zaključeni u skladu sa Zakonom o budžetu za 2020. godinu, visina nedostajućih sredstava za finansiranje budžeta u narednoj godini, kao i mogućnost zaduženja za potrebe refinansiranja duga i stvaranja rezerve, za potrebe održavanja tekuće likvidnosti, nezavisno od granice godišnjeg porasta duga, kao i za refinansiranje i reprogramiranje kratkoročnih pozajmica i hartija od vrijednosti.

Vlada je usvojila Informaciju o implementaciji Uredbe o dodjeli sredstava za podsticanje direktnih investicija i unapređenje konkuretnosti privrede, donijela Odluku o dodjeli sredstava za podsticanje direktnih investicija i prihvatila tekst Ugovora.

Navedeno je da je na nakon objavljenog Javnog poziva za učešće u Programskoj liniji za podsticaj direktnih investicija za 2019. godinu Komisija za implementaciju i monitoring Programske linije u postupku vrednovanja ocijenila da su tri investiciona projekta ispunila propisane kriterijume. Njihovim vrednovanjem su se stvorili uslovi za početak procedure odobravanja dodjele sredstava za podsticaj investicija.

Ugovorom o korišćenju sredstava definisane su međusobna prava i obaveze. Kroz tri vrednovana investiciona projekta, vrijednost materijalnih i nematerijalnih ulaganja će iznositi ukupno 4.818.289 eura, čime će se ostvariti zapošljavanje 277 nova, ili zadržati postojeća zaposlena lica.

Pomoć Vlade za Meso-Promet, Šik-Polimlje i Lighthouse of Montenegro

Vlada je usvojila Informaciju o implementaciji Uredbe o dodjeli sredstava za podsticanje direktnih investicija i unapređenje konkuretnosti privrede. Donijela je Odluku o dodjeli sredstava za podsticanje direktnih investicija i prihvatila tekst Ugovora.

Odlukom se predviđa finansijska podrška u vidu dodjele sredstava za podsticanje investicija u proizvodni i uslužni sektor i direktno će uticati na privlačenje direktnih investicija, a time će se ostvariti uticaj na povećanje konkurentnosti, smanjenje regionalnih razlika, ujednačeniji privredni razvoj i otvaranje novih radnih mjesta. Ugovorom o korišćenju sredstava definisane su međusobna prava i obaveze.

Kroz tri vrednovana investiciona projekta, vrijednost materijalnih i nematerijalnih ulaganja će iznositi ukupno 4.818.289 eura, čime će se ostvariti zapošljavanje 277 nova, ili zadržati postojeća zaposlena lica.

Ovom odlukom dodjeljuju se sredstva podnosiocima u sklopu Programa za unapređenje konkurentnosti privrede i Programske linije za podsticaj direktnih investicija za sljedeće investicione projekte:

-„Meso-Promet d.o.o.“ iz Bijelog Polja – „Obnavljanje proizvodnih kapaciteta devastiranih usled nastalog požara“ – 6.000 eura za svako od 252 zadržanih lica – radnika, odnosno iznos od ukupno 1.512.000 eura;

– „Šik-Polimlje d.o.o.“ iz Berana – „Povećanje obima proizvodnje u sektoru eksploatacije i unapređenje tehnološkog procesa proizvodnje i proizvoda šperane” – 4.000 eura za svako od 10 planiranih novozaposlenih lica, odnosno iznos od ukupno 40.000 eura;

– „Lighthouse of Montenegro d.o.o.“ iz Herceg Novog – „Renoviranje i opremanje resto-bara Jadran” – 4.000,00 eura za svako od 15 planiranih novozaposlenih lica, odnosno iznos od ukupno 60.000 eura.

Vlada se upoznala sa Informacijom vezanom za izdavanje privremene mjere po predlogu predlagača obezbjeđenja „Vektra – Jakić” doo Pljevlja, protiv protivnika obezbjeđenja Država Crna Gora koju je pripremio Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore. Uprava za šume zadužena je da pokrene postupak arbitraže, a Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore da pokrene postupak naplate dospjelih potraživanja po tužbi za ispunjenje Ugovora uz zahtjev za izdavanje privemene mjere radi sprečavanja nastupanja nenadoknadive štete.

Usvojena je Informacija o potrebi pridruživanja Crne Gore Inkluzivnom okviru za BEPS. U cilju smanjenja iskorišćavanja tzv. „poreskih rajevaʺ Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) je, u saradnji sa liderima G20, pripremila Projekat evazije poreske osnovice i premještanja dobiti (BEPS Projekat), koji sadrži paket mjera kojima bi se na sveobuhvatan način suprostavilo premještanju dobiti u države sa niskim ili nultim poreskim stopama, gdje ne postoji ili postoji mala ekonomska aktivnost, što ima za posledicu manju naplatu poreza.

Usvojen je i Izvještaj o razvoju tržišta elektronskih komunikacija. Prilikom predstavljanja Izvještaja naglašeno je da višegodišnji trend velikih investicija u sektoru elektronskih komunikacija potvrđuje činjenicu da postiji stabilan i predvidljiv pravni i regulatorni okvir, koji je stvorio jednake uslove za sve učesnike na tržištu.

U okviru kadrovskih pitanja za direktora Poreske uprave, imenovan je Miomir M. Mugoša, dosadašnji v.d. direktora Uprave.

Vlada je uputila u parlamentarnu proceduru Prijedlog zakona o izboru, upotrebi i javnom isticanju nacionalnih simbola.

Komentari

avatar