Vladi Crne Gore je donijela odluke o izradi izmjena i dopuna više državnih studija lokacije u Herceg Novom i jedne lokacije u Kotoru.

“Vlada Crne Gore je u ponedjeljak, 20. avgusta 2018. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, u skladu s članom 10 Uredbe o Vladi Crne Gore, donijela Odluku o izradi lzmjena i dopuna Državne studije lokacije „Sektor 5“ – Kumbor i Odluku o određivanju rukovodioca izrade lzmjena i dopuna Držvne studije lokacije „Sektor 5“ – Kumbor i utvrdila Nacrt Državne studije lokacije „Sektor 2“ – ušće Sutorine – lgalo s Programom održavanja Javne rasprave, u trajanju od 15 dana i Nacrt izmjena i dopuna Državne studije lokacije „Sektor16“ – Kotor s Programom održavanja Javne rasprave, u trajanju od 15 dana”, saopšteno je iz Vlade.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, koje je predlagač materijala, zaduženo je da javne rasprave organizuje u skladu sa Programom održavanja javne rasprave i da nakon toga, pripremi i Vladi dostavi Predlog Državne studije lokacije „Sektor 2“ – ušće Sutorine – lgalo, s lzvještajem o javnoj raspravi i Predlog izmjena i dopuna Državne studije lokacije „Sektor 16“ – Kotor, s lzvještajem o javnoj raspravi.

Komentari

avatar