Vlada je prihvatila predlog Ministarstva saobraćaja i pomorstva da 578.676 eura bude uplaćeno Akcionarskom društvu „Željeznički prevoz Crne Gore” za plaćanje zaostalih obaveza i usluge održavanja voznih sredstava.

Vlada je prihvatila Aneks br. 1 na Ugovor o obavezi pružanja usluga prevoza putnika od javnog interesa (broj 07-302 od 7.02.2019. godine) i ovlastila v. d. direktora Uprave za željeznice Crne Gore Miroslava Kukavičića da potpiše Aneks.Vlada je ovlastila v. d. direktora Uprave za željeznice Crne Gore Miroslava Kukavičića da potpiše Aneks.

“Imajući u vidu da je Zakonom o budžetu za 2019. godinu utvrđen iznos od 9.350.000 eura na ime subvencija za proizvodnju i pružanje usluga željezničkog prevoza, te da je nakon plaćanja rata za kredite čiji su korisnici Željeznička infrastruktura Crne Gore AD Podgorica i Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica i plaćanja mjesečnih rata po osnovnu Ugovora o obavezi pružanja usluga prevoza putnika od javnog interesa, preostao iznos od 578.676,31 eura resorno ministarstvo je predložilo, a Vlada prihvatila da ta sredstva budu uplaćena Akcionarskom društvu „Željeznički prevoz Crne Gore” za plaćanje zaostalih obaveza i usluge održavanja voznih sredstava”, saopšteno je iz Vlade.

Konstatovano je da Vlada očekuje od menadžmenta Željezničkog prevoza da odmah pristupi racionalizaciji poslovanja posebno sa aspekta optimizacije broja zaposlenih, ali i otklanjanja svih ostalih neracionalnosti. Vlada je iskazala odlučnost da i u budućnosti nastavi da obezbjeđuje ostvarivanje javnog interesa – prevoza putnika željeznicom, ali uz punu racionalizaciju troškova za šta najveću odgovornost snosi menadžment Željezničkog prevoza. Vlada očekuje i od svih zaposlenih u Željezničkom prevozu da daju adekvatan doprinos u procesu optimizacije i racionalizacije poslovanja.

Komentari

avatar