Vlada platila skoro 300.000 eura za otpis zateznih kamata

Vlada Crne Gore dala je blizu 300.000 eura za otpis zateznih kamata kredita namijenjenih samozapošljavanju, koje bi njihovi korisnici trebalo u potpunosti da otplate do kraja naredne godine.

Prema Informaciji o otpisu zatezne kamate korisnicima Programa za kontinuirano stimulisanje zapošljavanja i preduzetništva koji sprovodi Zavod za zapošljavanje, resorno Ministarstvo rada i socijalnog staranja zatražilo je otpis ovih sredstava od Vlade kao institucije koja ujedno obezbjeđuje novac za njegovu realizaciju.

Predlog je usvojen krajem prošle godine i na osnovu njega otpisana je četvrtina dugovanja kod tri domaće i jedne međunarodne banke Societe General Montenegro, Prve i Atlas banke, te Banke za razvoj.

“Obračunata zatezna kamata po osnovu dospjelih obaveza za 1.212 korisnika kredita za samozapošljavanje 15. oktobra 2018. godine iznosi 1.832.529,74 eura. Predlog otpisa zatezne kamate u iznosu 286.706,40 eura odnosi se na 310 lica protiv kojih je pokrenut postupak prinudne naplate, a čijim bi se otpisom mogla očekivati naplata 754.203,65 eura duga”, precizira se ovih dokumentom.

Od ukupnog broja, više od polovine korisnika njih 691 zaduženo je kod Societe Generale Montenegro banke. Obračunata zatezna kamata iznosila je čak 1.454.812,63 eura, od kojih će biti pokriveno 194.036,90 eura koje duguje 190 osoba i kojima je prijetila prinudna naplata u ukupnom iznosu od 384.633,30 eura.

Od 457 zajmoprimaca, Prva banka ima dug po osnovu zatezne kamate od 284.421,45 eura.

Njih stotinu imaće otplaćen dug čiji je iznos 53.488,88 eura, pošto bi im mogla biti oduzeta sredstva od 275.869 eura.

Banka za razvoj Savjeta Evrope kreditirala je 32, čiji ukupni dug od kamate sada iznosi 29.997,11 eura. Odobrenim sredstvima biće pokriveno 4.549,24 eura za 15 uzimalaca kredita čiji je iznos prinudne naplate procijenjen na 18.219,64 eura.

Komentari

avatar