Vrhovni sud odbio je zahtjev ,,Vektre Jakić“ da se ispita presuda Upravnog suda i potvrdio rješenje kojim kompanija treba da palti 276 hiljada eura poreza za zemljište i 203,1 hiljadu eura za građevinske objekte na teritoriji opštine Pljevlja.

foto Pobjeda

Sud je utvrdio da su neosnovani navodi ove kompanije da je Uprava lokalnih javnih prihoda opštine Pljevlja prilikom obračuna poreza za 2017. godinu trebalo primijeniti poresku stopu od 0,5 odsto po odluci o porezu na nepokretnosti iz 2013. godine.

Ta odluka je prestala da važi 1. januara 2016. donošenjem nove odluke kojom je predviđen obračun poreza po stopi od jedan odsto, kako je navedeno u prvostepenoj odluci.

,,Vektra Jakić“ se po istom osnovu žalila i na rješenje o porezu za 2016. godinu od 280 hiljada eura za zemljište i objekte. Tada je u obrazloženju presude Upravnog suda navedeno da plan reorganizacije ne može biti osnova za utvrđivanje visine poreske obaveze, iako je nesporno da su projektovani troškovi za porez, ali sa duplo manjom poreskom stopom.

Poreska uprava je podnijela zahtjev za ponovno uvođenje stečaja u ovu kompaniju.

Prvobitno je stečaj uveden 2012. na prijedlog OTP banke zbog duga od 77 miliona eura, ali je plan reorganizacije usvojen dvije godine kasnije.

0 0 vote
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments