Ponedjeljak, 22 Jula, 2024
Rubrika:

Uloga i značaj odbora za reviziju u privrednim društvima

Cilj ovog projekta je pružiti podršku različitim potrebama i interesima: studenata, kompanijama i institucijama visokog obrazovanja u zemlji, kao i dati preporuke za sprovođenje dualnog obrazovanja u cijeloj Crnoj Gori

Privredna komora Crne Gore organizovala je 24. novembra 2021. godine seminar na temu „Uloga i značaj odbora za reviziju u privrednim društvima“.

Donošenjem novog Zakona o reviziji proširen je krug privrednih društava koja moraju uspostaviti odbor za reviziju, a koja su obavezana na vršenje godišnje eksterne revizije. Ranije, imenovanje revizorskog odbora bilo je obaveza samo za velika privredna društva, a sada su to i srednja privredna društva, kao i druga privredna društva utvrđena čl. 29 novog Zakona (matična pravna lica, investiciona društva, investicioni fondovi, dobrovoljni penzioni fondovi, itd.).

– Nadležnosti odbora za reviziju stalno se proširuju, tako da u sistemima sa razvijenim korporativnim upravljanjem, oni razmatraju godišnje strategije rizika, vrše nadzor nad sistemom upravljanja rizikom, osiguravaju da interna kontrola bude adekvatna i funkcioniše u skladu sa standardima, predlaže izbor eksternog revizora, itd. Odbor za reviziju nije organ upravljanja i rukovođenja u privrednim društvima, odnosno, dio upravljačke strukture privrednog društva, već tijelo u službi menadžmenta sa funkcijom unapređenja i kontrole finansijskog i ukupnog izvještavanja – kazao je u uvodnoj riječi direktor Sektora za obrazovanje i kvalitet Privredne komore dr Mladen Perazić.

On je takođe rekao da Privredna komora, osim realizovanja aktivnosti neformalnog obrazovanja aktivno učestvuje u reformi formalnog. U saradnji sa domaćim i stranim partnerima Komora realizuje projekat „Dualmon“ – uvođenje dualnog oblika obrazovanja u visokom obrazovanju.

Cilj ovog projekta je pružiti podršku različitim potrebama i interesima: studenata, kompanijama i institucijama visokog obrazovanja u zemlji, kao i dati preporuke za sprovođenje dualnog obrazovanja u cijeloj Crnoj Gori.

U okviru projekta urađena je komparativna analiza rješenja sistema dualnog obrazovanja u zemljama EU, koja je objavljena na sajtu Privredne komore (https://www.privrednakomora.me/projekti-aktuelnosti/projekat-dualmon) kao i upitnik sa ciljem analize potreba crnogorske privrede za ovakvim modelom studiranja koji privrednici mogu popuniti online na linku https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAud-Bb6EGW4vTn2-qzUQT_35d42u3Fi1EW6XEeK-Jq0P4Ug/viewform?usp=sf_link.

Predavač je bio prof. dr Branislav Radulović sa Fakulteta za ekonomiju i biznis i Pravnog fakulteta Univerziteta „Mediteran“ (predmeti Kontrola i revizija, Kompanijsko pravo i Finansije i finansijsko pravo). Radulović je predsjednik Udruženja pravnika Crne Gore, te glavni i odgovornom urednik časopisa za pravnu teoriju i prasku „Pravni zbornik“.

Prema njegovim riječima, povećanje kompleksnosti finansijskih i poslovnih transakcija, uvećanje računovodstvenih i regulatornih zahtjeva i konstantno metodološko unapređenje standarda za finansijsko izvještavanje, zahtjevi su koji dodatno podižu odgovornost upravljačkih struktura za tačno, sveobuhvatno i blagovremeno sastavljanje i objavljivanje finansijskih izvještaja i drugih poslovnih informacija.

– Stoga, imperativ za uspješan poslovni menadžment je uspostavljanje odgovornog i transparentnog finansijskog izvještavanja i sistema internih kontrola, koji je esencijalan za zaštitu prava akcionara i drugih zainteresovanih subjekata (regulatori, investitori, banke, kreditori, itd). Primarnu ulogu u ostvarivanju ove funkcije, pored eksternih i internih revizora,imaju odbori za reviziju i upravo iz tog razloga raste interesovanje za ovu temu – ističe Radulović.

Prema njegovim riječima, primarna funkcija svih odbora za reviziju je da obezbijede kvalitetno uvjeravanje za menadžment o efektivnosti procesa upravljanja.

– Oni predstavljaju dodatnu podršku za aktivnosti i nezavisnost interne revizije i omogućuju kvalitetniju koordinaciju rada internih i eksternih revizora društva – rekao je predavač.

Direktivom Evropske komisije, dodaje on, predviđeno je da svaki privredni subjekt od javnog interesa mora da ima revizorski odbor i opšti je princip da se odbori za reviziju uspostavljaju od strane skupštine akcionara ili drugog nadležnog organa u privrednom društvu.

Tokom predavanja profesor je ukazao na određenu koliziju u Zakonu koji reguliše ovu oblast. Naime, prema postojećem zakonskom riješenju i velika i srednja pravna lica moraju da imaju odbor za reviziju, a obaveznost formiranja interne (unutrašnje) revizije predviđa se samo za velika.

– Ovo riješenje nije konzistentno, jer odbori za reviziju imaju primarnu funkciju nadzora nad radom interne revizije i ostvarivanje saradnje sa njom i ovo bi budućim dopunama i izmjenama zakona trebalo uskladiti – kazao je on.

Ukazao je i na generalnu zakonsku „podnormiranost“ rada odbora za reviziju, jer ih crnogorski zakon uređuje sa samo sa dva člana, za razliku od regulative zemalja okruženja.

Privredna komora naredni seminar organizuje sa Sekrearijatom za preduzetništvo Glavnog grada, 1. decembra na temu: „Upravljanje marketingom u eri promjena i digitalizacije“. Predavač će biti prof. dr Boban Melović sa Univerziteta Crne Gore.

Najnovije

Najčitanije

Povezano

Komentari

Subscribe
Notify of

0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve