Nedjelja, 29 Januara, 2023
Rubrika:

U Tivtu se gradi ekskluzivni hotel sa pet zvjezdica

Država u tridesetodišnji zakup izdaje katastarske parcele 635,636 i 637 u Đuraševićima, koji se sada vode kao pašnjaci i šume treće klase. Imovina iz javnog poziva daje se u zakup u viđenom stanju

Ministarstvo finansija raspisalo je javni poziv za tridesetogodišnji zakup državnih 24.751 kvadrata u Đuraševićima kod Tivta. Investitor, koji pobijedi na tenderu, dužan je na toj parceli sagradi ekskluzivni hotel ranga pet zvjezdica sa pratećim sadržajima. Raspisivanje ovakve vrste javnog poziva, po pravilu, znači da su se državi već javili investitori koji su zainteresovani da ulože makar 50 miliona eura u ovaj posao, pišu Dnevne novine.

Država u tridesetodišnji zakup izdaje katastarske parcele 635,636 i 637 u Đuraševićima, koji se sada vode kao pašnjaci i šume treće klase. Imovina iz javnog poziva daje se u zakup u viđenom stanju.

Prema uslovima tendera, minimalna cijena davanja u zakup ove imovine iznosi 64.250 eura na godišnjem nivou, u skladu sa Izvještajem o procjeni vrijednosti urbanizovanog zemljišta.

Jednostavnom matematičkom računicom dolazimo do podatka da minimalna godišnja zakupnina iznosi 2,6 eura po kvadratu.

Na tenderu mogu učestvovati sva zainteresovana lica, uključujući konzorcijume, koja otkupe Tendersku dokumentaciju i potpišu Izjavu o čuvanju povjerljivosti podataka u skladu sa tenderom.

Naknada za otkup tenderske dokumentacije iznosi 30.000 eura.

Ponuđač uz ponudu mora uplatiti depozit ili dostaviti bankarsku garanciju ponude u korist Ministarstva finansija u iznosu od 100.000 eura, izdatu od banke koja ima kreditni rejting najmanje BBB prema Standard and Poor’s agenciji ili banke koju Tenderska komisija, prema svojoj diskreciji, odobri na osnovu unaprijed dostavljenog zahtjeva.

Država je budućem ponuđaču ponudila stroge uslove nadmetanja koji su razvrstani u dvije kolone, pa ponuđač mora ispuniti jednu od njih A ili B.

Prema uslovima A, ponuđač mora biti domaći ili međunarodni hotelski operater i brend koji je poznat i međunarodno priznat kao uspješan operater najmanje dva hotelska kompleksa, nivoa pet zvjezdica, ili mora imati iskustvo u projektovanju i upravljanju marinama i nautikom.

Prema istim uslovima, ponuđač mora imati najmanje pet godina neprekidnog iskustva u planiranju, razvoju i upravljanju hotelima koji su po međunarodnom standardu nivoa pet zvjezdica i mora imati najmanje pet godina neprekidnog iskustva u upravljanju, projektovanju marinama i nautikom.

Budući investitor mora da dokaže da posjeduje finansijsku sposobnost i sredstva neophodna za realizaciju predviđenog projekta na potpun i blagovremen način i mora dokazati da je u posljednje dvije kalendarske godine ostvario pozitivan finansijski rezultat te da je u posljednjoj godini ostvario ukupan promet od najmanje pet miliona eura.

Uslovi kažu da ponuđač mora imati vrijednost imovine pod upravljanjem od najmanje 30 miliona eura i mora dokazati da je u posljednje dvije poslovne godine, pojedinačno po godinama, ostvario pozitivan finansijski rezultat.

Takođe, investitor mora dokazati da je u toku posljednjih pet poslovnih godina ostvario ukupan promet od najmanje dvadeset miliona eura.

Pored toga, ponuđač mora imati Pismo o namjerama ili sklopljen Ugovor o upravljanju sa renomiranom kompanijom koja u vlasništvu, suvlasništvu ili pod upravljanjem ima najmanje dva hotela i/ili rizorta, kategorije pet zvjezdica i Pismo o namjerama ili sklopljen Ugovor o upravljanju sa kompanijom koja ima iskustva u projektovanju i upravljanju marinama i nautikom.

Od ponuđača se, između ostalog, očekuje da ponudi minimalnu cijenu zakupnine u iznosu od 64.250 eura na godišnjem nivou i da dostavi Investicioni program u kome se precizno navode struktura i dinamika investicija i planirani izvor potrebnog investicionog kapitala.

Investicioni program mora biti obezbijeđen prihvatljivom garancijom banke.

Predloženi Investicioni program predstavljaće jedan od kriterijuma za ocjenu ponude.

Ponude se dostavljaju na crnogorskom jeziku, neposrednom predajom Tenderskoj komisiji ili preporučenom poštom, zaključno sa 15.10.2020. godine.

Najnovije

Najčitanije

Povezano

Komentari

0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve