Italijanska kompanija Terna, koja je sa Crnogorskim elektroprenosnim sistemom realizovala projekat energetskog povezivanja Crne Gore i Italije, nastaviće da ulaže u našu državu, pišu Dnevne novine.

 

Kako je navedeno u polugodišnjem izvještaju Terne, u Crnoj Gori su moguća dodatna ulaganja u elektroenergetsku infrastrukturu, što bi u krajnjem rezultiralo većim razvojem tražišta električne energije.

Balkan je prepoznat kao područje sa kojeg bi svi viškovi električne energije, preko energetskog kabla, završili u Italiji, koja bi ih dalje usmjeravala ka Francuskoj.

Kompanija Terna širi mrežu ka Francuskoj. U toku je povećanje kapaciteta interkonekcije između Italije i Francuske, a od 95 kilometara kabla, do sada je postavljeno 88 kilometara.

Pored Francuske, Italija je energetski povezana i sa Grčkom, Maltom, Austrijom, Slovenijom i Švajcarskom.

Sa Balkanom, jedina veza je energetski kabl u Crnoj Gori. Naša država je glavni most preko kojeg se višak energije sa Balkana plasira preko Italije dalje ka Evropi.

Projekat energetskog povezivanja Italije i Crne Gore predstavlja najdužu podmorsku visokonaponsku konekciju Terne, na 423 kilometara u podmorju Jadrana, na najvećoj dubini od 1.215 metara, na koje se nadovezuju 22 kilometara podzemnog kabla, 16 kilometara u Italiji (od tačke izlaska na obali do stanice u Cepagatti) i 6 km u Crnoj Gori (od Rta Jaz do stanice u Kotoru).

Energetske stanice u Cepagatti i Kotoru predstavljaju primjer tehnološke i inženjerske izvrsnosti u oblasti energetike i građevinarstva i svjetski vrh za rješenja u oblasti elektrotehnike, sa posebnošću da imaju konvertor energije, najveće snage, koji je Terna do sada realizovala.

Ova interkonekcija rezultat je višegodišnjeg rada visokokvalifikovanih i specijalizovanih profesionalaca, koja je uključila ukupno 124 preduzeća (80 u Italiji i 44 u Crnoj Gori) na gradilištu otvorenom 2012 godine.

Podmorski kablovi položeni su u Jadranskom podmorju u tri različite kampanje koje su se desile između 2015. i 2017.

Razmjena energetskih tokova u oba smjera omogućiće diverzifikaciju nabavki, pojačaće pouzdanost, efikasnost i sigurnost, održivost životne sredine i izdrživost mreže dvije stane Jadrana, te omogućiti punu iskorišćenost proizvodnog potencijala iz obnovljivih izvora, dostupnih u Italiji i u regionu Balkana.

Benefiti za Crnu Goru su višemilionski, prvenstveno j e upravo naša zemlja glavno čvorište bez kojeg prenos električne energije ka evropskim državama neće moći biti obavljen. Takođe, realizacijom projekta se u znatnoj mjeri poboljšava prenosna mreža u Crnoj Gori.

Vrijednost projekta povezivanja Italije i Crne Gore iznosi oko milijardu eura, s tim što Crna Gora učestvuje u realizaciji sa 100 miliona eura.

Ukupna dužina kabla između Peskare i Rta Jaz iznosi 455 kilometra, od čega je dužina podmorskog dijela 433 kilometra.

U okviru projekta CGES gradi trafostanicu Lastva, koja će koštati 38,5 miliona, te dalekovod od Lastve do Pljevalja vrijedan 67,5 miliona eura.

guest
0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve