Stručnjaci EU: CG može mnogo da ponudi međunarodnom tržištu

Crna Gora može mnogo da ponudi međunarodnom tržištu u brojnim oblastima

Crna Gora može mnogo da ponudi međunarodnom tržištu u brojnim oblastima, kao i da učešćem u Programima prekogranične saradnje, dodatno ojača institucije. To kažu eksperti Evropske unije (EU) iz Italije, koji su uključeni u odabir projekata u okviru IPA prekograničnog programa Italija – Albanija – Crna Gora. Budžet je 93 miliona eura, a poziv za podnošenje projekata otvoren je krajem februara.

Zaštita životne sredine, kultura, turizam, saobraćaj, samo su neke od oblasti koje Crna Gora može poboljšati učešćem u IPA prekograničnom programu saradnje sa Italijom i Albanijom. Stručnjaci za EU projekte iz italijanske regije Pulja, u kojoj je sjedište programa, smatraju da su šanse koje takvi poduhvati nude ogromne i da bi ih trebalo bolje koristiti.

“Ovo je odlična šansa pogotovo za nas Italijane iz Pulje. Crna Gora je za kratko vrijeme napravila nevjerovatan napredak, pogotovo u turizmu. Za nas je Crna Gora primjer na osnovu kojeg možemo mnogo naučiti, a ponekad i nešto kopirati. Srećni smo što ćemo imati mogućnost da sarađujemo u evropskim projektima”, rekao je univerzitetski profesor i saradnik na EU projektima Lino Manosperta.

“Projekti su važni zbog jačanja institucionalnih kapaciteta države koja učestvuje u njima. Sve to dovodi do jačanja kompetitivnosti u raznim sektorima i mogućnosti da se bolje nadmećete na tržištu. Pulja je blizka sa Crnom Gorom, imamo i slične privredne grane koje su najrazvijenije – poljoprivredu i turizam. Tu je i kultura. Kroz projekte te tri oblasti možemo zajedno podići na viši nivo”, kazao je stručnjak za EU projekte Damjano Petrucela.

I predstavnici jedne od najvećih privatnih italijanskih televizija, Telenorbe, smatraju da su, zbog bliskosti i sličnih kultura. Velike mogućnosti za saradnju Crne Gore i Italije, ne samo u EU projektima.

“Veoma smo blizu jedni drugih, dijeli nas samo malo mora i voljeli bismo da sarađujemo sa Crnom Gorom, prije svega vašom Televizijom, kako bi se još bolje naši narodi povezali i ostvarili uspjesi u mnogim projektima. Mnogo Italijana već provodi odmor u Crnoj Gori i uvijek se vraćaju sa puno pozitivnih utisaka. Imate prebogatu istoriju i kulturu, ali i izuzetan turistički potencijal. Upravo u turizmu ostvarujete odlične rezultate, pa bolje i od Pulje, iako je vaša zemlja manja od naše regije, mogli bi mnogo toga da naučim od vas kako da razvijamo turizam”, rekao je generalni direktor TV Telenorba Marko Montrone.

S druge strane Atilio Romita, urednik na RAI-ju, ocjenjuje da je uloga medija, posebno javnih servisa, od izuzetnog značaja kako za evropske projekte tako i budućnost same Unije.

“Mnogi kažu da se Evropa ujedinila samo zbog valute – eura. U stvarnosti, pravo ujedinjenje i između različitih naroda mogu uraditi i televizije. Što se više programa iz različitih zemalja emituje na našim televizijama, to će Evropa biti vise ujedinjena”, kazao je glavni urednik RAI-ja za Pulju Atilio Romita.

Osim istog mora, Crna Gora i Italija dijele i mnoge ličnosti koje su ostavile dubok trag u istoriji dvije zemlje, od kraljice Jelene do Dejana Savićevića. Takve veze su upravo idelna polazna osnova za bolju saradnju u turističkim i evropskim projektima, za koju su, kako su nam rekli, Italijani sa ovog dijela Jadrana izuzetno zainteresovani.

Komentari

avatar