Ministarka ekonomije Dragica Sekulić danas je na sastanku privrednika sa premijerom i ministrima u Privrednoj komori kazala da Ministarstvo ekonomije u narednoj godini na raspolaganju ima oko dva miliona eura koje će uložiti za deset programa za unapređenje konkurentnosti privrede od kojih je šest finansijskih a četiri nefinansijske prirode.

Dragica Sekulić

Ona je rekla da je u 2019.godini preko 300 preduzeća iskoristilo različite programe podrške koje pruža Ministarstvo ekonomije.

“Oko 160 preduzeća je iskoristilo pomoć kroz programe finsijske podrške i subvencioniranja a nefinansijske programe oko 140 preduzeća (izrada biznis planovea, pripreme aplikacija za kredite…)”, naglasila je ministarka.

Ona je kazala da Ministarstvo ekonomije planira da uključi još dva programa u 2020. godini a to su: Digitalna transformacija ekonomije i Internacionalizacija proizvodnje i proizvoda koji se mogu izvoziti a proizvode se u Crnoj Gori.

“U narednoj godini planiramo da pripremimo novi program podrške koji će se prezentovati privred”, podsjetila je Sekulić.

Ministarka je rekla da je Ministarstvo ekonomije u prethodnoj godini u saradnji sa PKCG radilo na setu zakona: Zakon o privrednim društvima, Zakon o koncesijama, Zakon o prvatno javnom partnerstvu. Zakon koji možda treba doraditi je Zakon o srodnim i autorskim pravima koji je uskupštinskoj proceduri.

“Kada govorimo o Pravilniku o listi proizvoda, načinu isticanja i vrsti objekata u kojima se istuču obavještenja o robi na Brajevom pismu, Ministarstvo ekonomije će u najskorije vrijeme preispitati primjenu Pravilnika i formirati radnu grupu u kojoj će biti predstavnici svih zainteresovanih strana a u cilju izrade Pravilnika kojim će se stvoriti uslovi za njegovu efikasnu primjenu u praksi”, navela se ona.

Sekulić je kazala i da se Zakon o unutrašnjoj trgovini primjenjuje se tek devet nedjelja i nije bilo dovoljno vremena da se sagledaju efektii te da ćemo u narednom periodu raditi na tome da nađemo mjeru kako za privredu tako i za radnike.

“Ono što nikako ne smijemo zaboraviti jeste podatak da smo u toku prethodne godine sa CGES-om i CEDIS-om radili na jačanju elektroenergetske mreže. Kroz CEDIS je predviđeno oko 90 miliona eura ulaganja u elektroenergetsku mrežu a sve sa ciljem da naša privreda dobije sigurno, pouzdano i kvalitetno napajanje električnom energijom. Pripremljen je nacrt izmjena i dopuna Zakona o energetici koji će zakonodavno dati jedan pojednostavljen princip priključenja na mrežu kako bi privreda bila u mogucnosti da jeftino i brzo dođ do priključka na elektroenergetsku mrežu. Očekujem usvajanja na sjednici Vlade odmah nakon praznika” , pomenula je Sekulić.

“Ostajemo otvoreni za zahtjeve privrede sa svakim ponaosob kao i sa kolegama koji vas predstavljaju kroz razne komisije i radne grupe”, zaključila je ona.

Komentari

avatar