Srijeda, 24 Jula, 2024
Rubrika:

Savjet stranih investitora u Crnoj Gori objavio je trinaesto izdanje Bijela knjiga – Investiciona klima u Crnoj Gori 2023

Ministar finansija u Vladi Crne Gore, Novica Vuković, najavio je da će ministarstvo detaljno razmotriti preporuke iz Bijele knjige

Savjet stranih investitora u Crnoj Gori objavio je trinaesto izdanje „Bijele knjige – Investiciona klima u Crnoj Gori 2023”. Riječ je o publikaciji u kojoj 43 članice Savjeta, koje generišu više od 30% domaćeg BDP-a, ocjenjuju stanje poslovnog ambijenta i navode ključne izazove sa kojima se suočavaju.

„Bijela knjiga je tokom proteklih godina pružala analize tržišnih trendova, prilika i izazova, pokazujući pravac u kojem treba razvijati poslovni ambijent u Crnoj Gori. Rezultati koje smo predstavili i koji se odnose na 2023. godinu nastali su na osnovu unaprijeđene metodologije prikupljanja i analize podataka”, istakao je Tamaš Kamaraši, predsjednik Upravnog odbora Savjeta stranih investitora. Na osnovu rezultata sveobuhvatnog upitnika, indeks lakoće poslovanja u Crnoj Gori za 2023. ocijenjen je sa 6,4 i drugu godinu zaredom bilježi pad. Pad indeksa lakoće poslovanja zabilježen je i u okviru zasebnih industrija. Izuzetak je sektor bankarstva u kojem je ostvareno poboljšanje, kao i sektor telekomunikacija koji je ostao na nivou iz 2022. godine.

U 2023. godini, turizam i trgovina bilježe pad od 0,4, pa su tako indeksi lakoće poslovanja u ova dva sektora ocijenjeni sa 6,7 i 6,6. Indeks koji se odnosi na transport i logistiku iznosi 6,0 sa zabilježenim padom od 0,6. Članice Savjeta koje posluju u sektoru proizvodnje i energetike lakoću poslovanja u 2023. godini ocjenjuju sa 5,5 što je za 0,7 niže u poređenju sa 2022. godinom.

Poboljšanje indeksa lakoće poslovanja u 2023. godini, zabilježeno je u sektoru bankarstva koji je ocijenjen sa 6,7 i to zahvaljujući rastu od 0,4. Indeks lakoće poslovanja u telekomunikacijama je isti kao i 2022. godine i iznosi 7,2.„Iako istraživanja pokazuju pad indeksa lakoće poslovanja drugu godinu zaredom, trenutna komunikacija sa donosiocima odluka ostavlja prostor za optimizam. Na tom tragu, vjerujem da imamo priliku dau izdanju Bijele knjige za 2024 zabilježimo određeni napredak. Nadamo se još intenzivnijoj saradnji sa Vladom, kako bismo zajedno realizovali preporuke koje smo naveli”, kazao je Tamaš Kamaraši.

Ministar finansija u Vladi Crne Gore, Novica Vuković, najavio je da će ministarstvo detaljno razmotriti preporuke iz Bijele knjigei, s obzirom na to da je jedan od prioriteta Vlade kreiranje poslovnog ambijenta koji je atraktivan za postojeće, ali i nove kredibilne strane investitore.

„Ministarstvo finansija s punom pažnjom razmotriće i uvažiti preporuke ovog važnog dokumenta, budući da nam je veoma značajno da strani investitori koji posluju u Crnoj Gori, budu zadovoljni uslovima i ukupnim poslovnim ambijentom. Naš cilj je da ga dodatno unaprijedimo i omogućimo neophodne pretpostavke za privlačenje kredibilnih ulagača, stoga ćemo zajedno sa Agencijom za investicije i drugim uključenim institucijama, raditi na dodatnom podsticanju savremenih i održivih modela poslovanja. Unaprijed se radujemo budućim partnerstvima sa privrednicima i pozitivnim efektima novih projekata na državni budžet i ukupnu ekonomsku sliku Crne Gore”.

„Bijela knjiga – Investiciona klima u Crnoj Gori 2023”, po prvi put, uključuje evaluaciju specifičnih indeksa i detaljnije istražuje faktore koji utiču na lakoću poslovanja u svim posmatranim sektorima. Nadalje, prepoznato je pet ključnih razvojnih područja za unapređenje poslovnog ambijenta, a uvedena je i ocjena nivoa uključenosti investitora u proces donošenja odluka.

„Bijela knjiga” koja se odnosi na 2024. godinu biće predstavljena tokom novembra. Novi termin izdavanja „Bijele knjige”, ostavlja adekvatan prostor Vladi da blagovremeno razmotri i uključi preporuke i analize stranih investitora u program rada.

Najnovije

Najčitanije

Povezano

Komentari

Subscribe
Notify of

0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve