Višegodišnja saradnja Regionalnog vodovoda sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj, koja je bila najveći međunarodni kreditor prilikom izgradnje dijela 1. faze regionalnog sistema vodosnabdijevanja u periodu 2008-2012. godine sa 18 miliona eura, uključujući i naknadni grant ove banke usmjeren na izradu Studije reforme sektora vodosnabdijevanja na Crnogorskom primorju, je rezultovala iniciranjem novog velikog finansijskog aranžmana sa ovom Bankom koji predstavlja realizaciju predloženih razvojnih projekata Regionalnog vodovoda, saopšteno je iz EBRD-a.

EBRD

Za predstojeći period, planirana je realizacija ukupno preko 24 miliona eura, koji se odnose na sljedeće projekte:

1. spajanje opštine Herceg Novi na regionalni vodovodni sistem izgradnjom 3,2 km cjevovoda na teritoriji opštine Tivat;
2. početak izgradnje 2. faze regionalnog vodovodnog sistema postavljanjem novog cjevovoda od Budve ka Tivtu u dužini od oko 16 km, čime će se kapacitet za opštine Kotor, Tivat i Herceg Novi povećati sa sada raspoloživih 330 na do 750 litara u sekundi;
3. rješavanje višedecenijskog problema izazvanog nepostojanjem sekundarne vodovodne i kanalizacione mreže u opštini Bar(potencijalno i u opštini Ulcinj), gdje postoji oko 20.000 objekata za individualno stanovanje.

Tokom više posjeta visokih predstavnika EBRD Regionalnom vodovodu, potvrđen je interes za finansiranje navedenih prioritetnih razvojnih projekata, pri čemu je iskazana namjera da Banka, o svom trošku, finansira:

• Tehničku pomoć projektu,
• Studiju izvodljivosti za komponentu projekta koja se odnosi na energetsku efikasnost,
• Pripremu i implementaciju reforme vodovodnog sektora, i
• Potencijalni projekat poboljšanja finansijskog i operativnog upravljanja (FOPIP) koji će ojačati kapacitete Regionalnog vodovoda.

“Finansijski aranžman podrazumijeva izuzetno povoljne uslove za kreditiranje infrastrukturnih projekata uz duži grejs period i nisku kamatnu stopu. Sredstva bi se povlačila od Banke shodno dinamici razvoja pojedinih projekata i njihovih faza što bi dodatno rasteretilo rizike poslovanja, posebno u prvim godinama razvoja projekata. Za kreditni aranžman je predviđeno izdavanje državnih garancija od strane Vlade Crne Gore, pri čemu su Zakonom o budžetu za 2019. godinu, kao prva tranša, iste planirane u iznosu od 12 miliona eura”, saopšteno je iz EBRD-a.

Za potrebe priključenja opštine Herceg Novi na regionalni vodovodni sistem je neophodno izgraditi vodovodnu infrastrukturu kojom bi se ovoj opštini moglo isporučiti do 200 l/s vode visokog kvaliteta, i to na način da se za područje hercegnovske rivijere, od Svete Neđelje do Zelenike, isporuči 130 l/s, a za područje dijela poluostrva Luštica koji pripada opštini Herceg Novi dodatnih 70 l/s.

“Na ovaj način bi se riješili višedecenijski problemi u vodosnabdijevanju područja hercegnovske rivijere, koji kulminiraju periodičnim restrikcijama u isporuci vode tokom ljetnje turističke sezone, a i stvorili bi se uslovi za izgradnju vodovodne mreže na poluostrvu Luštica, na kojem trenutno nije uređeno pitanje vodosnabdijevanja. U tu svrhu, Regionalni vodovod je, u prethodnih par godina, samo na dionici od PK „Tivat“ prema opštini Herceg Novi, ukupno investirao preko 400.000 Eura sredstava ostvarenih iz sopstvenih prihoda.

Takođe, za planiranu investiciju je izrađena projektna dokumentacija, riješeni imovinsko-pravni odnosi i pribavljena građevinska dozvola. Imajući prethodno u vidu, predstavnicima EBRD je predloženo da se i prije formalnog zaključenja ugovora o kreditu započne sa aktivnostima na raspisivanju tendera, kako bi, po okončanju ljetnje turističke sezone mogli otpočeti građevinski radovi”, navodi se u saopštenju.

U cilju postizanja većeg kvaliteta izvedenih radova, skraćenja rokova izgradnje infrastrukturnih projekata od nacionalnog značaja, kao i obezbjeđenja ušteda koje se procjenjuju na iznos od najmanje 3 miliona eura, Uprava za saobraćaj Crne Gore i Regionalni vodovod su dogovorili zajedničku implementaciju projekata izgradnje bulevara na dionici Jaz – Aerodrom „Tivat“ i novog cjevovoda regionalnog vodovodnog sistema od Budve ka Tivtu u dužini od oko 16 km. S obzirom na činjenicu da se oba projekta realizuju iz kredita EBRD, sprovešće se jedinstvena tenderska procedura za izbor zajedničkog izvođača radova pod oba projekta.

Treba napomenuti da je realizacija projekta spajanja opštine Herceg Novi na regionalni vodovodni sistem i početak izgradnje 2. faze regionalnog vodovodnog sistema postavljanjem novog cjevovoda od Budve ka Tivtu svakako prioritet u 2019. godini u smislu otpočinjanja radova na terenu, dok je u vezi konkretnih mjera za izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture na južnom dijelu teritorije opštine Bar i eventualno u Ulcinju, neophodno prvo izraditi tehničku dokumentaciju i započeti rješavanje imovinsko-pravnih pitanja kao preduslova za otpočinjanje građevinskih radova, navodi se u saopštenju.

“Implementacija predloženih razvojnih projekata će nakon realizacije poboljšati ne samo život lokalnog stanovništva i razvoj turističke privrede, već i povećati stepen iskorišćenosti regionalnog vodovodnog sistema na godišnjem nivou, odnosno održaćese i još više učvrstiti postignuta finansijska stabilnost preduzeća”, piše u saopštenju.

guest
0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve