Skupštinski odbor za ekonomiju, finansije i budžet raspravljaće sjutra o Predlogu zakona o dopuni zakona o poreskoj administraciji kojim se jasnije definiše procedura dostavljanja poreskog akta poreskom obvezniku.

Kako se navodi u Predlogu, ranije rješenje se pokazalo komplikovanim, što je rezultiralo neadekvatnom i nedovoljnom naplatom poreza na nepokretnosti.

“Predlogom zakona predviđa se dodavanje dva nova člana kojima je detaljno uređen postupak dostavljanja poreskog akta poreskom obvezniku, čime će se omogućiti da poreski akti budu na adekvatan način dostavljeni građanima, a istovremeno očekujemo da će se ovakvim rješenjem spriječiti zloupotrebe, koje su do sada postojale u praksi kada je u pitanju dostava poreskog akta”, kazao je za Dnevne novine poslanik DPS Nikola Rakočević, inače jedan od podnosilaca predloga za dopune Zakona o poreskoj administraciji.

Rakočević ističe da su na probleme posebno ukazivale jedinice lokalne samouprave.

“Lokalne samouprave su nam pojedinačno ili preko Zajednice opština u prethodnom periodu zastupali stav, sa kojim smo saglasni u Klubu poslanika DPS, da je upravo važeće zakonsko rješenje uzrok neadekvatne i nedovoljne naplate poreza na napokretnost, koji je jedan od značajnih prihoda jedinica lokalnih samouprava”, kaže Rakočević.

Dopunama je definisano da će se poreski akt smatrati dostavljenim kada se direktno uruči poreskom obvezniku, njegovom zakonskom zastupniku, punomoćniku, poreskom punomoćniku ili njegovom zastupniku po službenoj dužnosti. Ukoliko je poreski obveznik fizičko lice, uključujuči i preduzetnika, poreski akt moći će da se uruči i punoljetnom članu njegovog domaćinstva.

“Dostavljanje, u smislu ovog zakona, smatra se urednim i kada lica iz ovog člana odbiju da prime poreski akt ili odbiju da potpišu prijem poreskog akta, ako lice koje vrši dostavljanje o tome sačinu službenu zabilješku”, precizirano je predlogom koji su, podsjetimo, osim Rakočevića, podnijeli poslanici DPS-a Mihailo Anđušić, Miloš Nikolić, Jovanka Laličić i Marta Šćepanović.

Ukoliko poreski akt, kako se navodi u predlogu, nije moguće dostaviti na način kako je utvrđeno dostavljanje će se izvršiti javnim obavještavanjem u skladu sa zakonom kojim se uređuje upravni postupak.

“Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbjeđivati sredstva iz budžeta. Ne postoje propisi evropskog zakonodavstva, ni potvrđene međunarodne konvencije sa kojima bi trebalo izvršiti usklađvanje ovog zakona”, zaključuje se u predlogu.

Komentari

avatar