Nove cijene struje, koje će se primjenjivati od 1. januara 2020. godine, biće objavljene najkasnije do 15. decembra, kazali su Danu iz Regulatorne agencije za energetiku (RAE). Saopštili su i da je u Agenciji trenutno u toku rad na analizi zahtjeva energetskih subjekata, koji bi trebalo da bude završen do početka novembra.

Ilustracija

“Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES), Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS) i Crnogorski operator tržišta (COTEE) dostavili su 2. septembra zahtjeve za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda, cijena i naknada za period 2020, 2021, 2022. Agencija je izvršila pregled zahtjeva i dostavljene dokumentacije radi utvrđivanja potpunosti zahtjeva i eventualnih nedostataka i obavještenja o nedostacima dostavila energetskim subjektima i objavila na svojoj internet stranici”, navode iz RAE.

U Agenciji je u toku rad na analizi zahtjeva energetskih subjekata, i planirano je da se završi do početka novembra, kada će izvještaji o analizi zahtjeva biti objavljeni na internet stranici Agencije i na taj način se omogućava da zainteresovana lica u roku od osam dana od dana objavljivanja daju primjedbe i sugestije.

“Planirano je da se sjednica odbora Agencije na kojoj će biti donesene odluke o utvrđivanju regulatorno dozvoljenog prihoda, cijena i naknada održi 28. novembra”,  precizirali su iz RAE.

Pošto odbor Agencije do početka decembra donese odluke o utvrđivanju regulatorno dozvoljenog prihoda, cijena i naknada za CGES, CEDIS i COTEE, pojasnili su daće se one dostavljaju podnosiocima zahtjeva i snabdjevačima radi formiranja konačnih tabela s cijenama.

“Sa druge strane, EPCG koja je za sada jedini aktivni snabdjevač, dužna je da do 15. decembra objavi cijene energije koje će se prim jenjivati od prvog januara 2020. godine. Dakle tek pošto EPCG 15. decembra objavi cijene energije za naredni period moguće je precizno odrediti tarife prema kojima će potrošači u CG plaćati struju od 1. januara 2020. godine”, naveli su iz Agencije.

Na pitanje da li može doći do većih promjena cijene električne energije u 2020. godini, kazali su da je postupak utvrđivanja regulatorno dozvoljenog prihoda, cijena i naknada koji se vodi u Agenciji u početnoj fazi.

“Trenutno se ne mogu donositi bilo kakvi zaključci da li će i u kojem procentu doći do promjena cijena električne energije za naredni regulatorni period”, saopštili su iz Agencije.

guest
0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve