Ministar finansija Darko Radunović poručio je da Crna Gora ima stabilne i održive javne finansije koje garantuju funkcionisanje države.

FOTO: MINA

“U 2019. Ministarstvo finansija je imao dosta izazova, a dva su najvažnija – deficit budžeta i javni dug. Uspjeli smo da izađemo na kraj sa njima. Ova dva izazova držimo pod kontrolom. Deficit budžeta je 2016. bio 5,6, a u 2019. 2,9 procenata. To je ispod Mastrihtskog kriterijuma. Javni dug je 79% odsto, a sa uračunatih više od 500 miliona eura rezerve je 69 odsto BDP-a”, naglasio je on.

Komentari

avatar