Projekat nabavke i implementacije novog Data centra u Poreskoj upravi, ukupne vrijednosti 450.000 eura, koji je realizovan tokom prethodne dvije godine u dvije faze, završen je puštanjem novog Data centra u produkcioni rad.

foto Arhiva

“Novi Data centar predstavlja prostor i infrastrukturu koja omogućava nesmetan, siguran i neprekidan rad serverske, storage i informaciono-komunikacione opreme koja je u njemu smještena, u režimu rada 24/7/365, sa minimalnim predvidivim vremenom nedostupnosti, a posjeduje najnovije tehnološko-informatičke metode zaštite, od kontrole fizičkog pristupa, preko unapređenja mehanizama visoke dostupnosti i zaštite podataka, do mjera zaštite ključne opreme Informacionog Sistema Poreske uprave”, saopšteno je iz PU.

Data centar je izgrađen na centralnoj lokaciji u skladu s međunarodnim standardima sigurnosti adekvatnim za sisteme tog značaja i važnosti, a treba naglasiti da isti ispunjava sve zahtjeve iz standarda ISO:27001 koji se bavi upravljanjem bezbijednošću informacionih sistema(ISMS), a koji se odnose na: obezbjeđivanje prostorija za smještanje ICT opreme i zaštitu iste od neovlašćenog pristupa na fizičkom nivou, zaštitu od negativnog atmosferskog uticaja, zaštitu od prekida napajanja električnom energijom, zaštitu ICT opreme kroz implementaciju sistema za hlađenje iste i sistema automatske protivpožarne zaštite, te adekvatnog nadzora kroz upotrebu centralnog sistema za upravljanje i notifikaciju kritičnih događaja, i sl.

“U cilju uspješne realizacije projekta implementacije novog Data centra, Poreska uprava je sprovela niz aktivnosti na implementaciji sigurne sobe visoke dostupnosti, a sve radi obezbjeđenja najvećeg stepena zaštite od spoljašnjih rizika, dok je kvalitet ugrađene opreme podržan odgovarajućim sertifikatima. Implementacija novog Data centra dio je strategije razvoja informacionog sistema Poreske uprave u cilju obezbjeđivanja informacionog sistema visoke dostupnosti, kao mehanizma pouzdane podrške svim poslovnim procesima u poreskom organu, a isti predstavlja i
neophodan preduslov za implementaciju budućeg integrisanog informacionog sistema čija je nabavka planirana kroz projekat “Reforma poreske administracije u Crnoj Gori” finansiran kroz zajam sa Svetskom bankom”, zaključeno je iz PU.

guest
0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve