Poreska uprava će blokirati opštinama račune, za preduzeća će predlagati stečaj

Pet opština Pljevlja, Ulcinj, Berane, Bijelo Polje i Cetinje i lokalna preduzeća imaju poreske dugove, ne poštuju obaveze iz reprograma zbog čegaje Poreska uprava najavila preduzimanje određenih mjera kako bi ih natjerala da odgovorno upravljaju lokalnim finansijama i da budu finansijski održive, na šta, kako su kazali, insistira i MMF.

“Većina lokalnih samouprava redovno servisira obaveze iz reprograma odobrenog 2015. Međutim, kod opština Pljevlja, Ulcinj, Berane, Bijelo Polje i prijestonice i njihovih lokalnih preduzeća evidentno je kašnjenje u uplati tekućih obaveza. Kod lokalnih preduzeća registrovano je i kašnjenje u izmirivanju obaveza koje su reprogramirane u skladu sa zakonom iz 2017. godine”,  kazali su Pobjedi iz Poreske uprave i najavili intenzivne mjere naplate blokadom računa, predlaganjem stečaja za lokalna preduzeća…

Nijesu sada iz Poreske uprave saopštili koliki je pojedinačni i ukupni dug, ali su prije dva mjeseca, takođe za ovaj list, kazali da su četiri opštine i lokalna preduzeća nagomilali 11 miliona eura novog poreskog duga, ali ih tada nijesu imenovali.

Sedam miliona eura tada su dugovale opštine i četiri miliona lokalna preduzeća. Upozorili su tada da će intenzivirati blokade računa i krenuti u pokretanje stečajnih postupaka protiv opštinskih preduzeća ukoliko ne izmire obaveze.

Očigledno da obaveze nijesu izmirene pa je Poreska uprava početkom januara tekuće godine ukinula rješenja o reprogramu poreskog potraživanja za dva lokalna ulcinjska preduzeća Vodovod i kanalizacija i Komunalno preduzeće i preduzela mjere prinudne naplate blokadom žiro računa.

“S obzirom na to da se aktivnost ukidanja rješenja o reprogramu nastavlja za lokalna preduzeća i javne ustanove i u ostalim opštinama kod kojih postoje kašnjenja u servisiranju dospjelih obaveza, to je isto učinjeno i kod još dva javna preduzeća: Komunalno Berane i Čistoća Pljevlja, koja imaju ukupno više od 300 zaposlenih”, kazali su Pobjedi iz Poreske uprave.

Oni su naglasili da neće dozvoliti isplatu zarada bez uplaćenih poreza i doprinosa ni opštinama ni preduzećima.

Komentari

avatar