Počelo istraživanje nafte i gasa na još dva bloka u crnogorskom podmorju

Istraživački brod Ramform Titan je uplovio u crnogorske vode 6. februara 2019., a prate ga dva broda za podršku- Sanco Sea i Thor Freya

Nakon uspješno završenog testiranja i kalibracije opreme, u nedelju 30 minuta poslije ponoći, počelo je 3D geofizičko istraživanje nafte i gasa u crnogorskom podmorju na blokovima 30 i 26, koje vrši norveška kompanija PGS za potrebe koncesionara Energean, saopšteno je iz Uprave za ugljovodonike.

Kako ističu, planirano je da geofizičko istraživanje traje osam dana, ukoliko sve bude po planu i vremenski uslovi to dozvole.

“Od 7. do 9. novembra brod Ramform Titan je vršio pripremne aktivnosti za prikupljanje podataka. Priprema je obuhvatala spuštanje u vodu 14 strimera dužine po 6.5 kilometara i prateće opreme, neophodne da bi se dobio reflektovani signal od različitih geoloških slojeva u podmorju. Nakon toga, izvršena je kalibracija i finalno testiranje opreme kao uvod u početak 3D geofizičkog snimanja”, objašnjavaju oni.

Istraživački brod Ramform Titan je uplovio u crnogorske vode 6. februara 2019., a prate ga dva broda za podršku- Sanco Sea i Thor Freya.

“Sve mjere zaštite životne sredine i monitoringa parametara životne sredine sprovode se u skladu sa smjernicama iz Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu ovih aktivnosti, koji je usvojen od strane Agencije za zaštitu prirode i životne sredine. Monitoring nultog stanja parametara životne sredine, koji uključuje stanje i kretanje morskih sisara i reptila kao i istraživanje ribljeg ulova, obavljeno je prije početka istražnih aktivnosti”, stoji u saopštenju.

naftagase2

Ista ovakva ispitivanja, kako ističu, biće sprovedena i naredne godine u isto vrijeme kako bi se rezultati mogli uporediti.

“Na Ramform Titan-u se nalazi službenik za kontrolu stanja životne sredine i komunikacije (Environmental Control and Communication Officer- ECCO) kako bi se osiguralo poštovanje propisa i uslova definisanih odobrenim Elaboratom. Takođe, na brodu za 3D geofizičko snimanje nalaze se i četiri specijalno obučena i licencirana posmatrači morskih sisara i kornjača, kao i dva operatera koji vrše posmatranje putem najsavremenije opreme za pasivni akustički monitoring”, dodaju oni.

Na brodovima za podrškusu prisutna i dva službenika za komunikaciju sa ribarima.

“Geofizička istraživanja prate i predstavici Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju i Uprave za ugljovodonike koji se nalaze na istraživačkom brodu. 3D geofizičko istraživanje na blokovima 30 i 26 definisano je Radnim programom Ugovora o koncesiji koji je potpisan u martu 2017. godine sa grčkom kompanijom Energean. Ove istražne aktivnosti odvijaju se u skladu sa programom za Prvi istražni period”, poručili su iz Uprave za ugljovodonike.

Komentari

avatar