Plan održive urbane mobilnosti uspješno realizovan u Podgorici

Ona se danas sastala sa zamjenicom menadžera GIZ-ovog Otvorenog regionalnog fonda i projekt menadžerom SUMPSECC-a Juliom Nagel i predstavnicom Kancelarije GIZ-a u Crnoj Gori Jasnom Sekulović.

Podgorica je dobila tehničku i finansijsku podršku za izradu Plana održive urbane mobilnosti (SUMP), pa će se na principima zaštite životne sredine, ekonomske isplativosti i energetske efikasnosti u sektoru transporta nastaviti rad na zadovoljenju potreba građana Podgorice za organizovanom mobilnošću, a samim tim i većem kvalitetu života, istakla je zamjenica gradonačelnika Slađana Vujačić.

Ona se danas sastala sa zamjenicom menadžera GIZ-ovog Otvorenog regionalnog fonda i projekt menadžerom SUMPSECC-a Juliom Nagel i predstavnicom Kancelarije GIZ-a u Crnoj Gori Jasnom Sekulović.

Vujačić je naglasila da je dosadašnja uspješna saradnja sa partenrima na tom projektu najbolji putokaz da se i naredna faza implementacije SUMP-a uspješno nastavi kako bi zajednički doprinijeli realizaciji ključnih ciljeva projekta i stvaranju pretpostavki za održivi razvoj grada.

“Gradska uprava u tom dijelu svakodnevno posvećeno radi na podsticanju i promociji alternativnih vidova saobraćaja i unapređenju infrastrukture u cilju zaštite životne sredine, svjesni činjenice da je održiva mobilnost i primjena modela ekološkog i efikasnijeg transporta potreba današnjice”, dodala je ona.

Nagel je uvjerena da će se i u narednom periodu nastaviti uspješno partnerstvo kroz realizaciju konkretnih planiranih aktivnosti u okviru druge faze projekta.

“U vezi sa tim već su započete aktivnosti na organizovanju trodnevne radionice na kojoj će se diskutovati o procesu izrade SUMP-a, koracima u izradi, definisanju zadataka i vremenskog okvira, kao i o drugim važnim smjernicama i pitanjima”, dodala je ona.

Komentari

avatar