Petak, 24 Marta, 2023
Rubrika:

Pandemija negativno uticala na skoro sve privredne sektore: Smanjena javna potrošnja, porastao broj nezaposlenih, povećan budžetski deficit…

Banke su u 2020. godini, dodaje se, pokazale dobru otpornost na krizu, održavajući zadovoljavajući nivo likvidnosti i solventnosti

Kriza izazvana pandemijom i tokom posljednjeg kvartala prethodne godine negativno je uticala na skoro sve privredne sektor u Crnoj Gori. Pad prometa u turizmu, mjeren kroz broj dolazaka turista i broj ostvarenih noćenja, iznosio je oko 80 odsto u odnosu na 2019. godinu. Ovako drastično smanjenje prometa i, posljedično prihoda od turizma, generisalo je veliki rast deficita tekućeg računa koji je, prema preliminarnim podacima, u 2020. godini iznosio 25,5 odsto BDP-a, konstatovano je na današnjoj sjednici Savjeta za finansijsku stabilnost, kojom je predsjedavao Radoje Žugić, guverner Centralne banke i predsjedavajući Savjeta.

“Zabilježen je i pad potrošnje u 2020. godini, posmatrano kroz pad trgovine na malo od 16,8 odsto u odnosu na 2019. I na tržištu rada su evidentirani negativni trendovi, pa je broj nezaposlenih lica u Crnoj Gori na godišnjem nivou porastao za 26,3 odsto”, ističe se u saopštenju.

Kriza je pogoršala i indikatore javnih finansija, pa je povećan budžetski deficit, koji je na kraju 2020. godine iznosio 9,8 odsto BDP-a.

“Uprkos negativnim trendovima tokom 2020. godine, iskazano je očekivanje da će u tekućoj godini crnogorska privreda zabilježiti oporavak”, navodi se u saopštenju Savjeta za finansijsku stabilnost.

Banke su u 2020. godini, dodaje se, pokazale dobru otpornost na krizu, održavajući zadovoljavajući nivo likvidnosti i solventnosti.

“Evidentan je blagi rast nekvalitetnih kredita koji, za sada, nema sistemsku dimenziju. Tržište osiguranja je, za sada, stabilno i prema podacima Agencije za nadzor osiguranja, sva osiguravajuća društva su solventna, likvidna i profitabilna. Na tržištu kapitala nijesu prepoznati rizici koji mogu ugroziti sistemsku stabilnost”, konstatovao je Savjet za finansijsku stabilnost.

Na osnovu analize uticaja različitih faktora, Savjet je zaključio da je finansijska stabilnost za sada očuvana.

“Međutim, usljed visoke neizvjesnosti koju pandemija nosi i postojanja objektivnih rizika čija je materijalizacija moguća, svi akteri u finansijskom sektoru moraju pažljivo pratiti i detaljno sagledavati signale sa tržišta i pravovremeno preduzimati adekvatne mjere”, zaključuju u Savjetu.

Na današnjem sastanku razmatrana je Informacija o finansijskoj stabilnosti za četvrti kvartal 2020. godine, sa posebnim osvrtom na uticaj pandemije koronavirusa na ekonomsku aktivnost, javne finansije i ukupnu finansijsku stabilnost u zemlji.

Sjednici su prisustvovali i svi ostali članovi Savjeta: Milojko Spajić, ministar finansija i socijalnog staranja, Uroš Andrijašević, predsjednik Savjeta Agencije za nadzor osiguranja i Zoran Đikanović, predsjednik Komisije za tržište kapitala. Po pozivu, sjednicama Savjeta prisustvuje Predrag Marković, direktor Fonda za zaštitu depozita.

Najnovije

Najčitanije

Povezano

Komentari

0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve