Orav: Najveći smo međunarodni donator u CG

Evropska unija opredijelila je za projekte u Crnoj Gori u periodu od 2014. do 2020.  oko 270,5 miliona eura, koji imaju za cilj dostizanje boljeg životnog standarda građana, saopštio je šef Delegacije EU u Podgorici, Aivo Orav.

foto: Anadolija

On je agenciji Mina-business kazao da to EU čini daleko najvećim međunarodnim donatorom u Crnoj Gori.

– EU je za period od 2007. do 2013. godine za Crnu Goru opredijelila 165 miliona eura, dok je za period do 2020. predviđena okvirna suma od 270,5 miliona eura, precizirao je Orav.

On je rekao da su dodatna sredstva dodjeljivana Crnoj Gori, što će biti slučaj i ubuduće, kroz programe kao što su Instrument za civilno društvo, Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava, IPARD za oblast poljoprivrede i Investicioni fond za zapadni Balkan za ulaganja u oblasti infrastrukture.

– Svi projekti koje EU finansira u Crnoj Gori imaju za cilj da pomognu državi u procesu pristupanja, te su stoga svi značajni i usmjereni u pravcu dostizanja boljeg životnog standarda crnogorskih građana, ocijenio je Orav.

On je naveo da je jedan konkretan primjer podrške EU modernižacija željeznice Bar-Vrbnica, čime je smanjeno vrijeme trajanja putovanja i povećana bezbjednost crnogorskog dijela željezničke pruge Bar-Beograd.

– Još jedan primjer je otvaranje Zavoda za transfuziju krvi u Podgorici, za koji je EU obezbijedila najsavremeniju opremu kako bi omogućila kvalitentiju zdravstvenu njegu za građane, dodao je Orav.

Prema njegovim riječima, još je mnogo sličnih primjera koji se mogu vidjeti širom Crne Gore u raznim oblastima, uključujući vladavinu prava i javnu upravu, poljoprivredu, zaštitu životne sredine i podršku civilnom društvu.

Orav je, govoreći o projektima koji bi kao najznačajniji trebalo da se realizuju ove godine, naveo dva sporazuma potpisana prije nekoliko dana.

– Tu mislim na grant EU vrijedan 20 miliona eura, koji je, u kombinaciji sa zajmom od dodatnih 20 miliona eura, namijenjen nacinalnom operateru željezničkog saobraćaja za potrebe rehabilitacije nacionalne željezničke infrastrukturne mreže, precizirao je Orav.

Pored toga, Evropska investiciona banka obezbijedila je zajam od 100 miliona eura za Investiciono-razvojni fond (IRF), za koji je garancije dala EU.

– Ti sporazumi treba da unaprijede i obezbijede ključne objekte, kao što su mostovi, tuneli, sigurnosni objekti i oprema za signalizaciju, rekao je Orav.

On je dodao da će grant EU od 20 miliona eura u kombinaciji sa sredstvima EIB-a omogućiti nacionalnom operateru željezničkog saobraćaja da osigura veći stepen bezbjednosti putnika i olakša transport dobara, kako u okviru granica, tako i između Crne Gore i susjeda.

Orav je, odgovarajući na pitanje kako je EU zadovoljna primjenom tih sredstava, saopštio da postoji nekoliko nivoa kontrole za nadgledanje implementacije projekata koje finansira EU, kojim se obezbjeđuje da se ta sredstva koriste na efikasan i efikasan način.

– Naša obaveza je da osiguramo da novac građana EU bude iskorišćen na najbolji mogući način. Osim strogih mjera kontrole, takođe raspolažemo mogućnošću da primjenimo korektivne mjere ili čak povraćaj sredstava koja nijesu utrošena u skladu sa pravilima, objasnio je Orav.

On je naveo da su do sada bili zadovoljni implementacijom projekata koje finansira EU, što je potvrđeno i nalazima Evropskog revizorskog suda, koji je najviša instanca kontrole.

Izvor: Mina

Komentari

avatar