Ponedjeljak, 5 Juna, 2023
Rubrika:

Opština Bar daje preduzetnicama 100.000 eura za započinjanje i unaprijeđenje biznisa

Lokalna uprava je do sada, kroz šest prethodno realizovanih Javnih poziva, podržala preko 50 preduzetnica i dodijelila skoro 170.000 eura za planove koji imaju za cilj započinjanje sopstvenog biznisa, unaprijeđenje postojećeg i otvaranje novih radnih mjesta

Opština Bar raspisala je Javni konkurs za raspodjelu sredstava za podršku ženskom preduzetništvu za sve preduzetnice i privredna društva u kojima su žene nosioci biznisa,tj. osnivačice ili jedne od osnivača i izvršne direktorice, sa prebivalištem/sjedištem na teritoriji Bara.

“Ukupan iznos sredstava koja su budžetom Opštine Bar za 2023. godinu namijenjena ovoj svrsi iznosi 100.000 eura, odnosno duplo više nego za 2022”, saopšteno je iz Opštine.

Lokalna uprava je do sada, kroz šest prethodno realizovanih Javnih poziva, podržala preko 50 preduzetnica i dodijelila skoro 170.000 eura za planove koji imaju za cilj započinjanje sopstvenog biznisa, unaprijeđenje postojećeg i otvaranje novih radnih mjesta.

“Shodno uslovima Konkursa, najveći dozvoljeni iznos sredstava koji može biti dodijeljen po jednom biznis planu iznosi 5.000 eura, a preduzetnica ili privredno društvo mogu konkurisati za ukupan iznos ili dio sredstava za realizaciju aktivnosti iz biznis plana i dužna je da to naznači. Predviđena sredstva dodjeljuju se u svrhu subvencionisanja opravdanih troškova u iznosu koji ne može biti manji od 70 odsto opravdanih troškova navedenih u prijavi”, navode iz opštine.

Preduzetnice koje započinju biznis prilažu prijavu za dodjelu bespovratnih sredstava, izrađen biznis plan u tri štampane i jednoj elektronskoj verziji na CD-u, fotokopiju lične karte, potvrdu nadležnih organa Opštine Bar o uredno izmirenim obavezama po osnovu poreza na nepokretnost i pismo preporuke ili namjere.

Preduzetnice i privredna društva koja planiraju dodatni razvoj i unaprijeđenje poslovanja dostavljaju sljedeća dokumenta: prijavu za dodjelu bespovratnih sredstava,  izrađen biznis plan u tri štampane I jednoj elektronskoj verziji na CD-u, fotokopiju lične karte, pismo preporuke ili namjere, potvrdu nadležnih organa Opštine Bar o uredno izmirenim obavezama po osnovu poreza na nepokretnost, rješenje o upisu krajnjeg korisnika u centralni registar privrednih subjekata, odnosno registar nadležnog opštinskog organa,  rješenje o registraciji za PDV ako je krajnji korisnik obveznik PDV-a, važeći Statut društva, original ili ovjerenu kopiju obrasca ovjerenih potpisa lica ovlašćenih za zastupanje (OP) i važeći karton deponovanih potpisa, potvrdu Poreske uprave o urednom izmirivanju poreza i doprinosa, ne stariju od 30 dana, komplet obrazaca za godišnje račune za prethodnu godinu, izuzev kod preduzetnica koje nijesu u obavezi da sastavljaju finansijske izvještaje kao i odgovarajući obrazac za poslednji mjesec uplate poreza i doprinosa za zaposlene ovjeren od Poreske uprave, te dokaz o broju zaposlenih.

“Svi podnosioci prijave dužni su da popune obrazac izjave o tome da li su u tekućoj godini, kao i tokom prethodne dvije fiskalne godine bili korisnici državne pomoći male vrijednosti i ako jesu da naznače po kojem osnovu i u kojem iznosu”, ističu iz opštine.

Obrazac za podnošenje prijave, kao i obrazac za biznis plan mogu se preuzeti u elektronskoj formi sa web sajta Opštine Bar – www.bar.me  ili u štampanoj formi u Građanskom birou Opštine Bar, svakog radnog dana od 08:30-14:00 sati.

Prijava na Konkurs i prateća dokumentacija predaje se u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti sa naznakom “Prijava na Javni konkurs za raspodjelu sredstava za podršku ženskom preduzetništvu” u Građanskom birou Opštine Bar ili se šalju poštom na adresu  Bulevar Revolucije 1, 85000 Bar – Sekretarijat za lokalni ekonomski razvoj.

Konkurs je otvoren do 12. aprila 2023. godine, a u cilju dodatnog informisanja zainteresovanih učesnica o svim pitanjima od značaja za prijavljivanje na Konkurs  17. i 31. mart određeni su za Info dane koji će biti održani u zgradi Opštine Bar – sala 10+, u terminu od 9h do 12h.

Osim toga, sve detaljnije informacije o uslovima Konkursa mogu se dobiti slanjem upita na mail [email protected].

Najnovije

Najčitanije

Povezano

Komentari

0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve