Mugoša: Nije nam jasno zašto su reagovali, Atlas banka nije bila predmet inspekcijskog nadzora

Poreska uprava Crne Gore reagovala je na jučerašnje saopštenje Atlas grupe. Direktor PU Miomir M. Mugoša istakao je da je poreska inspekcija vršila nadzor 130 poreskih obveznika koji su se u proteklom perodu bavili djelatnošću elektronske trgovine, a koji su transakcije obavljali preko računa otvorenih u Atlas banci, te da su u navedenim postupcima istima utvrdili i obračunali utajene poreske obaveze u iznosu od preko 30 miliona eura.

“Takođe, saopšteno je da u pojedinim slučajevima postoji bliska veza između izvršnih direktora određenih preduzeća i bivših ili sadašnjih zaposlenih u Atlas banci. Dakle, imajući u vidu da je iz navedenog jasno da se radi o utvrđenim utajenim poreskim obavezama klijenata Atlas banke, a ne o obavezama same banke, čije poslovanje u predmetu kontrole e-trgovine nije bilo predmet inspekcijskog nadzora, to nije jasno zbog čega se Atlas grupa javila s reagovanjem pozivajući se na međunarodne standarde u oporezivanju provizije”, rekao je Mugoša.

Mugoša napominje da je Poreska uprava na čelu da direktorom u predmetnim postupcima, kao i svim ostalim, dosljedno primjenjivala važeće poreske propise, međunarodne standarde finansijskog izvještavanja i najbolju praksu, uz puni profesionalni i moralni integritet.

“Poštujući principe nepristrasnosti, jednoobraznosti i pune transparentnosti u postupanju javnost će i po okončanju kompletnog postupka biti detaljno informisana o konačno utvrđenim poreskim obavezama navedenih 130 obveznika, klijenata Atlas banke”, zaključio je Mugoša.

Komentari

avatar