MMF: Uvođenje stečaja u dvije banke dokaz da supervizija dobro funkcioniše

Tokom posljednjeg dana ovogodišnjih proljećnih sastanaka, delegacija se susrela sa zamjenikom izvršnog direktora Međunarodnog monetarnog fonda Tao Zhang-om.

Delegacija Crne Gore koju predvode ministar finansija Darko Radunović i guverner Centralne banke Radoje Žugić završila je učešće na proljećnim sastancima Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke, i tom prilikom su usaglašenje oblasti dalje saradnje u ovoj godini.

Tokom posljednjeg dana ovogodišnjih proljećnih sastanaka, delegacija se susrela sa zamjenikom izvršnog direktora Međunarodnog monetarnog fonda Tao Zhang-om.

“Tokom sastanka je potvrđen nastavak sprovođenja mjera važnih za dalje jačanje fiskalne stabilnosti u Crnoj Gori”, saopšteno je iz Ministarstva finansija.

Zhang je, dodaje se u saopštenju, pozdravio preduzimanje mjera na snaženju finansijske stabilnosti i istakao da je uvođenje stečaja u dvije banke u Crnoj Gori dokaz da supervizija u zemlji dobro funkcioniše.

Predstavnici crnogorske delegacije su održali sastanak i sa zamjenikom direktora Sektora za fiskalna pitanja u Međunarodnom monetarnom fondu Gerd Schwartzom, i ekspertskim timovima ovog sektora, koji pružaju tehničku pomoć Ministarstvu finansija i Poreskoj upravi Crne Gore.

Na sastanku su detaljno analizirani efekti dosadašnje tehničke podrške MMF-a za reforme poreske politike, sa fokusom na podršku za oblast reforme poreske administracije, podršku jačanju administrativnih kapaciteta za implementaciju pravnog okvira za javno privatno partnerstvo, kao i efekte ekspertskih misija za analizu poreske politike, poreskog opterećenja rada i poreskih izuzeća.

“Dogovoreno je u kojim oblastima je potrebno nastaviti tehničku podršku MMF-a, a u kojima je, poput oblasti javno-privatnih partnerstava potrebno sagledati najoptimalniji model tehničke pomoći koji će ojačati administrativne kapacitete Ministarstva finansija”, ističe se u saopštenju.

Komentari

avatar