Ministarstvo finansija: Počela realizacija projekta “Komunikacija”

Projekat pod nazivom Komunikacija, javnost i vidljivost Sektorskog operativnog programa za zapošljavanje, obrazovanje i socijalne politike, vrijedan 91,42 hiljade EUR, počeo je da se realizuje, saopšteno je iz Ministarstva finansija.

Sastankom u tom Vladinom resoru obilježen je početak realizacije projekta, kojim će se ministarstvima rada i socijalnog staranja, prosvjete, nauke, ljudskih i manjinskih prava i finansija pružiti podrška u promovisanju aktivnosti iz Sektorskog operativnog programa za zapošljavanje, obrazovanje i socijalne politike od 2015. do 2017.

“Ukupna vrijednost projekta je 91,42 hiljade EUR, od čega EU kroz Instrument pretpristupne podrške (IPA) finansira 85 odsto, a Crna Gora učestvuje sa 15 osto.

Projekat će u naredne tri godine realizovati Bild Studio iz Podgorice”, navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu Ministarstva finansija.

Projekat će, kako je objašnjeno, kroz promovisanje aktivnosti i projekata koji će se realizovati u okviru 18 miliona EUR vrijednog Sektorskog operativnog programa i jačanjem komunikacije između relevantnih institucija i organizacija u ovom sektoru u dijelu koji se odnosi na upravljanje fondovima EU, težiti povećanju razumjevanja i transparentnosti o tome šta se može postići i šta se postiže korišćenjem sredstava EU posredstvom IPA u Crnoj Gori.

“Učesnici sastanka su se složili da se mora ambicioznije krenuti u promovisanje i predstavljanje javnosti onoga što se na terenu realizuje kroz ove i slične programe iz fondova EU, čime se pomaže građanima u pogledu stvaranja mogućnosti za zapošljavanje, osavremenjavanje nastavnih programa i opremanje škola, pružanje podrške u zapošljavanju i socijalnom uključivanju marginalizovanih grupa”, navodi se u saopštenju.

Komentari

avatar