Poslanik Srđan Milić povodom situacije u Institutu ”Dr Simo Milošević” pisao je vrhovnom državnom tužiocu Ivici Stankoviću.

Pismo prenosimo integralno.

”Koristeći mogućnosti koje mi pruža pravo definisano članom 50 Poslovnika o radu Skupštine Crne Gore obavještavam Vas da sam učinio javnim odgovore koje sam dobio od strane Savjeta za privatizaciju i Vlade Crne Gore glede privatizacije Instituta “Dr Simo Milošević” Igalo a sve – radi onemogućavanja zloupotrebe službenog položaja i nesavjesnog postupanja sa imovinom države Crne Gore. Smatram svojom obavezom da Vam ukažem na sledeće činjenice:

– privatizacija Instituta se sprovodi u dužem vremenskom periodu i svaki, od do sad, objavljenih Javnih poziva prate sumnje i kontraverze vezane za subjekta – Savjet za privatizaciju i Vladu Crne Gore – koji isti i sprovodi;

– direktan povod za ovo moje obraćanje Vama i sumnju u zloupotrebu službenog položaja i nesavjesnog postupanja sa imovinom države Crne Gore od strane nadležnih državnih organa su informacije da se pristupilo pregovorima sa jedinim zainteresovanim konzorcijumom za kupovinu većinskog paketa akcija Instituta a da je osnova za te pregovore ponuda tog investitora koja se, u najkraćem, svodi na uplatu 10 (deset) miliona eura za akcije i investicijski plan u vrijednosti od 30-tak miliona eura. Zbog toga sam zatražio i dobio kopiju prethodnog Predloga Ugovora koji je potpisan sa drugim investitorom shodno ranijem pozivu i u kojem je navedeno da taj investitor za akcije treba da plati 20 (dvadeset) miliona a da se investicijskim planom predviđa ulaganje od 150 (stotinu i pedeset) miliona eura.

– dostaviću Vam odgovor nadležnog državnog organa na moje pitanje ovim povodom u kome se navodi da je Vlada Crne Gore “kreirala profil budućeg kupca” akcija i da danas nije isti poslovni ambijent kakav je bio 2009. godine kada je pomenuti Ugovor i potpisan. Nevjerovatno je da se na takav način pokušava objasniti zašto se sada pokušavaju prodati akcije za vrijednost dva puta manju (za 10 miliona eura) od ranije i da se omogućava da potencijalni potpisnik Ugovora ima obavezu za investicijama koje su pet puta manje (za 120 miliona eUra) nego što je to bilo definisano ranije.

Moja pitanja i odgovore nadležnih državnih organa namjeravam Vam dostaviti u najkraćem mogućem roku jer mi isti nijesu dostavljeni elektronskim putem.

Koristim priliku da Vas obavijestim da sam supotpisnik amandmana na Ustav Crne Gore koji su usvojeni od strane Skupštine Crne Gore kojima se definiše nezastarijevanje krivičnih djela iz procesa privatzacije državne imovine. Zbog toga se smatram i dodatno zainteresovanim da se u redovnom postupku pred nadležnom institucijom države Crne Gore razjasne sve okolnosti kako za ovaj tako i za sve ostale slučajeve što ima, kada sam ja u pitanju, isključivo zaštitu imovine svih građana Crne Gore”-naveo je Milić u pismu Stankoviću.

guest
0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve