Mihailović: Bolje kupiti obveznice nego pare držati u banci

On je u intervjuu Pobjedi rekao da uz navedeno novac građana u obveznicama nije zarobljen, jer oni mogu da ih prodaju na berzi i prije isteka roka dospijeća, ukoliko odluče

Građani i preduzeća imaju interes da investiraju, odnosno kupe državne obveznice koje će biti emitovane 22. i 23. aprila u ukupnom iznosu od 190 miliona eura, sa rokom dospijeća pet i sedam godina i uz kamatnu stopu od tri i 3,5 odsto. Jedan od ključnih razloga je to što im se nudi kamata neuporedivo veća, nego na oročene depozite u bankama i što im je apsolutno sigurno da će im država isplatiti kompletan novac na dan dospjeća obveznica, odnosno za pet ili sedam godina, smatra profesor Božo Mihailović.

On je u intervjuu Pobjedi rekao da uz navedeno novac građana u obveznicama nije zarobljen, jer oni mogu da ih prodaju na berzi i prije isteka roka dospijeća, ukoliko odluče.

Mihailović kaže da za ulaganje u državne obveznice nema nikakvog rizika, osim ukoliko inflacija bude na većem nivou od kamatne stope koja se nudi na ove hartije od vrijednosti.

“Zbog toga je dodatna obaveza Centralne banke i svih subjekata da sve čine na vrijeme, da se drži stopa inflacije na znatno nižem nivou od kamatne stope od tri odsto koja se dobija na državne obveznice”, kaže Mihailović.

Više je, navodi, argumenata koji pokazuju nesumnjiv interes za kupovinu državnih obveznica.

“Postojeća štednja stanovništva je oko 1,3 milijarde eura, od čega su depoziti po viđenju 55 odsto ili 720 miliona eura. To je slobodan novac koji se nalazi u bankama, a građani na njega imaju nikakvu ili bijedno nisku kamatnu stopu. Ovih 190 miliona eura, koje Vlada namjerava da emituje za nekoliko dana je svega 15 odsto štednje građana. Ovih 140 miliona koje će država emitovati u prvom turnusu na pet godina je svega 9 odsto ukupne štednje. Iz ovoga je jasno da građanin može lako da nađe svoj interes, odnosno računicu. Umjesto da drži slobodan novac u banci za nisku kamatnu stopu ili bez kamate, on može da ga uloži u kupovinu državnih obveznica uz tri i 3,5 odsto godišnje i dobije siguran prinos”, objašnjava on, uz napomenu da interes mogu naći i pravna lica svih vrsta.

Komentari

avatar