Ministarstvo finansija je reagujući na medijske navode saopštilo da su garancije njemačkoj kompaniji za pružanje uslužnih djelatnosti iz oblasti zaštite životne sredine WTE isplaćeni u skladu sa zakonom. U ovom Vladinom resoru tvrde i da je netačna informacija predsjednika Opštine Budva Marka Carevića da su nedavno doznali da nije riječ o Garanciji već o Ugovoru o jemstvu.

Budva

“Netačna je konstatacija predsjednika Opštine Budva da su nedavno doznali da nije riječ o Garanciji već o Ugovoru o jemstvu, s obzirom da su predstavnici Opštine još ranije bili u posjedu navedenog dokumenta, koji je čak obrađen i od strane eksperta kojeg je Opština angažovala da radi reviziju projekta. Dakle, radi istinitog informisanja javnosti, u konkretnom slučaju se ne radi o Ugovoru o jemstvu, već dokumentu koji se zove Payment Guarantee (Garancija Plaćanja), koji predstavlja Garanciju i obavezu Države da po istoj postupi u skladu sa njenim odredbama”, kažu u Ministarstvu finansija.

Prema njihovoj ocjeni po ovome se može vidjeti da namjera reakcije predsjednika Opštine Budva nije usmjerena u pravcu utvrđivanja bilo kakvih nezakonitih aktivnosti, već je očigledno da se, ne birajući sredstva, serviranjem neistina i netačnih informacija, pokušava izbjeći
obaveza isplate koju Opština Budva ima prema Državi, odnosno skrenuti pažnja javnosti sa suštinskog problema i drugih gorućih pitanja u Opštini.

Podsjećamo da je WTE poslije višegodišnjih pregovora između Opštine Budva 13. decembra 2019. godine, dostavio Opštini Budva i Ministarstvu finansija Protest za plaćanje garancije. Shodno navedenom zahtjevu, Ministarstvo finansija je 27. 12. 2019. godine, izmirilo obaveze.

U Ministarstvu finansija naglašavajub da je Vlada Crne Gore platila  pomenutu Garanciju u skladu sa svojim preuzetim obavezama.

“Što se tiče pitanja same Garancije i tvrdnje da se radi o ugovoru i da je navedenu Garanciju bilo moguće osporiti na bilo koji način, te tvrdnje su neistinite, netačne, i pravno neutemeljene. Neispunjenje obaveza, bez pravnog osnova, otvara vrata da se Država kod međunarodnih referentnih institucija javi kao institucija koja ne ispunjava svoje utvrđene i defnisane obaveze. To bi, sa jedne strane, dovelo da toga da Država ne može ili po vrlo skupim uslovima zaključuje kreditne aranžmane, a sa druge strane, stvorilo mogućnost da svi kreditori, zbog neizvršenja obaveza, proglase svoje kredite dospjelim i zahtjevaju ubrzanu isplatu svih aranžmana. Suvišno je govoriti o posljedicama takvog scenarija, koje bi bile katastrofalne po Državu”, ističu u Ministarstvu finansija.

Kada je u pitanju samo plaćanje po osnovu izdate Garancije za WTE, jedina mogućnost da se po njoj ne plati bila je da je opština Budva servisirala svoje obaveze.

“Kako je samom Garancijom defnisano, u članu 1, jasno se vidi da Država garantuje za obaveze do iznosa od 29.25 miliona eura, i da je Država dužna da WTE-u isplati sve obaveze na prvi poziv bez obzira na bilo kakve postupke i procese koji traju i bez mogućnosti bilo kakvog prigovora: “Garant na ovaj način neopozivo i bezuslovno garantuje kompaniji WTE Essen dospjelo plaćanje svih obaveza Opštine…..”,zatim “Po prijemu prvog zahtjeva u pisanoj formi kompanije WTE Essen koji navodi da Opština nije ispunila svoje obaveze plaćanja po njihovom prispjeću, Garant će odmah isplatiti zahtijevani iznos bez poravnanja, ograničenja, umanjenja, protiv-zahtjeva ili drugih prigovora ili mjera zaštite…” ; “Obaveze plaćanja Garanta će biti nezavisne od validnosti DBFO Ugovora….od bilo kojeg zakonskog postupka ili drugih aktivnosti pokrenutih protiv Opštine ili usljed bilo kog dostavljenog dokaza o kašnjenju Opštine”, pojašnjavaju u MF-u.

Imajući sve ovo u vidu, Ministarstvo finansija preduzima sve pravne i zakonite mjere da to potraživanje naplati, a svi eventualni problemi u koje dođe Opština Budva po ovom pitanju biće jedina i isključiva odgovornost trenutnog neodgovornog rukovodstva Opštine Budva.

guest
0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve