Subota, 1 Aprila, 2023
Rubrika:

Lista korisnika turističkih vaučera proširena za stručne i medicinske saradnike u sistemu socijalne i dječje zaštite

Predviđeno je i da se rok realizacije ove mjere produžava do 1. decembra

Vlada je da nas donijela dopunu Mjera podrške građanima i privredi za drugi kvartal, kojom je lista mogućih korisnika turističkih vaučera za prosvjetne i zdravstvene radnike proširena i za stručne i medicinske radnike u sistemu socijalne i dječje zaštite. Takođe, predviđeno je i da se rok realizacije ove mjere produžava do 1. decembra, saopšteno je iz Vlade.

Na današnjoj sjednici Vlada je usvojila Informaciju o socijalnom dijalogu u Crnoj Gori.

“U Informaciji se navodi da je Ministarstvo ekonomskog razvoja u posljednjih nekoliko mjeseci vodilo intenzivan socijalni dijalog sa socijalnim partnerima (Savez sindikata Crne Gore, Unija slobodnih sindikata i Unija poslodavaca) kako bi zajednički došli do održivih rješenja na dobrobit cjelokupnog društva. Ključni motivi ovog dijaloga su unapređenje prava radnika, stvaranje uslova za dostojanstven rad i ublažavanje posljedica COVID-19 krize na ekonomiju Crne Gore”, navode iz Vlade.

U tom procesu socijalni partneri su iskazali spremnost da daju svoj doprinos oporavku privrede, ali i unapređenju prava radnika i poslodavaca. Naglašeno je da se u procesu intenzivnih pregovora došlo do zajedničkih  stavova oko Opšteg kolektivnog ugovora i pronalaženja modaliteta da se omogući rad nedjeljom preduzetnicima i mikro-preduzećima koji su dominantno porodične firme i čiji je opstanak bio doveden u pitanju usljed posljedica pandemije.

Vlada je utvrdila Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o privrednim društvima. 

“Uzimajući u obzir velike promjene koje je ovaj Zakon donio, kao i otežane uslove poslovanja zbog situacije izazvane pandemijom virusa COVID-19, izmjenama je predviđeno ublažavanje određenih sankcija za kršenje propisanih rokova. Izmjenama je predviđeno uvođenje sudske kazne za one privredne subjekte koji ne izvrše obavezu registracije i usklađivanja u rokovima propisanim Zakonom, što će omogućiti da se izbjegne pokretanje postupka sudske likvidacije po službenoj dužnosti za ove privredne subjekte, ukoliko u razumnom roku otklone pravosnažno utvrđenu povredu zakona”, navodi se iz Vlade.

Utvrđen je Predlog zakona o izmjeni Zakona o porezu na upotrebu putničkih motornih vozila, plovnih objekata, vazduhoplova i letjelica.

“Osnovni cilj izmjene Zakona je terminološko usklađivanje sa Zakonom o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom i Konvencijom UN o pravima lica sa invaliditetom. Implementacijom predloženog teksta Zakona izvršiće se postupanje po preporukama sadržanim u Akcionom planu za sprovođenje Strategije za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti za 2021. godinu”, navode iz Vlade-

Vlada je utvrdila Prijedlog zakona o potvrđivanju Konvencije o osnivanju međunarodne organizacije za zakonsku metrologiju (OIML).

“Crna Gora, koju u OIML-u predstavlja Zavod za metrologiju, pridružila se ovoj organizaciji kao dopisni član 2007. godine. Potvrđivanjem Konvencije Crna Gora će steći status države članice i imati mogućnost učešća u donošenju odluka na najvišem nivou u oblasti zakonske metrologije kao i predstavljanje sopstvenih interesa i potreba na međunarodnom nivou, što će doprinjeti jačanju svjetskog mjernog sistema u oblastima u kojima mjerenja utiču na transparentnost ekonomskih transakcija, zdravlje i bezbjednost”, ističu u Vladi.

 Donijeta je Uredba o vazduhoplovnim aktivnostima za koje se ne dostavlja plan praćenja emisija gasova sa efektom staklene baste.

“Crna Gora je jedna od manjih država članica Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija – UNFCCC, čije nacionalne emisije gasova sa efektom staklene bašte iznose svega 0,009 odsto od ukupne globalne emisije. Tokom diskusije naglašeno je da je Crna Gora suštinski posvećena da svojim razvojnim potencijalima upravlja na odgovoran i održiv način i sa minimalnim uticajem na životnu sredinu i promjenu klime. Trgovina emisijama jedno od završnih mjerila za Poglavlje 27 – Životna sredina i klimatske promjene. Donošenje Uredbe omogućiće da Crna Gora bude u potpunosti spremna za ulazak u EU sistem trgovanja emisionim jedinicama, nakon sticanja članstva u Evropskoj uniji, i to precizno definišući koje vazduhoplovne aktivnosti neće biti uključene u taj sistem kroz nacionalni okvir”, pojašnjavaju u Vladi.

 Donijeta je Odluka o izmjenama Odluke o visini i načinu obračunavanja vodnih naknada i kriterijumima i načinu utvrđivanja stepena zagađenosti voda. 

Osnovni razlog za izmjene sadržan je u potrebi usaglašavanja sa Zakonom o finansiranju upravljanja vodama i Zakonom o vodama. Ovom Odlukom se obezbjeđuje naplata vodnih naknada za korišćenje vode za proizvodnju električne energije i druge pogonske namjene.

 Vlada je donijela odluke o izmjenama odluka o osnivanju Nacionalnog odbora za upravljanje sigurnošču u vazdušnom saobraćaju, Nacionalnog odbora za olakšice u vazdušnom saobraćaju, Nacionalnog odbora za upravljanje vazdušnim prostorom i Nacionalnog odbora za bezbjednost civilnog vazduhoplovstva. Izmjenama se pristupilo zbog određenih kadrovskih promjena u organima državne uprave koji su značajni za rad ovih odbora.

Usvojena je Informacija o statusu postupka broj ECS-15/21 pred Sekretarijatom Energetske zajednice.

“Sekretarijat Energetske zajednice uputio Uvodno pismo i time pokrenuo postupak za rješavanje sporova protiv Crne Gore, zbog navodnog nepoštovanja Ugovora o osnivanju Energetske zajednice, preliminarno zaključivši da TE Pljevlja navodno nije poštovala pravila iz člana 4 (4) Direktive, te da je dostigla ograničenje od 20.000 radnih sati do kraja 2020. godine, a nije u skladu sa standardima Direktive prestala sa radom”, kažu u Vladi.

Vlada je usvojila Informaciju o potrebi obezbjeđivanja pozajmice iz tekuće budžetske rezerve privrednom društvu „Montenegro Bonus“ DOO Cetinje.

“Uzimajući u obzir činjenicu da je neophodno zadržati kontinuitet dobrog poslovanja, te spriječiti posljedice po Društvo usljed vanrednih okolnosti izazvanih pandemijom COVID-19, kao i pozitivno rješenje Savjeta Agencije za zaštitu konkurencije, Vlada je zadužila Ministarstvo finansija i socijalnog staranja da pripremi Predlog ugovora o pozajmici „Montenegro Bonus“-u DOO Cetinje i za ovu svrhu obezbijedi sredstva u iznosu od 1.000.000,00 eura iz tekuće budžetske rezerve”, isitče se u saopštenju.

Usvojen je Konsolidovani izvještaj o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru Crne Gore 2020. godinu.

“Svrha Izvještaja je pružanje informacija o stanju u oblasti upravljanja i unutrašnjih kontrola i unutrašnje revizije u prethodnoj kalendarskoj godini, odnosno o ostvarenom napretku u implementaciji u ovim oblastima, uočenim slabostima, kao i definisanje koraka za dalji napredak. U Izvještaju su date informacije o aktivnostima koje su preduzete od strane korisnika sredstava budžeta Crne Gore i budžeta jedinica lokalne samouprave, kao i Direktorata za centralnu harmonizaciju Ministarstva finansija i socijalnog staranja tokom 2020. godine u cilju harmonizacije i razvoja ovog sistema. Tim povodom, donijeto je više zaključaka kojima se, pored ostalog, zadužuju svi korisnici sredstava budžeta Crne Gore da donesu Plan za unapređenje upravljanja i kontrola u skladu s Pravilnikom i dostave ga Ministarstvu do kraja septembra 2021. godine. Takođe, preporučeno je svim korisnicima sredstava budžeta lokalne samouprave da donesu iste planove i dostave ih Ministarstvu”, navode u Vladi.

Usvojena je Informacija sa predlogom sporazuma o poslovnoj saradnji između Vlade i Kontrole letenja Srbije i Crne Gore SMATSA Beograd i dala saglasnost na predlog Sporazuma.

“Cilj Sporazuma je održavanje i unapređenje sigurnog, bezbjednog redovnog i ekspeditivnog vazdušnog saobraćaja u vazdušnom prostoru Crne Gore i dijelu vazdušnog prostora iznad Jadranskog mora, radi očuvanja bezbjednosti i efikasnosti u upravljanju ovim prostorom”, poručuju u Vladi.

Vlada je usvojila Izvještaj o postupanju u upravnim stvarima za period 1. 1. 2020. – 31. 12. 2020. godine.

“Izvještaj je pripremljen na osnovu podataka dostavljenih od javnopravnih organa na centralnom i na lokalnom nivou i sadrži: uvod, zbirni (statistički) prikaz godišnjeg izvještaja javnopravnih organa na centralnom i lokalnom nivou, opštu ocjenu stanja i mjere za unapređenje stanja. U diskusiji je ocijenjeno da, generalno posmatrano, podaci pokazuju određeni nivo efikasnosti upravnog rješavanja, ali istovremeno ukazuju na potrebu unapređenja rada javnopravnih organa u određenim segmentima ostvarivanja i zaštite prava, obaveza i pravnih interesa fizičkih i pravnih lica i drugih stranaka u postupcima pred javnopravnim organima primjenom osnovnih načela i pravila upravnog postupka”, navode iz Vlade.

Najnovije

Najčitanije

Povezano

Komentari

0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve