Lipovo ostalo bez imovine

U ponedjeljak povjerioci Fabrike vode Lipovo u stečaju trebalo bi da glasaju o planu reorganizacije, koji je ponudio osnivač fabrike Atlas invest. Obje firme su članice Atlas grupe, Duška Kneževića, protiv kojeg se vode brojne istrage.

Plan reorganizacije podnesen je u maju prošle godine, a vještak finansijske struke Ognjen Jovović ga je vratio na doradu, jer smatra da fabrici treba dati priliku za oporavak, piše Pobjeda.

U planu se navodi da će osnivač obezbijediti i kod Atlas banke deponovati 100 hiljada eura. Imajući u vidu da je Centralna banka uvela prinudnu upravu u Atlas banku i da je privremeni upravnik uveo moratorijum, pitanje je kako će se to odraziti na realizaciju ovog plana, s obzirom na to da je proizvodna oprema sada u vlasništvu ove banke.

Bez ove opreme fabrika je ostala tako što je njom izmirila kredit Jadranskog sajma, takođe članice Atlas grupe. Prema ugovoru o ustupanju na korišćenje, koji je u oktobru potpisala sa Atlas bankom, fabrika bi svoju staru opremu trebalo da koristi besplatno pet godina.

Apsurdno je, smatra vještak Jovović, da se ista oprema daje na korišćenje bivšem vlasniku.

“Ukoliko bi se od Jadranskog sajma naplatilo potraživanje po ovom osnovu od 1,7 miliona eura, bilo bi dovoljno novca za namirenje povjerilaca”, dodaje Jovović.

Osim automobilima, “Lipovo“ ne raspolaže nikakvom drugom imovinom, pa treba da zemljište i fabričke pogone iznajmi od Atlas investa, koji ih je u fabriku unio kao svoj ulog, a u oktobru prošle godine je potpisan ugovor kojim ih daje Lipovu na besplatno korištenje pet godina.

Ovakva praksa u kojoj kompanija prije otvaranja stečaja ostaje bez imovine, već je viđena u slučaju Radio televizije Atlas, kada je kompletna oprema za nepunih osam hiljada eura postala vlasništvo Atlas media grupe, čiji je osnivač Atlas grupa, a zbog čega je stečajni upravnik pokrenuo sudski postupak.

U stečajnom postupku koji je nad fabrikom Lipovo pokrenut prije godinu prijavljeno je 2,2 miliona eura potraživanja, od čega 1,5 miliona eura Atlas investu, Atlas grupi i Zeta investu. Planom je predviđeno da te firme svoja potraživanja pretvore u akcionarski kapital. Preostali dug fabrika bi trebalo da izmiri proizvodnjom. Atlas invest je dostavio korporativnu garanciju u korist Lipova na 670,5 hiljada eura, kojom garantuju isplatu svih dugova. Vještak Jovović je skeptičan prema ovoj garanciji.

“Dilema je ko čini korporaciju, gdje je registrovana, koje poslovne račune koristi, ko je ovlastio Atlas invest da istupa kao korporativni garant, kojom imovinom i sredstvima raspolaže korporacija kao podlogom navedene korporativne garancije”, navodi se u Jovovićevom nalazu.

Ukupan akumulirani gubitak Lipova na kraju 2017. godine je pet miliona eura, a za očekivati je da taj iznos bude veći s obzirom na to da ni tokom 2018. fabrika nije radila.

“Indikativan je podatak da su, tokom 2017. godine kada nije bilo nikakvih prihoda, rashodi prešli 356 hiljada eura”, smatra Jovović.

Osnivači ovakvu situaciju pravdaju predimenzioniranim proizvodnim pogonom u odnosu na mali kapacitet tržišta, postojanjem samo tri proizvoda, neplanskom nabavkom materijala i dinamikom proizvodnje, visokim troškovima distribucije, te neadekvatnom sistematizacijom radnih mjesta i angažovanjem zaposlenih tokom cijele godine, iako se radi samo četiri mjeseca.

“Ovo je vjerovatno tako, ali je činjenica da su svi subjektivni problemi “nastali u kući“. Možda je važnije pitanje kvaliteta kadrova koji se uopšte ne spominje kao problem. Posebno menadžerski kadar, koji je rukovodio poslovnim procesom, a ovo su problemi koje je on morao rješavati”, zaključuje se u nalazu Jovovića.

Komentari

avatar